ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ (ครั้งที่ 2) จำนวน 3 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 20 มิ.ย. 61

14 มิ.ย. 2561 09:14 น.

ผู้อ่าน

เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกตามที่สถาบันฯ ประกาศรับสมัครจำนวนน้อยในบางตำแหน่ง สทศ. จึงขอขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ จำนวน 3 ตำแหน่ง  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 มิย.. 61 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2. ดาวโหลดใบสมัคร