ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ (ครั้งที่ 2) จำนวน 3 อัตรา รับสมัครถึงวันที่ 20 มิ.ย. 61

เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครสอบคัดเลือกตามที่สถาบันฯ ประกาศรับสมัครจำนวนน้อยในบางตำแหน่ง สทศ. จึงขอขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน เพื่อบรรจุเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ จำนวน 3 ตำแหน่ง  รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 20 มิย.. 61 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. รายละเอียดการรับสมัครและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2. ดาวโหลดใบสมัคร