ข่าวประชาสัมพันธ์ /th/rss/feed สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) th /th/rss/feed สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 ก.พ. 64 การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย /th/content/view/21661 Sat, 20 Feb 2021 15:31:39 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21661 at http://www.niets.or.th สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบและประเมินสมรรถนะทางวิชาชีพครูด้านความรู้และ ประสบการณ์วิชาชีพตามมาตรฐานวิชาชีพครู ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 20 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 /th/content/view/21637 Thu, 18 Feb 2021 16:11:54 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21637 at http://www.niets.or.th “การจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563” กับ “กำหนดวันเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรี” /th/content/view/21373 Thu, 11 Feb 2021 16:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21373 at http://www.niets.or.th สรุปข้อมูลจำนวนผู้ยืนยันเข้าสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 /th/content/view/21301 Tue, 09 Feb 2021 19:35:01 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21301 at http://www.niets.or.th การขอเพิ่มรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 /th/content/view/21181 การขอเพิ่มรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 (*เฉพาะนักเรียนที่โรงเรียนยังไม่ได้ส่งรายชื่อเมื่อเดือนกรกฎาคม-กันยายน… Tue, 26 Jan 2021 09:11:27 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21181 at http://www.niets.or.th คณะผู้บริหาร สทศ. ลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวร /th/content/view/21145 Thu, 21 Jan 2021 10:40:20 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 21145 at http://www.niets.or.th มติบอร์ด สทศ. ไม่ขัดข้องในการยกเลิกการทดสอบ O-NET ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ตามนโยบาย รมว.ศธ. เสนอ ครม. เคาะ /th/content/view/20977 Wed, 23 Dec 2020 15:38:07 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 20977 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดสัมมนาคณะกรรมการ สทศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. /th/content/view/20989 22 ธันวาคม 2563 สทศ. จัดสัมมนาคณะกรรมการ สทศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. โดยมีการบรรยาย เรื่อง “การศึกษาไทยในอนาคต”… Wed, 23 Dec 2020 10:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 20989 at http://www.niets.or.th พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 2563 /th/content/view/20773 Fri, 04 Dec 2020 10:03:33 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 20773 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการทดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) /th/content/view/20725 1 ธันวาคม 2563 สทศ. จัดการประชุมหารือและเตรียมความพร้อมการดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา… Tue, 01 Dec 2020 17:12:24 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 20725 at http://www.niets.or.th ผู้อำนวยการ สทศ. เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกไม้ ปลูกชีวิต ปลุกจิตอนุรักษ์” และ พิธีปล่อยคาราวานแจกกล้าไม้ 47,000 กล้า เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักป่าให้กับเยาวชน /th/content/view/20521 16 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกไม้ ปลูกชีวิต ปลุกจิตอนุรักษ์” และพิธีปล่อยคาราวานแจกกล้าไม้… Mon, 16 Nov 2020 16:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 20521 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 GAT/PAT และวิชาสามัญ /th/content/view/20473 12 พฤศจิกายน 2563 สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 GAT/PAT และวิชาสามัญ มีผู้เข้าร่วมประชุม 49 คน ประกอบด้วย ประธานและคณะทำงานระดับศูนย์สอบ… Thu, 12 Nov 2020 15:34:25 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 20473 at http://www.niets.or.th การสร้างความร่วมมือตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สทศ. และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE /th/content/view/20317 Thu, 29 Oct 2020 10:51:43 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 20317 at http://www.niets.or.th พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร /th/content/view/20257 12 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการ สทศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร… Mon, 12 Oct 2020 13:52:32 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 20257 at http://www.niets.or.th การจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2563 /th/content/view/20269 11 ตุลาคม 2563 สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ N-NET (Non-Formal National Educational Test) ครั้งที่… Mon, 12 Oct 2020 10:15:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 20269 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดโครงการสัมมนาเรื่อง “การยกระดับคุณธรรม ความโปร่งใส และการป้องปรามการทุจริต” ประจำปี พ.ศ. 2563 /th/content/view/19873 Wed, 23 Sep 2020 10:20:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 19873 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสคล้ายวันครบรอบ 15 ปีของการจัดตั้ง สทศ. /th/content/view/19633 Thu, 03 Sep 2020 13:24:53 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 19633 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดนครราชสีมา /th/content/view/19453 21 สิงหาคม 2563 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา… Fri, 21 Aug 2020 14:15:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 19453 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดอุดรธานี /th/content/view/19441 19 สิงหาคม 2563 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา… Wed, 19 Aug 2020 16:43:48 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 19441 at http://www.niets.or.th กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” 12 สิงหาคม 2563 /th/content/view/19381 11 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล… Tue, 11 Aug 2020 13:30:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 19381 at http://www.niets.or.th คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนบุญร่มไทร /th/content/view/19369 10 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนบุญร่มไทร… Mon, 10 Aug 2020 16:36:06 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 19369 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดเชียงใหม่ /th/content/view/19357 6 สิงหาคม 2563 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา… Thu, 06 Aug 2020 15:08:07 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 19357 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดพิษณุโลก /th/content/view/19345 4 สิงหาคม 2563 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 เน้นย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และกรรมการคุมสอบปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบและระเบียบสถาบันทดสอบฯ… Wed, 05 Aug 2020 09:30:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 19345 at http://www.niets.or.th สทศ. ทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะริมทางรถไฟในชุมชนซอยแดงบุหงา /th/content/view/19321 30 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะริมทางรถไฟในชุมชนซอยแดงบุหงา… Fri, 31 Jul 2020 10:45:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 19321 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 /th/content/view/19333 30 กรกฎาคม 2563 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ)… Fri, 31 Jul 2020 09:30:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 19333 at http://www.niets.or.th