ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

6นักเรียน"สตูล"เจ๋ง!! สอบโอเน็ตคณิตศาสตร์ได้คะแนนสูงสุดเต็ม100

21 มี.ค. 2557 11:01 น.

ผู้อ่าน

     นายนิสิต  ชายภักตร์  ผอ.สพป.สตูล  เปิดเผยว่า   จากการที่สถาบันการทดสอบแห่งชาติ(สทศ.)  ได้ประกาศผลการทดสอบทางการศึกษาระดับขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2556    ผลปรากฏว่านักเรียนในสังกัด สพป..จังหวัดสตูล   ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6     สามารถสอบวิชาคณิตศาสตร์ได้คะแนนสูงสุดเต็ม 100 คะแนน   จำนวน  6  คน   คือ    เด็กชายณฐวรรธ  พัฒชนะ   เด็กหญิงพิมพ์นภา  เชื้อพราหมณ์    โรงเรียนอนุบาลสตูล (อ.เมือง)   เด็กชายอารัญ ระเมาะ   โรงเรียนบ้านนาทอน  (อ.ทุ่งหว้า)   เด็กหญิงอรอนงค์ สิงห์อินทร์    โรงเรียนบ้านช่องไทร (อ.ทุ่งหว้า) เด็กชายนัฐวัฒน์  พิทักษ์วัฒนานนท์   โรงเรียน ไทยรัฐวิทยา 40 (บ้านควนโพธิ์)  (อ.เมือง)  และ เด็กหญิงซิลมีย์  หมีนคลาน   โรงเรียนบ้านลาหงา (อ.ละงู)
 
     นายนิสิต  กล่าวต่อว่า  ได้รับทราบจากทางโรงเรียนว่านักเรียนทั้ง 6 คน จากจังหวัดสตูล  เป็นเด็กที่ตั้งใจและมีความมุ่งมั่นต่อการศึกษาเล่าเรียนสูง  และมีผลการเรียนดีมาโดยตลอด  สำหรับผลการสอบครั้งนี้ถือเป็นผลงานที่สร้างความภาคภูมิใจแก่คณะครู นักเรียน พ่อแม่ผู้ปกครอง  ตลอดจนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสตูลด้วย
 
 
เครดิต นสพ.มติชน