ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ

29 ธ.ค. 2560 17:04 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ มีความประสงค์จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ เพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ จำนวน 11 ตำแหน่ง รวม 14 อัตรา ตั้งแต่ 14- 29 ธ.ค. 60 ไปแล้วนั้น
 
เนื่องจากจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกในบางตำแหน่งมีจำนวนน้อย จึงขอขยายเวลาการรับสมัคร ในตำแหน่งต่างๆ ออกไปจนถึงวันที่ 18 ม.ค. 2561 ดังรายละเอียด
 
1. รายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2. ดาวโหลดใบสมัคร