ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ครูอัตราจ้างแก้มปริ ครม.ให้ป.ตรี1.5หมื่น มีผลย้อนหลัง1ต.ค.

9 ต.ค. 2556 11:09 น.

ผู้อ่าน

    ครม.อนุมัติผลิต ขรก.ครูทุนพระราชทานในหลวงให้เป็นครูตามท้องถิ่นบ้านเกิด ขณะที่ครูอัตราจ้าง-ลูกจ้างรายเดือน สพฐ. 6 หมื่นกว่าคนเฮ! ได้ปรับเพิ่มเงินเดือนจบ ป.ตรีเป็น 1.5 หมื่นบาท มีผลย้อนหลัง 1 ต.ค.55 พร้อมไฟเขียว มศว ออกนอกระบบแล้ว
    นายจาตุรนต์ ฉายแสง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่าที่ประชุม ครม.ได้เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกลั่นกรอง คณะที่ 1 ตามที่ ศธ.ขออนุมัติให้ครูอัตราจ้าง ลูกจ้างรายเดือน นักการภารโรง และบุคลากรอื่นๆ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ที่จ้างด้วยงบประมาณดำเนินการ จำนวน 65,172 อัตรา มีสิทธิได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพ ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2555 โดยวุฒิปริญญาตรีขึ้นไปได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพรวมเป็นค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท วุฒิต่ำกว่าปริญญาตรีได้รับเงินเพิ่มค่าครองชีพเพิ่มขึ้น รวมเป็นค่าจ้างเดือนละ 9,000 บาท ซึ่งสำนักงบประมาณได้จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2556 เพื่อรองรับการปรับเงินค่าครองชีพแล้วประมาณ 3,300 ล้านบาท โดยจะมีผลย้อนหลัง 1 ตุลาคม 2555
    รมช.ศธ.กล่าวอีกว่า ครม.ยังเห็นชอบให้ สพฐ.ใช้อัตราข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจากการเกษียณอายุราชการในทุกปีงบประมาณตั้งแต่ปีงบประมาณ 2556 เป็นต้นไป เพื่อรองรับการบรรจุนักศึกษาทุนพระราชทานบัณฑิตครูคืนถิ่น โครงการกองทุนการศึกษา สำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี เท่ากับจำนวนนักศึกษาทุนที่สำเร็จการศึกษาในแต่ละปีการศึกษา ให้ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการครูสังกัด สพฐ.ในโรงเรียนที่อยู่ในโครงการกองทุนการศึกษา หรือโรงเรียนเครือข่ายในภูมิลำเนาท้องถิ่นของตนเอง รวมจำนวนนักศึกษาในโครงการนี้ประมาณ 300 กว่าอัตรา อย่างไรก็ดี โครงการกองทุนการศึกษาเป็นผลสืบเนื่องของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ต้องการแก้ปัญหาครูขาดแคลน จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งโครงการร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาในท้องถิ่น
    นอกจากนี้ ครม.ยังเห็นชอบร่าง พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ พ.ศ.... ที่แก้ไขปรับปรุงจากร่างที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ตรวจพิจารณาแล้ว มีหลักการสำคัญคือ ปรับเปลี่ยนสถานภาพมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) จากมหาวิทยาลัยของรัฐไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
 
 
เครดิต นสพ.ไทยโพสต์