ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ราบรื่น!สอบโอเน็ตป.6, ม.3

10 ก.พ. 2557 11:11 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ราบรื่น!สอบโอเน็ตป.6, ม.3
 
                      8 ก.พ.57 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เดินทางมาตรวจเยี่ยมการจัดสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือโอเน็ต ระดับชั้นป. 6 และ ม.3 ซึ่งจัดสอบพร้อมกันทั่วประเทศ โดยชั้น ม.3 จัดสอบในวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 เพื่อนำผลคะแนนไปใช้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 และ ม.4 โดยใช้ผลการเรียนของผู้เรียนที่ประเมินโดยสถานศึกษาและผลสอบโอเน็ต ในสัดส่วน 80:20 ซึ่งมีนางฎาทกาญจน์ อุสตัส ผู้อำนวยการโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ให้การต้อนรับ
 
                     รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวว่า จากที่สทศ.ได้เลื่อนการสอบโอเน็ตของนักเรียนป.6 จากวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 และม.3 จากวันที่ 1-2 กุมภาพันธ์ 2557 เป็นวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2557 เนื่องจากสถานการณ์ทางการเมืองนั้น ในปีนี้มีนักเรียนชั้น ป.6 มีสิทธิ์เข้าสอบ 791,713 คน เป็นเด็กพิเศษ แบ่งเป็นตาบอดอ่านเบรลล์ได้ 87 คน ตาบอด อ่านเบรลล์ไม่ได้ 55 คน และตาเลือนราง 301 คน ส่วนนักเรียนชั้น ม.3 มีสิทธิ์เข้าสอบ 728,766 คน เป็นเด็กพิเศษ แบ่งเป็นตาบอด อ่านเบรลล์ได้ 48 คน ตาบอด อ่านเบรลล์ไม่ได้ 44 คน ตาเลือนราง 116 คน 
 
                     ทั้งนี้ โดยภาพรวมการจัดสอบโอเน็ตในวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ยังไม่ได้รับรายงานว่า เกิดการทุจริตในสนามสอบแต่อย่างใด ส่วนมาตรฐานด้านการบริหารการทดสอบ สทศ.ยังคงมีจำนวนชุดข้อสอบ 6 ชุด เหมือนทุกปี และได้ขอความร่วมมือจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัย เข้าร่วมเป็นตัวแทน สทศ.ประจำศูนย์สอบทั่วประเทศ เพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการจัดสอบโอเน็ตร่วมกับกรรมการกลางคุมสอบจากศูนย์สอบ และมีครูผู้คุมสอบจากต่างโรงเรียนมาทำหน้าที่ เพื่อป้องกันการทุจริต อย่างไรก็ตาม ในส่วนของข้อสอบปีนี้ คาดว่า จะไม่มีข้อสอบผิดพลาด เพราะมีการวางมาตรการและตรวจสอบในทุกขั้นตอนของการออกข้อสอบ  
 
                     ผอ.สทศ. กล่าวต่อว่า ในส่วนของสนามสอบที่อยู่ใกล้เวทีการชุมนุมกลุ่ม คณะกรรมการประชาชนเพื่อการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข (กปปส.) ซึ่งมีการจัดสอบชั้น ป.6 และม.3 ในโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย(ฝ่ายประถม) และโรงเรียนวัดปทุมวนารามนั้น โดยภาพรวมไม่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
 
                     นางฎาทกาญจน์ กล่าวต่อว่า ในส่วนของโรงเรียนสามเสนวิทยาลัย ซึ่งมีนักเรียนชั้นม.3 เข้าสอบครบทุกคน จำนวน 403 คน เพราะนักเรียนทุกคนต้องนำคะแนนโอเน็ตไปใช้ในการเข้าศึกษาต่อชั้นม.4 ซึ่งตั้งแต่กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายให้นำคะแนนโอเน็ตมาใช้เป็นส่วนหนึ่งในการเข้าศึกษาต่อชั้นม.1 และม.4 ทำให้นักเรียนมีความตั้งใจในการสอบโอเน็ตมากขึ้น
 
                     ด้านนายพิชยนันท์ สารพานิช ผอ.ร.ร.โยธินบูรณะ กล่าวว่า สำหรับวันประกาศผลโอเน็ตป.6 และ ม.3 ที่สทศ.กำหนดเป็นวันที่ 19 มีนาคม นี้ ซึ่งเป็นวันที่กระชั้นชิดกับที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กำหนดรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 คือวันที่ 20-24 มีนาคม 2557 โดยนักเรียนจะต้องใช้ผลการสอบโอเน็ตมาใช้ในการสมัครเข้าศึกษาต่อ ส่วนตัวเชื่อมั่นว่า สทศ.จะประกาศผลได้ทัน แต่มีข้อสังเกตสำหรับโรงเรียนขนาดใหญ่ อย่าง ร.ร.โยธินบูรณะ ซึ่งมีนักเรียนจำนวนมาก และจะต้องเข้าเว็บไซด์ของ สทศ.เพื่อดึงคะแนนสอบมา และพิมพ์คะแนนแจกให้กับนักเรียนเพื่อนำไปสมัครสอบเข้า ม.4 ซึ่งปีที่ผ่านมามีปัญหาเว็บล่ม ปีนี้ ตนจึงมอบหมายให้ฝ่ายวิชาการเตรียมพร้อม เพื่อให้เด็กมีเอกสารครบและสมัครเข้าเรียนม.4 ในร.ร.ที่ต้องการได้ทันเวลา
 
 
 
เครดิต นสพ.คมชัดลึก