ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ เพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ จำนวน 11 ตำแหน่ง รวม 14 อัตรา ตั้งแต่ 14- 29 ธ.ค. 60 ไปแล้วนั้น
 
เนื่องจากจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกในบางตำแหน่งมีจำนวนน้อย จึงขอขยายเวลาการรับสมัคร ในตำแหน่งต่างๆ ออกไปจนถึงวันที่ 18 ม.ค. 2561 ดังรายละเอียด