ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประธานคณะกรรมการบริหาร สทศ. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ สมศ. คนใหม่

23 มิ.ย. 2560 16:01 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ประธานคณะกรรมการบริหาร สทศ. มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผู้อำนวยการ สมศ. คนใหม่

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ดร.ชาคร วิภูษณวนิช ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณมน จีรังสุวรรณ เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) คนใหม่