ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

กลุ่มนิสิตนักศึกษาฯจี้ "จาตุรนต์" เคลียร์กรณี "ตั๋วครู"

27 ก.ย. 2556 10:38 น.

ผู้อ่าน

       กลุ่มนิสิตนักศึกษาวิชาชีพ ครู บุกศธ.จี้ “จาตุรนต์” เคลียร์ให้ชัดประเด็นปลดล็อคตั๋วครู ด้าน รมว.ศึกษา ยันเวลานี้ยังไม่มียกเลิกแต่อย่างใด
       
       นายกฤษณ์ คงเปีย ผู้ประสานงานกลุ่มนิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้ กลุ่มนิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู ประกอบด้วยนิสิต นักศึกษา คณะครุศาสตร์และศึกษาศาสตร์ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และมหาวิทยาลัยบูรพา ได้เดินทางมายังกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อยื่นหนังสือถึง นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เพื่อขอให้ชี้แจงเกี่ยวกับนโยบายในเรื่องใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู เนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีความชัดเจนจนทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์และแสดง ความคิดเห็นในวงกว้าง
       
       ทั้งนี้ กลุ่มนิสิตนักศึกษาวิชาชีพครู จึงเรียกร้องให้ รมว.ศึกษาธิการ ชี้แจงใน 3 ประเด็น ดังนี้ 1.ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชน เมื่อวันที่ 10 กันยายน ที่ผ่านมา เรื่อง “การปลดล็อคใบประกอบวิชาชีพครู” 2. การจ้างผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านเข้ามาเป็นครูหรือบุคลากรทางการ ศึกษา จำเป็นหรือไม่ที่จะต้อง “ปลดล็อคใบประกอบวิชาชีพครู” ในเมื่อมีหลักเกณฑ์การพิจรณาอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพอยู่แล้ว และ3. หากจะมีการการแก้ไข พ.ร.บ.สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 โดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพควบคุม ในมาตรา 44 ผู้ขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพควบคุม ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามนั้น จะมีกระบวนการอย่างไร หน่วยงานใดรับผิดชอบบ้าง และมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนหรือไม่ อย่างไรก็ตาม กลุ่มนิสิตนักศึกษาวิชาชีพครูหวังว่าจะได้รับโอกาสเข้าพบเพื่อรับฟังคำชี้ แจงจาก รมว.ศึกษาธิการโดยตรงด้วย
       
       ด้าน นายจาตุรนต์ กล่าวว่า ได้รับหนังสือร้องเรียนจากกลุ่มนิสิตนักศึกษาวิชาชีพครูแล้ว ซึ่งตนยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการสั่งให้ยกเลิกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพครูแต่อย่างใด
        

 

เครดิต ผู้จัดการออนไลน์