ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบวิเคราะห์และบันทึกการใช้งานผ่านระบบเครือข่าย

24 ก.ย. 2557 10:28 น.

ผู้อ่าน

ประกาศ เลขที่ ๔๐/๒๕๕๗
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจสอบวิเคราะห์และบันทึกการใช้งาน
ผ่านระบบเครือข่าย