ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

'ทศพร'ค้านตั้งกระทรวงอุดมฯ ยัน พ.ร.บ.ทำให้ ม.คล่องตัว

3 ต.ค. 2556 09:40 น.

ผู้อ่าน

 'ทศพร' ค้านจัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัย ชี้มหา'ลัยมีความเป็นอิสระอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องแยกเป็นกระทรวง อาจกระทบการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาทำให้ขาดช่วง เสนอโมเดลให้เป็นทบวงอุดมศึกษาภายใต้ ศธ.แทน ยัน พ.ร.บ.อุดมฯ ทำให้มหา'ลัยคล่องตัวขึ้น  
    ศ.พิเศษทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยถึงกรณีที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (ทปอ.) ที่กำลังศึกษาเพื่อเตรียมเสนอให้จัดตั้งกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัย เนื่องจากเห็นว่าการอยู่รวมกับกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ทำให้อุดมศึกษาทำงานที่ไม่คล่องตัวว่า เรื่องนี้ต้องเข้าไปศึกษาในรายละเอียดก่อน แต่เท่าที่ดูขณะนี้มหาวิทยาลัยมีอิสระในการทำงานอยู่แล้ว ยังมองไม่เห็นงานของมหาวิทยาลัยที่จะต้องเสนอผ่าน ศธ. ยกเว้นเรื่องงบประมาณ ขณะที่ต่อไปถ้า พ.ร.บ.การอุดมศึกษา พ.ศ.... มีผลบังคับใช้แล้วจะเป็นกลไกหนึ่งที่เข้ามาช่วยจัดสรรงบประมาณให้สอดรับกับความต้องการของมหาวิทยาลัย และทำให้คล่องตัวมากขึ้น ดังนั้นอาจจะไม่จำเป็นต้องพูดเรื่องการแยกกระทรวง
    เลขาธิการ กกอ.กล่าวอีกว่า เว้นหากมหาวิทยาลัยอยากนำเรื่องงานวิจัยเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แต่ก็ควรมองภาพกว้างไปที่หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย อาทิ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) เป็นต้น ต้องมองเป็นโครงสร้างขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันยังมีอีกหลายโมเดลต้องศึกษารายละเอียดให้รอบคอบก่อน เพราะถ้าแยกออกไปเลยอาจจะมีปัญหา มองว่าเรื่องนี้ยังมีแนวทางอื่นๆ ที่น่าสนใจ อาทิ ให้เป็นทบวงอุดมศึกษาอิสระที่อยู่ในสังกัด ศธ. ซึ่งในกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดินกำหนดให้มีทบวงภายใต้กระทรวงได้ โดยมีปลัดทบวงเป็นผู้กำกับดูแล
    เลขาธิการ กกอ.กล่าวถึงข้อเสียหากจะต้องแยกออกมาเป็นกระทรวงอุดมศึกษาและวิจัยว่า อาจทำให้ระบบการศึกษาขาดช่วง ทั้งที่จริงๆ แล้วจะต้องสอดรับกันทั้งระดับประถมศึกษาและอุดมศึกษา รวมถึงระดับอาชีวศึกษาด้วย แต่ถ้ารวมอยู่ในกระทรวงเดียวกัน ข้อดีจะมีการบูรณาการการทำงานร่วมกัน มองภาพกว้างได้ครบวงจร เป็นผลดีของการบริหารการศึกษาของประเทศ หากจุดไหนที่มีปัญหาในเรื่องการบริหารงานอาจจะต้องแก้ พ.ร.บ.ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้มีอิสระในการบริหารงานมากขึ้น
 
 
เครดิต นสพ.ไทยโพสต์