สพฐ.ย้ำหลักเกณฑ์รับนักเรียนปี คลายกฎม.3ได้สิทธิ์ต่อร.ร.เดิม-เชื่อลดปัญหา

สพฐ.ย้ำหลักเกณฑ์รับนักเรียนปี คลายกฎม.3ได้สิทธิ์ต่อร.ร.เดิม-เชื่อลดปัญหา