ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

วท.ถลางขอเปิดหลักสูตราช่างอากาศยาน

27 ส.ค. 2556 11:02 น.

ผู้อ่าน

นายประดิษฐ์ ระสิตานนท์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (รอง กอศ.) เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดหลักสูตรช่างอากาศยาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ของวิทยาลัยเทคนิค (วท.) ถลาง จ.ภูเก็ต ว่า เนื่องจากกำลังคนสายนี้เป็นที่ต้องการของสายการบินอย่างมาก ตลอดจนเป็นสายอาชีพที่มีรายได้สูง สอดรับกับนโยบายของนายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) ที่ต้องการให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) มุ่งเน้นผลิตกำลังคนสายอาชีพให้มีคุณภาพ ตรงตามความต้องการของผู้ประกอบการ มีอัตราผลตอบแทนที่สูงกว่าระดับปริญญาตรี และเพิ่มสัดส่วนการเรียนการสอนระบบทวิภาคีให้เข้มข้นยิ่งขึ้น ดังนั้นหลังจากนายพชรภณ วีระกิจพานิช นายช่างอากาศยานประจำสถานีภูเก็ต เข้าหารือกับนายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เลขาธิการ กอศ.เพื่อขอให้เปิดสอนสาขานี้ตั้งแต่ต้นเดือน พ.ค.ที่ผ่านมา จนกระทั่ง   วท.ถลางและร.ร.จ่าอากาศ ซึ่ง สอศ.ขอนำหลักสูตรมาประยุกต์ใช้ ได้จัดทำโครงสร้างหลักสูตรทั้งข้อมูล หน่วยกิต คำอธิบายรายวิชา การเรียนการสอนภาคทฤกษี และภาคปฏิบัติ เสร็จสิ้นแล้ว ขณะนี้จึงเร่งทำประชาพิจารณ์หลักสูตรอีกรอบ ก่อนรวบรวมจัดทำเป็นรายงานเสนอเลขาธิการ กอศ.อนุมัติต่อไป
 
                 ด้านนายสุเทพ ยงยุทธ์ ผอ.วท.ถลาง เปิดเผยว่า การท่าอากาศยานภูเก็ต จะเข้ามาสนับสนุนด้านวิทยากร และครูผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนใช้สถานที่ในการท่าฯ จัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคีภาคปฏิบัติ เพราะมีห้องแลป และเครื่องมือที่ทันสมัย โดยเบื้องต้นกำหนดสัดส่วนทวิภาคีไว้ที่ 50:50 ทั้งนี้ที่ต้องใช้เวลาจัดทำโครงสร้างหลักสูตรนานนั้น เนื่องจากหลักสูตรถือเป็นหัวใจสำคัญของการเรียนการสอน หากทำไม่ดีทุกอย่างจะเสียหมด ทั้งนี้จะเชิญผู้รู้มาตรวจสอบเพื่อชี้ข้อบกพร่องให้แก้ไขอีกครั้ง ถึงจะเสนอข้ออนุมัติหลักสูตร จากนั้นจะประกาศรับสมัครนักศึกษาสาขาช่าง โดยรุ่นแรกตั้งเป้าไว้ไม่เกิน 40 คน ซึ่งทั้งหมดต้องผ่านการสอบ Toeic ในระดับ 250 คะแนนด้วย