ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รองปธ.เครือข่ายยุวทัศน์ หนุน "สทศ." เสนอยกเลิกสอบ "โอเน็ต" นักเรียนป.6

16 ก.ย. 2556 10:09 น.

ผู้อ่าน

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เตรียมทำข้อเสนอถึงกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ยกเลิกการสอบวัดผลระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ของนักเรียนชั้นป.6 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่เห็นด้วยกับกรณีดังกล่าวนั้น
 
นายธนายุทธ สิงหเสนี รองประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การยกเลิกสอบโอเน็ตของเด็ก ป.6 ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะที่ผ่านมาข้อสอบโอเน็ตที่จัดสอบให้นักเรียน ป.6 ทำให้เกิดความเครียดกับผู้เรียนเป็นอย่างมาก ครูในสถานศึกษาเร่งยัดเนื้อหาให้นักเรียน บางรายผู้ปกครองถึงขนาดนำนักเรียนไปเรียนกวดวิชาถึง 2-3 ทุ่ม เพื่อหวังให้นักเรียนสอบเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เพราะการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้คะแนนโอเน็ตเป็นเกณฑ์ด้วย
 
"วันนี้ผมขอชื่นชม สทศ. สำหรับการพัฒนากระบวนการสอบ และหาวิธีการต่างๆ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาไทย ผมเชื่อว่าการที่สทศ. ขอยกเลิกสอบโอเน็ตชั้น ป.6 เป็นเรื่องที่ดี และคิดว่าคงจะไม่มีผลอะไรกับการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา หากจะมีผลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรเข้าไปดำเนินการแก้ไข ตามที่สทศ. เสนอ เพื่อให้สอดคล้องกัน ที่สำคัญ สพฐ. และศธ. ควรยกเลิกการนำคะแนนสอบโอเน็ตมาเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการตัดสินผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ด้วย" นายธนายุทธกล่าว
 
 
 
เครดิต นสพ.ข่าวสด