ยกเลิกการสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (server)

ประกาศ เรื่อง ยกเลิกการสอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์ (Servr) สำหรับศูนย์ Data Center (DC Site) และศูนย์ Disaster and Recovery Site (DR Site)

ดาวน์โหลด