ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

จาตุรนต์สั่ง สพฐ.จัดสอบกลางเลื่อนชั้นเด็ก เริ่ม 5 ชั้นแรก ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 และ ม.2 ใช้ทันทีปี57

11 มี.ค. 2557 11:14 น.

ผู้อ่าน

ภาพ จาตุรนต์สั่ง สพฐ.จัดสอบกลางเลื่อนชั้นเด็ก เริ่ม 5 ชั้นแรก ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 และ ม.2 ใช้ทันทีปี57
ภาพ จาตุรนต์สั่ง สพฐ.จัดสอบกลางเลื่อนชั้นเด็ก เริ่ม 5 ชั้นแรก ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 และ ม.2 ใช้ทันทีปี57
ภาพ จาตุรนต์สั่ง สพฐ.จัดสอบกลางเลื่อนชั้นเด็ก เริ่ม 5 ชั้นแรก ป.2 ป.4 ป.5 ม.1 และ ม.2 ใช้ทันทีปี57
       ศธ.เอาจริงใช้ระบบทดสอบกลาง ตัดสินเลื่อนชั้นระดับ ป.2, 4, 5 และ ม.1, 2 เริ่มทันทีปี 57 ใช้ข้อสอบกลางที่ออกโดยสถาบันทดสอบฯ สพฐ.15% “จาตุรนต์” ยันไม่กระทบการเรียนการสอน
       
       วันนี้ (10 มี.ค.) ที่โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ หอวัง นนทบุรี นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) เปิดเผยภายหลังการประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายการใช้ข้อสอบกลางและรับฟังข้อคิด เห็นจากหน่วยงานสังกัดอื่นที่จัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน ว่า ใน ปีการศึกษา 2557 นี้ ศธ.จะนำระบบข้อสอบกลางมาใช้จัดสอบปลายภาคเรียนของนักเรียนใน 5 ระดับชั้น คือ ชั้นประถมศึกษา (ป.) ปีที่ 2 ป.4 ป.5 มัธยมศึกษา (ม.) ปีที่1 และ ม.2 โดยระดับชั้น ป.2 จะใช้ข้อสอบกลางสอบ 1 วิชาเดียว คือ วิชาภาษาไทย ระดับ ป.4 และ ป.5 สอบ 3 วิชา คือ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ส่วนระดับ ม.1 และ ม.2 สอบ 5 วิชา คือ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ อังกฤษ สังคมศึกษา และภาษาไทย
       
       “ช่วงแรกจะใช้ข้อสอบกลางในสัดส่วนที่ไม่มาก โดยจะแบ่งสัดส่วนคะแนนสอบกลางภาคเป็น 70% และคะแนนสอบปลายภาค 30% ซึ่งในข้อสอบปลายภาคครึ่งหนึ่ง 15% จะเป็นข้อสอบที่ออกสถานศึกษาร่วมกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ส่วนอีก 15% เป็นข้อสอบจากส่วนกลาง ที่ออกโดยสำนักทดสอบทางการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับการเรียนการสอน และไม่ให้ผู้เกี่ยวข้องต้องเกิดความวิตกกังวล ทั้งนี้ การนำข้อสอบกลางมาใช้จะแก้ปัญหาเกรดเฟ้อด้วย และยังสามารถเปรียบเทียบข้อสอบกลางและข้อสอบที่ออกจากโรงเรียนด้วย"นาย จาตุรนต์ กล่าวและว่า อย่างไรก็ตาม สำหรับระดับชั้น ป.3 ป.6 ม.3 และ ม.6 นั้นไม่จัดสอบเพราะมีการสอบการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ซึ่งถือเป็นข้อสอบกลางอยู่แล้ว ขณะเดียวกันในระดับม.ปลายก็จะไม่เข้าไปยุ่ง
       
       สำหรับการจัดทำคลังข้อสอบนั้น จะดำเนินการโดยสำนักทดสอบทางการศึกษาของสพฐ.โดยดึงหน่วยงานที่มีสถานศึกษา เข้ามามีส่วนร่วมในการออกข้อสอบ อาทิ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มามีส่วนร่วมในการจัดทำข้อสอบ รวมทั้งข้อสอบไปใช้ในการตัดสินผลการเรียนด้วย ทั้งนี้หากสามารถจัดทำคลังข้อสอบได้เพียงพอก็ไม่จำเป็นต้องจัดสอบพร้อมกัน ทั่วประเทศ แต่ละโรงเรียนสามรถจัดสอบต่างวันได้ เพราะมีข้อสอบหลายชุด ทั้งนี้ เป้าหมายของการนำระบบข้อสอบกลางมาใช้ เพราะต้องการผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่มีมาตรฐานสามารถนำมาเปรียบเทียบคุณภาพ ในการจัดการเรียนการสอบของแต่ละโรงเรียนได้ ทำให้รู้ภาพรวมของการจัดการเรียน การสอนทั้งประเทศ
        

 

เครดิต นสพ.ผู้จัดการ