ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

คนไทย6ขวบขึ้นอ่านหนังสือ39นาที/วัน

27 ก.พ. 2557 09:20 น.

ผู้อ่าน

สพฐ.ประกาศผลหนังสือดีเด่นประจำปี 57 หนังสือได้รับรางวัลครบถ้วน ‘กมล’ เผยคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไปอ่านหนังสือเฉลี่ย 39 นาที/วัน ชี้อยากให้ทุกภาคส่วนช่วยขับเคลื่อนในการผลิตหนังสือที่ดี มีคุณภาพ
    เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ที่หอประชุมใหญ่ หอสมุดแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) แถลงผลการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี 2557 โดยนายกมล รอดคล้าย รองเลขาธิการ กพฐ. เปิดเผยว่า สพฐ.ได้ดำเนินการจัดประกวดหนังสือดีเด่นมาอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี ซึ่งจากการสำรวจการอ่านหนังสือของประชากรไทยของสำนักงานสถิติแห่งชาติ เวลาเฉลี่ยที่ใช้ในการอ่านหนังสือนอกเวลาเรียน/หรือนอกเวลาทำงานของประชากร อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปคือ อ่าน 31 นาที ถึง 46 นาทีต่อวัน หรือคิดเป็นค่าเฉลี่ยอ่านวันละประมาณ 39 นาทีต่อวัน ซึ่งผลดังกล่าวยังไม่เป็นที่น่าพอใจมากนัก วัตถุประสงค์หลักคือต้องให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนให้มีการผลิตหนังสือดี มีคุณภาพ และมีสารประโยชน์เพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีหนังสืออ่านอย่างหลากหลาย
    นายพนม พงษ์ไพบูลย์ ประธานคณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดหนังสือดีเด่น กล่าวว่า คณะกรรมการมีความตั้งใจ ทุ่มเททำงาน เพื่อวิเคราะห์หนังสือที่ส่งเข้าประกวดในประเด็นต่างๆ ด้วยความรอบคอบ และยุติธรรม ให้เป็นไปตามหลักวิชาการและเกณฑ์การประกวดหนังสือ ซึ่งในปีนี้มีจำนวนหนังสือที่ผู้ผลิตหนังสือส่งเข้าประกวดทั้งสิ้น 473 เรื่อง และการคัดสรรหนังสือทุกประเภทที่ส่งเข้าประกวดนั้นได้ใช้วิธีระดมความคิดเห็น อภิปราย และสังเคราะห์ ไม่ว่าจะเป็นการแบ่งกลุ่มประชุมตามประเภทของหนังสือ จนได้ข้อสรุปเป็นฉันทามติให้ปี 2557 มีหนังสือสมควรได้รับรางวัลรวมทั้งสิ้น 50 เรื่อง แบ่งเป็น รางวัลดีเด่น 11 เรื่อง และรางวัลชมเชย 39 เรื่อง ดังนี้ หนังสือสารคดี รางวัลดีเด่น ได้แก่ รูปแบบบ้านเรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ในอุษาคเนย์ ผู้ประพันธ์ ระวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล ได้แก่ นกน่ารักน่ารู้ ผู้ประพันธ์ กองบรรณาธิการสำนักพิมพ์คติ, เมื่อวัยเด็ก When I Was Yong ผู้ประพันธ์ อเนก นาวิกมูล และหน้าหนึ่งในสยาม ประวัติศาสตร์เชิงวิเคราะห์ ผู้ประพันธ์ ไกรฤกษ์ นานา 
    หนังสือนวนิยาย รางวัลดีเด่น ได้แก่ เรื่องจับต้นมาชนปลาย ผู้ประพันธ์ ชมัยพร แสงกระจ่าง รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล ได้แก่ ผีเสื้อที่บินข้ามบึง ผู้ประพันธ์ อุรุดา โควินท์, ไม้นอกกอ ผู้ประพันธ์ ช่อมณี และอันเกิดแต่ดวงจิตอธิษฐาน ผู้ประพันธ์ อิสรา หนังสือกวีนิพนธ์ รางวัลดีเด่น ได้แก่ รวมบทกวี โคลงบ้านโคลงเมือง ผู้ประพันธ์ นายทิวา รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล ได้แก่ ผู้กลับใจ ผู้ประพันธ์ เวทิน ศันสนียเวทย์, ฝากหัวใจในแผ่นดิน ผู้ประพันธ์ นภาลัย สุวรรณธาดา และรวมบทกวีก่อนกาลจักกลายกลืน ผู้ประพันธ์ ชมพร เพชรอนันต์กุล
    หนังสือรวมเรื่องสั้น รางวัลดีเด่น ได้แก่ ความทรงจำบางอย่างช่างรางเลือน ผู้ประพันธ์ รัชศักดิ์ จิรวัฒน์ รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล ได้แก่ ชายผู้อ้างตัวเป็นเซ็ง ท่าน้ำ ผู้ประพันธ์ รัตนชัย มานะบุตร, เสือกินคน ผู้ประพันธ์ สาคร พูลสุข และหญิงเสาและเรื่องราวอื่น ผู้ประพันธ์ กล้า สมุทรวณิช หนังสือเด็กเล็กอายุ 3-5 ปี รางวัลดีเด่น ได้แก่ ช้าง ช้าง ช้าง ผู้ประพันธ์ ตุลย์ สุวรรณกิจ รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล ได้แก่ ข้าวเม่าเขาแหลม ผู้ประพันธ์ นวพร แซ่แต้,  ไข่ของใคร ผู้ประพันธ์ สองขา และหัวใจดวงอุ่น ผู้ประพันธ์ เกวลิน ชุ่มช่างทอง หนังสือสำหรับเด็กอายุ 6-11 ปี ประเภทบันเทิงคดี รางวัลดีเด่น ได้แก่ ตุ๊กตาแห่งความทรงจำ ผู้ประพันธ์ ณิชา พีชวณิชย์ รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล ได้แก่ ของขวัญแด่พระราชา ผู้ประพันธ์ นำบุญ นามเป็นบุญ, ท้องนา..ฟ้าสีสวย ผู้ประพันธ์ ส.พุ่มสุวรรณ และพ่อครูครับ..ผมจะเป็นเด็กดี ผู้ประพันธ์ โชติ ศรีสุวรรณ ประเภทสารคดี รางวัลดีเด่น ไม่มีหนังสือใดสมควรได้รับรางวัล รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล ได้แก่ ขุมทรัพย์บนผนัง ผู้ประพันธ์ อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย, เต่าต้วมเตี้ยม ผู้ประพันธ์ ภัทรา แสงดานุช และเห็ดฟาง ผู้ประพันธ์ ปรัชญา รัศมีธรรมวงศ์ หนังสือสำหรับเด็กวัยรุ่น
    ประเภทบันเทิงคดี รางวัลดีเด่น ได้แก่ อาม่าบนคอนโด ผู้ประพันธ์ ชมัยพร แสงกระจ่าง รางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้แก่ ม้อนน้อยที่รัก ผู้ประพันธ์ โชติ ศรีสุวรรณ และเมื่อกางปีกแล้วก็ต้องบิน ผู้ประพันธ์ ปะการัง ประเภทสารคดี รางวัลดีเด่น ได้แก่ ราชาสถาน ผู้ประพันธ์ วันฉัตร ชินสุวาเวทย์ รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล ได้แก่ รักและรักษ์บางกอกน้อย ผู้ประพันธ์ ประพีร์พรรณ ภาณวะวัฒน์, เรื่องสะเทือนไต ผู้ประพันธ์ ปิยา วัชระสวัสดิ์ และเลห์ ลาดักห์ Little Tibet ผู้ประพันธ์ เส้นนำสายตา และประเภทร้อยกรอง รางวัลดีเด่น ไม่มีหนังสือใดสมควรได้รับรางวัล รางวัลชมเชยมี 1 รางวัล ได้แก่ แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง แผ่นดินหนองจอก ผู้ประพันธ์ สิทธิเดช กนกแก้ว หนังสือการ์ตูนและหรือนิยายภาพ ประเภททั่วไป ไม่มีหนังสือใดสมควรได้รับรางวัล รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล ได้แก่ รามเกียรติ์ ปฐมบท ผู้ประพันธ์ รัตนา คชนาท, อินดง อินเดีย INDIA DIARY ผู้ประพันธ์ สเลดทอย และ YELLOW SUN BEGINS ผู้ประพันธ์ ชัยพร พานิชรุทติวงศ์ ประเภทสำหรับเด็ก รางวัลดีเด่น ได้แก่ เณรแก้วกับน้อยไชยา ผจญภัยโลกแฟนตาซี ตอน ตำนานไซอิ๋ว ผู้ประพันธ์ สวนโมกข์กรุงเทพ รางวัลชมเชยมี 3 รางวัล ได้แก่ เณรแก้วกับน้อยไชยา ผจญภัยโลกแฟนตาซี ตอน อสูรโลกล้านปี ผู้ประพันธ์ สวนโมกข์กรุงเทพ, ไทย THAILAND ผู้ประพันธ์ วิรัตน์ ยืนยงพัฒนากิจ และพระราหุล ผู้ประพันธ์ โอม รัชเวทย์
    “สำหรับภาพรวมของหนังสือที่ส่งเข้าประกวดในปีนี้นั้นมีหนังสือได้รับรางวัลครบถ้วน ซึ่งแสดงให้เห็นถึงคุณภาพหนังสือที่ส่งเข้าประกวด โดยมีข้อสังเกตว่าปีนี้หนังสือมีการจัดรูปเล่ม การใช้กระดาษถนอมสายตา มีคุณภาพมากขึ้น รวมถึงการจัดวางองค์ประกอบของหนังสือมีความครบถ้วน ซึ่งเท่ากับว่าการจัดประกวดหนังสือภาพรวมในปีนี้ได้พบนักเขียนหน้าใหม่ที่มีการพัฒนาสูงขึ้นด้วย” นายพนมกล่าว.

 

 

เครดิต :  หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์