หมดเขตชำระเงินของการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 20.00 น.

notice.gif หมดเขตชำระเงินของการสอบวิชาสามัญ 7 วิชา ปีการศึกษา 2557 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2556 เวลา 20.00 น. new