ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

"อ๋อย"ยันต้องใช้ข้อสอบกลาง

13 มี.ค. 2557 13:57 น.

ผู้อ่าน

     'อ๋อย' ยืนกรานใช้ข้อสอบกลางเลื่อนชั้น แจงพร้อมรับฟังคนคัดค้าน ชี้อัตราส่วนแค่ 15% ไม่มีผลต่อการประเมินเด็กมากนัก แต่จะสะท้อนถึงศักยภาพที่แท้จริงของโรงเรียน ย้ำส่วนรูปแบบข้อสอบเน้นคิดวิเคราะห์คล้ายข้อสอบ PISA

     เมื่อวันที่ 12 มีนาคม ที่โรงเรียนบ้านสันติคีรี จ.เชียงราย นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวถึงกรณีที่ นายประวิตร์ เอราวรรณ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ในฐานะประธานมูลนิธิสถาบันวิจัยระบบการศึกษา ออกมาคัดค้านที่ ศธ.จะนำข้อสอบกลางมาใช้ในการเลื่อนชั้นในการสอบปลายภาคเรียนของนักเรียนใน 5 ระดับ ได้แก่ ประถมศึกษาปีที่ 2, ป.4 และ ป.5 และระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 2 เนื่องจากโรงเรียนมีมาตรฐานไม่เท่ากัน หากใช้ข้อสอบกลางจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำในการจัดการศึกษามากขึ้น ว่า การนำข้อสอบกลางมาใช้นั้นไม่มีปัญหาเรื่องความเหลื่อมล้ำ แต่ยอมรับว่าในช่วงแรกอาจจะมีปัญหาบ้าง ซึ่งก็ยินดีรับฟัง แต่ยืนยันว่าจะไม่มีการทบทวนเรื่องดังกล่าว เนื่องจากการใช้ข้อสอบกลางนั้นจะเกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมในการพัฒนาคุณภาพและ การวัดมาตรฐานที่เป็นมาตรฐานกลาง ซึ่งจะทำให้รู้ผลสัมฤทธิ์ของการจัดการศึกษาทั้งระบบทั่วประเทศ และการกำหนดสัดส่วนในการใช้สอบกลางเพียง 15% ไม่มีผลต่อการสอบผ่านหรือไม่ผ่านประเมิน แต่จะสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพของโรงเรียน เพื่อจะได้พัฒนาและแก้ปัญหาได้ถูกจุด
     นายจาตุรนต์กล่าวต่อว่า เชื่อว่าหากทุกคนเข้าใจวัตถุประสงค์ของการจัดข้อสอบกลางว่าจะเกิดประโยชน์ ต่อการพัฒนาการศึกษา เพราะหากปล่อยให้โรงเรียนวัดและประเมินผลด้วยตนเองก็จะไม่รู้ถึงความแตกต่าง ดังนั้นจำเป็นต้องใช้ข้อสอบที่มีมาตรฐานไปวัด เพราะอะไรที่เป็นมาตรฐานก็ต้องมีความยุติธรรมอยู่แล้ว
    สำหรับตัวข้อสอบ นายจาตุรนต์กล่าวว่า จะเน้นการคิดวิเคราะห์ให้สอดคล้องกับเนื้อหาของหลักสูตรใหม่ที่กำลังปรับ ที่สำคัญรูปแบบข้อสอบกลางจะคล้ายข้อสอบของการประเมินผลนักเรียนนานาชาติ หรือ PISA เพื่อให้โรงเรียนพัฒนาการเรียนการสอนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันด้วย ทั้งนี้ สำหรับโรงเรียนที่เด็กไม่ใช่ภาษาไทยเป็นภาษาแม่ ซึ่งทั่วประเทศมีเด็กกลุ่มนี้ประมาณล้านคนนั้น ยอมรับว่าอาจจะเกิดความเสียเปรียบ เพราะเด็กไม่สามารถอ่านข้อสอบที่เป็นภาษาไทยได้อย่างแตกฉาน
     นางสาวอังคณา สงวนใจ ครูโรงเรียนบ้านสันติคีรี สอนวิชาภาษาอังกฤษ ชั้น ป.3 และ ป.6 กล่าวว่า ส่วนตนมีความกังวลว่าหาก ศธ.ใช้ข้อสอบกลางมาสอบ และให้มีผลในการเลื่อนชั้นของเด็กจริงๆ จะเกิดปัญหา เพราะยอมรับว่าการเรียนการสอนของนักเรียนที่นี่ยังไม่ค่อยเต็มที่มากนัก เพราะเด็กส่วนใหญ่ยังใช้ภาษาชนเผ่าในการสื่อสาร และที่สำคัญคือเด็กไม่ได้ให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาไทย แต่มาเรียนเพื่อต้องการสัญชาติ โดยเด็กที่นี่ส่วนใหญ่จะให้ความสำคัญกับการเรียนภาษาจีนมากกว่า เพราะเมื่อเขาเรียนในโรงเรียนจีนก็มีโอกาสจะได้ไปทำงานในประเทศที่สาม อาทิ จีน ไต้หวัน เป็นต้น
     ขณะเดียวกันเด็กที่นี่ยังมีปัญหาอ่านไม่ออก เขียนไม่คล่อง ขนาดเรียน ป.6 แล้วยังพูดตะกุกตะกัก ดังนั้นเมื่อเด็กไม่สามารถอ่านภาษาไทยได้แตกฉาน ก็คิดว่าไม่น่าจะทำข้อสอบได้แน่นอน ซึ่งหาก ศธ.ต้องการจะจัดสอบกลางจริงๆ ตนก็อยากเสนอให้หาแนวทางแก้ปัญหาให้กับโรงเรียนขนาดเล็กหรือโรงเรียนใน พื้นที่สูงด้วย อาทิ อาจจะมีข้อสอบ 2 ชุด สำหรับเด็กทั่วไป และข้อสอบสำหรับเด็กโรงเรียนเล็ก.

 

เครดิต นสพ.ไทยโพสต์