ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.ประกาศผล 7 วิชาสามัญ ภาพรวมคะแนนสูงขึ้น

12 ก.พ. 2557 10:06 น.

ผู้อ่าน

เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์  นายสัมพันธ์  พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยถึงผลการทดสอบ 7 วิชาสามัญ  ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อให้นักเรียนนำเป็นคะแนนไปยื่นประกอบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา ในระบบรับตรงผ่านเคลียริ่งเฮาส์ ของสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย (สทศ.) ประจำปีการศึกษา 2557 ว่า สทศ.ได้ดำเนินการตรวจผลกระดาษคำตอบเรียบร้อยแล้ว และได้ประกาศผลสอบตั้งแต่เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ เวลา 17.00 น. ซึ่งเป็นการประกาศก่อนกำหนดวันที่  11 กุมภาพันธ์  ทางเว็บไซต์ สทศ.www.niets.or.th  ซึ่งจากการเปิดให้นักเรียนได้เข้ามาดูผลคะแนน ปรากฏว่า เรียบร้อยดี ไม่มีปัญหาเว็บไซต์ล่ม โดยผลการทดสอบครั้งนี้วิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด และเกินครึ่งจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน มีเพียงวิชาเดียว คือ ภาษาไทยเฉลี่ย  54.35 คะแนน ส่วนวิชาที่มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด คือ คณิตศาสตร์ 25.39 ซึ่งการสอบครั้งนี้มีนักเรียนทำคะแนนได้เต็ม 100 คะแนน ในวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 27 คน ฟิสิกส์ จำนวน 13 คน  และเคมีจำนวน 1 คน  และมีนักเรียนทำคะแนนได้ 0 คะแนน ในวิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ และฟิสิกส์ 
 
ผอ.สทศ. กล่าวต่อว่า สำหรับช่วงคะแนนที่นักเรียนส่วนใหญ่ทำได้ และคะแนนเฉลี่ยในแต่ละวิชาคิดจากคะแนนเต็ม 100  มีดังนี้ ภาษาไทย เข้าสอบ139,277 คน คะแนนเฉลี่ย 54.35 ช่วงคะแนนที่ทำได้มากที่สุด 50.01-60.00 จำนวน 32,162 คน สังคมศึกษา เข้าสอบ 135,702คน คะแนนเฉลี่ย 39.42 ช่วงคะแนน 30.01-40.00 จำนวน 57,921 คน ภาษาอังกฤษ เข้าสอบ 140,355 คน คะแนนเฉลี่ย 31.05 ช่วงคะแนน 20.01-30.00 จำนวน 59,653 คน คณิตศาสตร์ เข้าสอบ 130,725 คน คะแนนเฉลี่ย 25.39 ช่วงคะแนน 10.01-20.00 จำนวน 46,583 คน ฟิสิกส์ เข้าสอบ  83,854 คน คะแนนเฉลี่ย 28.29 ช่วงคะแนน 20.01-30.00 จำนวน 25,532 คน เคมี คะแนนเฉลี่ย 27.66 เข้าสอบ  85,085คน ช่วงคะแนน 20.01-30.00 จำนวน  31,513 คน  และชีววิทยา เข้าสอบ  84,611 คน คะแนนเฉลี่ย 28.56 ช่วงคะแนน 20.01-30.00 จำนวน 46,857 คน
 
“ทั้งนี้เท่าที่ดูคะแนนไม่แตกต่างกับปีที่ผ่านมามากนัก จะ มีสูงขึ้นเล็กน้อยในรายวิชาคณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ และเคมี ที่นักเรียนทำคะแนนได้ 100 คะแนนเต็ม  ซึ่งจากการวิเคราะห์ข้อสอบ  ดูค่าความยากง่าย ก็ไม่ต่างจากปีที่ผ่าน ทั้งนี้ สทศ.จะเปิดให้ผู้ที่ต้องการยื่นคำร้องขอดูกระดาษคำตอบ 7 วิชาสามัญ  ปีการศึกษา 2557 ได้ตั้งแต่วันที่ 11-13 กุมภาพันธุ์นี้ เวลา 09.00-16.30 น.โดยต้องยื่นคำร้องด้วยตนเอง หรือผู้แทน ค่าธรรมเนียมวิชาละ 20 บาทต่อคน ทั้งนี้จะให้บริการดูกระดาษคำตอบในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ หากผู้ยื่นคำร้องฯไม่มาตามวัน เวลา และสถานที่ที่นัดหมาย ทาง สทศ.จะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าดูกระดาษคำตอบ”นายสัมพันธ์ กล่าว

 
เครดิต : มติชนออนไลน์