ข่าวประชาสัมพันธ์ /th/rss/feed สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) th /th/rss/feed สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครราชสีมา /th/content/view/14329 11 กรกฎาคม 2562 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ… Thu, 11 Jul 2019 15:49:46 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14329 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดกิจกรรม “ปันความสุข...เพื่อน้องๆ ผู้บกพร่องทางการมองเห็น” ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ /th/content/view/14293 8 กรกฎาคม 2562 สทศ. จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมการศึกษา ชื่อกิจกรรม “ปันความสุข..เพื่อน้องๆ… Tue, 09 Jul 2019 15:21:33 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14293 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดอุบลราชธานี /th/content/view/14281 9 กรกฎาคม 2562 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 5 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร… Tue, 09 Jul 2019 13:36:24 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14281 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี /th/content/view/14269 4 กรกฎาคม 2562 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุม… Fri, 05 Jul 2019 16:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14269 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี /th/content/view/14257 4 กรกฎาคม 2562 สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 7 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร… Fri, 05 Jul 2019 10:45:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14257 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสงขลา /th/content/view/14233 2 กรกฎาคม 2562 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา Wed, 03 Jul 2019 11:51:13 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14233 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดขอนแก่น /th/content/view/13969 26 มิถุนายน 2562 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารการทดสอบ O-NET… Wed, 26 Jun 2019 16:21:56 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 13969 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดอุดรธานี /th/content/view/13921 25 มิถุนายน 2562 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 7 จังหวัด ได้แก่ นครพนม… Tue, 25 Jun 2019 15:15:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 13921 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบและสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 /th/content/view/13681 18 มิถุนายน 2562 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบและสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม… Wed, 19 Jun 2019 15:11:46 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 13681 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2562 /th/content/view/13669 14 มิถุนายน 2562 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์… Mon, 17 Jun 2019 10:30:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 13669 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2562 /th/content/view/13597 11 มิถุนายน 2562 สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2562 ให้แก่คณะทำงานศูนย์สอบ 12 แห่ง และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ… Wed, 12 Jun 2019 09:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 13597 at http://www.niets.or.th สทศ. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 /th/content/view/13573 3 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาติ… Tue, 04 Jun 2019 14:30:45 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 13573 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้” ให้แก่ สพม.เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด /th/content/view/13585 31 พฤษภาคม 2562 สพม.เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผล โดยสนับสนุนครู… Fri, 31 May 2019 16:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 13585 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2562 ย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบ ปฏิบัติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด /th/content/view/13501 28 พฤษภาคม 2562 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ประจำปีการศึกษา… Thu, 30 May 2019 11:19:34 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 13501 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ ให้แก่คณะทำงานระดับศูนย์สอบใน 5 จังหวัดภาคใต้ /th/content/view/13429 23 พฤษภาคม 2562 สทศ.จัดการประชุมคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ และทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ฯ… Thu, 23 May 2019 16:55:59 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 13429 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ และทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ฯ /th/content/view/13405 21 พฤษภาคม 2562 สทศ. จัดประชุมคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ และทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากรระดับสนามสอบ… Wed, 22 May 2019 09:16:33 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 13405 at http://www.niets.or.th เชิญชวนตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ /th/content/view/13333 เชิญชวนตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ Mon, 13 May 2019 16:31:51 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 13333 at http://www.niets.or.th คุรุสภา ศึกษาดูงานกระบวนการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) /th/content/view/13237 Thu, 18 Apr 2019 16:26:33 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 13237 at http://www.niets.or.th วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี /th/content/view/13081 1 เม.ย. 2562 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการที่ล่วงลับไปแล้ว… Mon, 01 Apr 2019 16:20:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 13081 at http://www.niets.or.th ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 /th/content/view/12661 "หมออุดม" ตรวจสนามสอบโอเน็ตระดับ ม.6 ไร้เหตุวุ่นวาย วางระบบรักษาความปลอดภัยเข้ม หวั่นซ้ำรอยสนามสอบมัธยมวัดสิงห์… Sat, 02 Mar 2019 11:57:04 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 12661 at http://www.niets.or.th สรุปเด็กยื่นขอสอบ 'PAT5' 87คน /th/content/view/12649 สทศ. สรุปยอดนักเรียนยื่นขอสอบรอบพิเศษ แพต 5 จำนวน 87คน สอบ 5 มี.ค.นี้ สนามสอบโรงเรียนบางปะกอกวิทยาคม Fri, 01 Mar 2019 14:08:29 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 12649 at http://www.niets.or.th ผอ.สทศ. ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจคณะครูอาจารย์และผู้ที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์กลุ่มบุคคลก่อความวุ่นวายในการสอบ PAT 5 ณ สนามสอบโรงเรียนมัธยมวัดสิงห์ /th/content/view/12445 Tue, 26 Feb 2019 16:18:23 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 12445 at http://www.niets.or.th สอบแกต-แพตวันแรกเรียบร้อยดี-เด็กมาสอบปกติ /th/content/view/12385 สทศ.จัดทดสอบแกต-แพตปี 62 วันแรก พร้อมกันทั่วประเทศ ภาพรวมเรียบร้อยดี เด็กมาสอบปกติ-แม้เลื่อนการสอบ ส่วนช่วงเช้ายังไม่มีรายงานทุจริตสอบ Sat, 23 Feb 2019 14:42:59 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 12385 at http://www.niets.or.th สนามสอบคึกคัก นักเรียน ม.6 เข้าสอบ GAT-PAT วันแรก /th/content/view/12373 ทีมข่าวไทยพีบีเอส ลงพื้นที่สำรวจสนามสอบที่โรงเรียนหอวัง ซึ่งวันนี้ (23 ก.พ.) เป็นวันแรกที่มีการจัดสอบ GAT-PAT ของนักเรียนชั้น… Sat, 23 Feb 2019 11:48:33 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 12373 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2561 /th/content/view/12301 10 กุมภาพันธ์ 2562 สทศ. จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2/2561 สทศ. ขอขอบคุณศูนย์สอบและสนามสอบที่ปฏิบัติตามคู่มือและระเบียบการสอบ… Tue, 12 Feb 2019 15:33:41 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 12301 at http://www.niets.or.th