ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

สถาบันทดสอบฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทดสอบ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน โดยมีรายชื่อดังนี้

ดาวน์โหลด