ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

"ปู"แนะศธ.จับมือสภาพัฒน์แก้ศึกษาไทยตกต่ำ

18 ก.ย. 2556 09:36 น.

ผู้อ่าน

"ปู" จี้ ศธ.ยกอันดับการศึกษาไทยตกต่ำ แนะให้จับมือสภาพัฒน์ยกเครื่องการศึกษาไทย จัดสัมมนาระดมสมองปฏิรูปการศึกษา 22 กันยายนนี้
    นายจาตุรนต์ ฉายแสง รมว.ศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี มีความห่วงใยกรณีที่ผลการจัดอันดับทางด้านการศึกษาของประเทศไทยตกต่ำลงเรื่อยๆ โดยขอให้ ศธ.เร่งแก้ปัญหาร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ในวันที่ 22 กันยายนนี้ โดย ศธ.จะจัดเสวนาระดมความคิดเห็นเรื่องการปฏิรูปการศึกษาจากหน่วยงานภายนอกทั้งองค์กรเอกชนและผู้สนใจ และจะเชิญสภาพัฒน์เข้าร่วมเสวนาเพื่อหาแนวทางแก้ปัญหาร่วมกันด้วย 
    นอกจากนี้ นายกรัฐมนตรียังได้มอบหมายให้ ศธ.ไปดูปัญหาเรื่องการศึกษาทางเลือก ว่าในทางปฏิบัติเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 และ พ.ศ.2550 หมวด 3 สิทธิและเสรีภาพของปวงชนชาวไทย มาตรา 49 วรรค 3 กำหนดให้การจัดการศึกษาอบรมขององค์กรวิชาชีพหรือเอกชน การศึกษาทางเลือกของประชาชน การเรียนรู้ด้วยตนเอง และการเรียนรู้ตลอดชีวิต ย่อมได้รับการคุ้มครองและส่งเสริมที่เหมาะสมจากรัฐ และเป็นไปตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 ว่าเป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือไม่ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาในส่วนของ ศธ.เองได้ดำเนินการออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวข้องไปแล้ว 5 ฉบับ โดยจากนี้ ศธ.จะไปดูว่ามีอะไรบ้างที่จะต้องดำเนินการ และจะเชิญสมาคมสภาการศึกษาทางเลือกมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อแก้ปัญหาร่วมกัน
 
 
เครดิต นสพ.ไทยโพสต์