ผล O-NET ม.6 ออกแล้ว! ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าครึ่งเกือบทุกวิชา

ผล O-NET ม.6 ออกแล้ว! ภาพรวมคะแนนเฉลี่ยต่ำกว่าครึ่งเกือบทุกวิชา

ดาวน์โหลด