ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ยกเลิกการสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (server)

5 ก.ย. 2557 18:47 น.

ผู้อ่าน

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (Servr) สำหรับศูนย์ Data Center (DC Site) และศูนย์ Disaster and Recovery Site (DR Site)