ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

เลื่อนสอบสมรรถนะครู เป็น 19 ก.ค. ยกเว้น นครราชสีมา-อุบลฯ-กทม.สอบตามเดิม

27 พ.ค. 2557 11:03 น.

ผู้อ่าน

        สทศ. ให้ผู้มีสิทธิ์สอบสมรรถนะครู ครั้งที่ 1 ใน 8 สนามสอบเลื่อนไปสอบวันที่ 19 ก.ค. แทน ยกเว้น จ.นครราชสีมา-อุบลฯ-กทม. ให้สอบตามกำหนดเดิม 31 พ.ค. พร้อมประกาศผล 6 มิ.ย. ระบุผู้สอบผ่าน 60% จะได้รับวุฒิบัตร
 
ภาพ เลื่อนสอบสมรรถนะครู เป็น 19 ก.ค. ยกเว้น นครราชสีมา-อุบลฯ-กทม.สอบตามเดิม
รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์
ภาพ เลื่อนสอบสมรรถนะครู เป็น 19 ก.ค. ยกเว้น นครราชสีมา-อุบลฯ-กทม.สอบตามเดิม
ภาพ เลื่อนสอบสมรรถนะครู เป็น 19 ก.ค. ยกเว้น นครราชสีมา-อุบลฯ-กทม.สอบตามเดิม
        รศ.ดร.สัมพันธ์ พันธุ์พฤกษ์ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) เปิดเผยว่า ตามที่ สทศ. ได้จัดให้มีการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัด และประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2557 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 นั้น เนื่อง จากสนามสอบบางแห่งมีผู้สมัครสอบไม่ถึง 100 คน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดการทดสอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติของ สทศ. ได้ ดังนั้น สทศ. จึงขอยกเลิกการทดสอบในวันดังกล่าว เฉพาะสนามสอบจังหวัดขอนแก่น ชลบุรี ชุมพร เชียงใหม่ นครพนม นครศรีธรรมราช พิษณุโลก และสงขลา โดยให้ผู้มีสิทธิ์สอบที่เลือกสอบในจังหวัดดังกล่าว เข้ารับการทดสอบในการทดสอบครั้งที่ 2/2557 วันที่ 19 กรกฎาคมนี้แทน ยกเว้นผู้มีสิทธิ์สอบที่เลือกสอบในจังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี และกรุงเทพมหานคร ให้เข้ารับการทดสอบตามเดิมในวันที่ 31 พฤษภาคม สามารถตรวจสอบเลขที่นั่งสอบ และสถานที่สอบได้ที่ www.niets.or.th
       
        รศ.ดร.สัมพันธ์ กล่าวต่อว่า ส่วน ทั้งนี้ สทศ. จะประกาศผลในวันที่ 6 มิถุนายนนี้ ซึ่งหากครูคนใดทดสอบได้คะแนนเกิน 60% ขึ้นไป จะได้รับวุฒิบัตรรับรองจาก สทศ. และ สทศ. จะเชิญครูเหล่านี้มาร่วมออกข้อสอบแบบทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน หรือ O-NET เพื่อบรรจุในคลังข้อสอบของ สทศ. หรือ ไอเท็มแบงก์ ด้วย

 

เครดิต นสพ.ผู้จัดการ