ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ศธ. ชี้แจง U - NET นำร่องวิชาอังกฤษปี 57 ไม่บังคับสอบ ไม่มีผลต่อการจบการศึกษา ไม่มีผลต่อการรับทำงาน

30 เม.ย. 2557 17:11 น.

ผู้อ่าน

ภาพ ศธ. ชี้แจง U - NET นำร่องวิชาอังกฤษปี 57 ไม่บังคับสอบ ไม่มีผลต่อการจบการศึกษา ไม่มีผลต่อการรับทำงาน

 

วันนี้ (29 เม.ย. 57) ที่กระทรวงศึกษาธิการ นายจาตุรนต์ ฉายแสง รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้หารือกับ รศ.ดร. สัมพันธ์ พันธ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ สทศ. เพื่อชี้แจ้งกรณีการทดสอบ U-NET หรือ การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติระดับอุดมศึกษา (University National Education Test ) ที่กำลังเป็นที่ถกเถียงอย่างมาก ว่า จะสอบนำร่องเฉพาะวิชาภาษาอังกฤษก่อน เพราะสามารถพัฒนาได้เร็ว และมีมาตราฐานทั้งในและต่างประเทศให้เทียบเคียงได้ คล้ายการเตรียมตัวสอบโทเฟล โทอิค แต่สำหรับวิชาอื่นๆ ทั้งภาษาไทย วิชาเท่าทันสื่อและวิชาการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ยังต้องใช้เวลามากในการพัฒนาแนวทาง วิธีทดสอบ ข้อสอบ ซึ่งการดำเนินการทั้งหมดจะผ่านสถาบันการศึกษา โดยไม่ให้มีสภาพบังคับ หากมหาวิทยาลัยไหนพร้อมก็สามารถจัดสอบได้

 

สำหรับ ความกังวลของผู้สอบเรื่องจะใช้คะแนนวัดว่า ผู้สอบจะเรียนไม่จบหากไม่สอบ U-NET หรือจะไม่รับเข้าทำงานหากได้คะแนนไม่ดี นายจาตุรนต์ ชี้แจงว่า ผลสอบ U-NET จะทราบเป็นรายคนเท่านั้น แล้วจะเปิดเผยหรือไม่ขึ้นกับตัวผู้สอบ และย้ำว่าไม่มีผลต่อการเรียนจบและการรับเข้าทำงาน สำหรับคะแนนในภาพรวมจะเปิดเผยในแต่ละมหาวิทยาลัยที่จัดสอบ เพื่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของแต่ละสถาบันต่อไป

 

สำหรับ เงื่อนไขที่ต้องจัดสอบ U-NET เพื่อให้เป็นไปตามการประเมินสถาบันอุดมศึกษาภายนอกรอบที่ 4 ภายในปี 2558 ของ สมศ. นั้น นายจาตุรนต์กล่าวว่าจะหารือกับสมศ. เพื่อให้คลายเงื่อนไขดังกล่าวซึ่งหลังจากที่หารือกับ สทศ. ทปอ. แล้วคาดว่าจะไม่เกิดขึ้น เพราะต้องใช้ระยะเวลานานในการพัฒนาแนวทางการประเมินและข้อสอบวิชาอื่นๆ และเพื่อให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย จึงเป็นไปได้ยากที่จะจัดสอบในปี 2558 ยกเว้นวิชาภาษาอังกฤษที่จะจัดสอบในปี 2557 นี้ 

 

เครดิต นสพ.มติชน