เผยเด็กไทยเรียนมาก1,200ชั่วโมงต่อปี แต่ความรู้น้อย

เผยเด็กไทยเรียนมาก1,200ชั่วโมงต่อปี แต่ความรู้น้อย