ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สทศ.เตือนเด็กสอบโอเน็ตรอบพิเศษเตรียมตัวให้พร้อม

3 มี.ค. 2557 09:30 น.

ผู้อ่าน

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ นายสัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ. ได้เปิดให้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  มัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ม.6 ยื่นคำร้องขอสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (โอเน็ต) รอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย ประจำปีการศึกษา 2556 ในช่วงวันที่ 10-24 กุมภาพันธ์นั้น ผลปรากฏว่า มีผู้ยื่นคำร้องที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนด และมีสิทธิเข้าสอบโอเน็ตรอบพิเศษฯ แบ่งเป็น ระดับชั้น ป.6 จำนวน 392 คน ม.3 จำนวน 422 คน และ ม.6 จำนวน 372 คน


นักเรียนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิสอบได้ทางเว็บไซต์ สทศ. www.niets.or.th โดยชั้น ป.6 สอบวันที่ 5 มีนาคม ประกาศผล 19 มีนาคม ชั้น ม.3 สอบวันที่ 5-6 มีนาคม ประกาศผล 19 มีนาคม และชั้น ม.6 สอบวันที่ 5-6 มีนาคม ประกาศผล 31 มีนาคม              
    

“นักเรียนที่เข้าสอบทุกคนอย่าลืมนำบัตรประจำตัวนักเรียน บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรที่มีรูปถ่ายที่ทางราชการออกให้ติดตัวมาด้วย รวมถึงอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำข้อสอบ ได้แก่ ดินสอดำ 2B ยางลบ ปากกา และกบเหลาดินสอ ควรมาถึงสนามสอบก่อนเวลา โดยต้องมีการวางแผนการเดินทางล่วงหน้าไว้หากต้องเจอปัญหาจราจร และในการสอบจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบอย่างเคร่งครัด”

 

 

เครดิต : มติชนออนไลน์