ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ตารางสอบ GAT/PAT ครั้งที่ 1/2557 (สอบวันที่ 8 ถึง 11 มีนาคม 2557)

25 ก.พ. 2557 11:06 น.

ผู้อ่าน

วันสอบ

เวลา

รหัส และ ชื่อวิชา

วันเสาร์ที่ 8 มีนาคม 2557

08.30 – 11.30 น.

85 GAT ความถนัดทั่วไป

13.00 – 16.00 น.

71 PAT 1 ความถนัดทางคณิตศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 9 มีนาคม 2557

08.30 – 11.30 น.

72 PAT 2 ความถนัดทางวิทยาศาสตร์

13.00 – 16.00 น.

75 PAT 5 ความถนัดทางวิชาชีพครู

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม 2557

08.30 – 11.30 น.

73 PAT 3 ความถนัดทางวิศวกรรมศาสตร์

13.00 – 16.00 น.

74 PAT 4 ความถนัดทางสถาปัตยกรรมศาสตร์

วันอังคารที่ 11 มีนาคม 2557

08.30 – 11.30 น.

76 PAT 6 ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์

13.00 – 16.00 น.

77 PAT 7.1 ความถนัดทางภาษาฝรั่งเศส

78 PAT 7.2 ความถนัดทางภาษาเยอรมัน

79 PAT 7.3 ความถนัดทางภาษาญี่ปุ่น

80 PAT 7.4 ความถนัดทางภาษาจีน

81 PAT 7.5 ความถนัดทางภาษาอาหรับ

82 PAT 7.6 ความถนัดทางภาษาบาลี

ประกาศผลสอบวันที่ 24 เมษายน 2557