รองปธ.เครือข่ายยุวทัศน์ หนุน "สทศ." เสนอยกเลิกสอบ "โอเน็ต" นักเรียนป.6

ตามที่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เตรียมทำข้อเสนอถึงกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ให้ยกเลิกการสอบวัดผลระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) ของนักเรียนชั้นป.6 โดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ไม่เห็นด้วยกับกรณีดังกล่าวนั้น
 
นายธนายุทธ สิงหเสนี รองประธานเครือข่ายยุวทัศน์ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า การยกเลิกสอบโอเน็ตของเด็ก ป.6 ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี เพราะที่ผ่านมาข้อสอบโอเน็ตที่จัดสอบให้นักเรียน ป.6 ทำให้เกิดความเครียดกับผู้เรียนเป็นอย่างมาก ครูในสถานศึกษาเร่งยัดเนื้อหาให้นักเรียน บางรายผู้ปกครองถึงขนาดนำนักเรียนไปเรียนกวดวิชาถึง 2-3 ทุ่ม เพื่อหวังให้นักเรียนสอบเข้าเรียนในโรงเรียนที่มีชื่อเสียง เพราะการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ใช้คะแนนโอเน็ตเป็นเกณฑ์ด้วย
 
"วันนี้ผมขอชื่นชม สทศ. สำหรับการพัฒนากระบวนการสอบ และหาวิธีการต่างๆ เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ของการศึกษาไทย ผมเชื่อว่าการที่สทศ. ขอยกเลิกสอบโอเน็ตชั้น ป.6 เป็นเรื่องที่ดี และคิดว่าคงจะไม่มีผลอะไรกับการเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา หากจะมีผลสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานควรเข้าไปดำเนินการแก้ไข ตามที่สทศ. เสนอ เพื่อให้สอดคล้องกัน ที่สำคัญ สพฐ. และศธ. ควรยกเลิกการนำคะแนนสอบโอเน็ตมาเป็นองค์ประกอบหนึ่ง ในการตัดสินผลการเรียน ตามหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2551 ด้วย" นายธนายุทธกล่าว
 
 
 
เครดิต นสพ.ข่าวสด