ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

"ประยุทธ์"สั่งแก้ปัญหาเด็กกวดวิชา ชี้ควรเน้นเรียนในห้องมากกว่า/ศธ.รับลูกฉับไวทำวิจัยระยะสั้นหาสาเหตุ

8 ก.ค. 2557 11:34 น.

ผู้อ่าน

    "ประยุทธ์" สั่ง ศธ.แก้ปัญหาเด็กเรียนกวดวิชา เห็นเป็นเรื่องที่เสียเวลาและค่าใช้จ่าย อยากให้เน้นเรียนในห้องเป็นหลักมากกว่า แนะไปหาทางสร้างความสัมพันธ์ผู้ปกครอง ครู เด็ก ด้าน ศธ.รับลูกฉับไว เตรียมทำวิจัยระยะสั้นหาสาเหตุ
    นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) กล่าวภายหลังการประชุมผู้บริหารองค์กรหลักของ ศธ. กับคณะรักษาความความสงบแห่งชาติ (คสช.) โดยประเด็นหนึ่งที่ คสช.นำมาหารือคือปัญหาการกวดวิชาของเด็ก ว่า ทุกวันนี้เด็กเรียนหนังสือเนื้อหาที่มากทั้งในห้องเรียน และยังต้องมาเรียนพิเศษอีกต่างหาก นับเป็นภาระค่าใช้จ่าย
    "โดยทางหัวหน้า คสช.อยากให้หาแนวทางสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ปกครอง ครูและเด็ก และเน้นในเด็กเรียนเนื้อหาในห้องเรียนเป็นหลักเพื่อลดค่าใช้จ่าย" ปลัด ศธ.กล่าว 
    ดังนั้นที่ประชุมจึงได้มอบหมายให้สำนักนโยบายและแผน สำนักงานปลัด ศธ. ไปทำวิจัยระยะสั้นเรื่องการเรียนกวดวิชาให้แล้วเสร็จภายใน 2 เดือน หาสาเหตุว่าทำไมเด็กต้องไปเรียนกวดวิชา เมื่อได้ขอมูลแล้วให้นำข้อสรุปไปหารือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพราะจริงๆ แล้ว ปัญหากวดวิชาเกี่ยวโยงไปถึงปัญหาอื่นๆ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณภาพครู คุณภาพการเรียนการสอน หลักสูตร รวมถึงระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย การจะแก้ปัญหาเรื่องดังกล่าวได้ จึงจะต้องปรับเปลี่ยนทั้งระบบ โดยขณะนี้ ศธ.อยู่ระหว่างยกร่างยุทธศาสตร์กรอบปฏิรูปการศึกษา ซึ่งก็น่าจะสามารถแก้ปัญหาดังกล่าวได้ด้วย
    นอกจากนี้ คสช.ยังขอให้หน่วยงานต่างๆ ใน ศธ. เร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี 2557 ถ้าจะก่อให้เกิดหนี้ผูกพันให้ดำเนินการในแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2557 และให้เริ่มเบิกจ่ายงบประมาณปี 2558 ตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ โดยให้จัดเตรียมโครงการให้ชัดเจนและสอดคล้องกับนโยบายของ คสช.
    ปลัด ศธ.กล่าวต่อว่า ขณะเดียวกัน คสช.ได้ขอให้ทุกองค์กรเร่งเสนอร่างกฎหมายต่างๆ ที่ยังค้างให้ คสช.พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 15 กรกฎาคม โดยในส่วนของ ศธ.จะมี ร่าง พ.ร.บ.สถาบันวิทยาลัยชุมชน พ.ศ... พ.ร.บ.ส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน พ.ศ... และร่าง พ.ร.บ.สถาบันเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา รวมถึง พ.ร.บ.ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการก็ขอให้เร่งจัดทำและเสนอเข้าสู่การพิจารณา ของ คสช.โดยเร็ว อาทิ ร่าง พ.ร.บ.การอุดมศึกษา ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) และร่าง พ.ร.บ.ของมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่จะเสนอขอเปลี่ยนสถานะเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับรัฐ

 

เครดิต นสพ.ไทยโพสต์