ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

25 พ.ย. 2556 10:27 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบฯ ได้ดำเนินการสอบคัดเลือก ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการทดสอบ โดยวิธีการสอบสัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน โดยมีรายชื่อดังนี้