ข่าวประชาสัมพันธ์ /th/rss/feed สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) th /th/rss/feed สทศ. ชี้แจง ข้อสอบที่เผยแพร่ช่อง BLUESKY ไม่ใช่ข้อสอบ O-NET /th/content/view/24109 Fri, 10 Sep 2021 17:49:49 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 24109 at http://www.niets.or.th สทศ. มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 120 ชุด และหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 200 ชุด ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปีของการจัดตั้ง สทศ. /th/content/view/24097 3 กันยายน 2564 เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้มอบชุด PPE จำนวน 120 ชุด… Fri, 03 Sep 2021 11:22:15 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 24097 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดการประชุมเสวนา เรื่อง "ทิศทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน" /th/content/view/23881 16 สิงหาคม 2564 สทศ. จัดการประชุมเสวนา เรื่อง "ทิศทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน" โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา… Mon, 16 Aug 2021 16:14:26 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 23881 at http://www.niets.or.th ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน /th/content/view/23605 Wed, 21 Jul 2021 16:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 23605 at http://www.niets.or.th สทศ. ให้บริการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 1/2564 ผู้ที่สนใจสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 4 – 20 มิถุนายน 2564 /th/content/view/23041 Wed, 02 Jun 2021 16:14:07 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 23041 at http://www.niets.or.th สทศ. ให้บริการดูกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 วิชาสามัญ และ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 ผลการตรวจสอบคะแนนมีความถูกต้องตรงตามที่ สทศ. ได้ประกาศ /th/content/view/22489 Fri, 07 May 2021 18:02:48 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22489 at http://www.niets.or.th การให้บริการขอดูกระดาษคำตอบของ สทศ. ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 /th/content/view/22477 Fri, 07 May 2021 09:50:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22477 at http://www.niets.or.th สทศ. ขอเชิญร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล /th/content/view/22453 Tue, 04 May 2021 12:27:08 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22453 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing เป็นครั้งแรก /th/content/view/22249 สทศ. จัดสอบ V-NET ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่… Sun, 04 Apr 2021 14:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22249 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดการทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 สอบวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 เน้นย้ำผู้เข้าสอบให้ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ และมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด /th/content/view/22237 สทศ. จัดการทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 สอบวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 มีสนามสอบ 177 แห่งทั่วประเทศ ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด… Sat, 03 Apr 2021 10:34:15 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22237 at http://www.niets.or.th ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน /th/content/view/22225 ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน Fri, 02 Apr 2021 10:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22225 at http://www.niets.or.th พิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการและรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น /th/content/view/22213 1 เมษายน 2564 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี และ รศ.ดร.อารยา จาติเสถียร… Thu, 01 Apr 2021 15:34:38 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22213 at http://www.niets.or.th ผู้อำนวยการ สทศ. มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ /th/content/view/22201 1 เมษายน 2564 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง… Thu, 01 Apr 2021 15:04:01 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22201 at http://www.niets.or.th คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2563 พร้อมให้กำลังใจครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย ณ ศูนย์ตรวจมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช /th/content/view/22165 29 มีนาคม 2564 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) กรรมการ สทศ. (ศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์) ผู้อำนวยการ… Mon, 29 Mar 2021 16:01:21 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22165 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 การจัดสอบวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย /th/content/view/22153 สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 สอบวันที่ 27 และ 29… Sat, 27 Mar 2021 14:41:31 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22153 at http://www.niets.or.th สทศ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน การนำผล O-NET ไปใช้ ในการพัฒนาการเรียนการสอนและการประเมินผลทางการศึกษา /th/content/view/22141 Sat, 27 Mar 2021 13:30:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22141 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 และ 29 มีนาคม 2564 ย้ำผู้เข้าสอบอย่าลืมบัตรแสดงตนในวันสอบ และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด /th/content/view/22129 Thu, 25 Mar 2021 14:48:16 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22129 at http://www.niets.or.th สอบ GAT/PAT วันแรก สนามสอบปฏิบัติตามมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด /th/content/view/22021 20 มีนาคม 2564 เป็นวันแรกของการจัดการทดสอบ GAT/PAT ในช่วงเช้า สอบวิชา GAT ความถนัดทั่วไป ผู้มีสิทธิ์สอบ 254,214 คน ภาพรวมการจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย… Sat, 20 Mar 2021 13:09:36 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 22021 at http://www.niets.or.th สทศ. วางมาตรการเข้มป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ในสนามสอบ /th/content/view/21997 Fri, 19 Mar 2021 16:30:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21997 at http://www.niets.or.th ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 และสนามสอบ O-NET ม.3 ณ สนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม จังหวัดฉะเชิงเทรา /th/content/view/21949 14 มีนาคม 2564 ผอ.สทศ. ตรวจเยี่ยมศูนย์สอบ O-NET สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 และสนามสอบ O-NET ม.3 ณ สนามสอบโรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดโสธรวราราม… Sun, 14 Mar 2021 15:14:09 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21949 at http://www.niets.or.th กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้อำนวยการ สทศ. เข้าร่วมประชุมอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ ครั้งที่ 1/2564 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย /th/content/view/21937 13 มีนาคม 2564 กรรมการ สทศ. (ดร.วราภรณ์ สีหนาท และ ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์) ผอ.สทศ. (ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ) และอาจารย์ประจำสถาบันภาษา… Sun, 14 Mar 2021 14:42:11 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21937 at http://www.niets.or.th ผู้อำนวยการ สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.3 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing Platform) ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมพระราชทานนายาว จ.ฉะเชิงเทรา /th/content/view/21925 Sun, 14 Mar 2021 14:34:09 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21925 at http://www.niets.or.th คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุราชประสิทธิ์ จังหวัดนนทบุรี /th/content/view/21901 Sat, 13 Mar 2021 14:13:29 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21901 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2/2563 /th/content/view/21817 7 มีนาคม 2564 สทศ.จัดการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2563 เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนชั้นปีสุดท้ายในระดับประถมศึกษา… Mon, 08 Mar 2021 10:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21817 at http://www.niets.or.th สทศ. ขยายเวลารับสมัครและยืนยันการเข้าสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing /th/content/view/21793 Thu, 04 Mar 2021 19:27:15 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21793 at http://www.niets.or.th