สทศ.ยืนยัน PAT 2 มีคำตอบถูกข้อเดียว

สทศ.ยืนยัน PAT 2 มีคำตอบถูกข้อเดียว