ข่าวประชาสัมพันธ์ /th/rss/feed สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) th /th/rss/feed สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “มาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย” /th/content/view/15289 สทศ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ มาตรฐานการตรวจข้อสอบอัตนัย สำหรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย จำนวน 2 รุ่น รวมจำนวน 365… Tue, 17 Sep 2019 13:05:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 15289 at http://www.niets.or.th ผอ.สทศ. ประชุมร่วมกับคณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณ รมช.ศธ. /th/content/view/15229 12 กันยายน 2562 ผอ.สทศ. ประชุมร่วมกับคณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณ รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) Fri, 13 Sep 2019 10:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 15229 at http://www.niets.or.th สทศ. และ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามความร่วมมือตามโครงการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนา สทศ. สู่การเป็น Center of Excellence : COE /th/content/view/15217 11 กันยายน 2562 ได้มีพิธีลงนาม MOU สร้างความร่วมมือตามโครงการการสร้างความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาฯ… Thu, 12 Sep 2019 10:38:52 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 15217 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดโครงการ “เพิ่มประสิทธิภาพการนำพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ และระเบียบที่เกี่ยวข้องมาใช้ในการปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล” /th/content/view/15193 Tue, 10 Sep 2019 14:38:15 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 15193 at http://www.niets.or.th รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) /th/content/view/15133 5 กันยายน 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ… Fri, 06 Sep 2019 11:25:02 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 15133 at http://www.niets.or.th “คุณหญิงกัลยา” มอบนโยบาย สทศ. เตรียมการจัดทดสอบวิชา Coding /th/content/view/15097 5 กันยายน 2562 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และคณะ ร่วมตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ… Fri, 06 Sep 2019 10:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 15097 at http://www.niets.or.th คณะที่ปรึกษา รมช.ศธ. ร่วมแสดงความยินดี เนื่องในโอกาสครบรอบ 14 ปี ของการจัดตั้ง สทศ. /th/content/view/15049 3 กันยายน 2562 คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสครบรอบ… Tue, 03 Sep 2019 16:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 15049 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Testing) /th/content/view/15013 24 สิงหาคม 2562 สทศ. จัดการทดสอบวัดสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2562… Wed, 28 Aug 2019 14:53:03 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 15013 at http://www.niets.or.th สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ /th/content/view/14953 Tue, 20 Aug 2019 10:21:44 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14953 at http://www.niets.or.th ผู้อำนวยการ สทศ. ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาไทย กระทรวงศึกษาธิการ /th/content/view/14941 19 สิงหาคม 2562 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิด… Tue, 20 Aug 2019 10:00:34 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14941 at http://www.niets.or.th ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 87 พรรษา /th/content/view/14893 12 ส.ค. 62 ผู้บริหาร สทศ. ลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ… Tue, 13 Aug 2019 10:05:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14893 at http://www.niets.or.th สทศ. มอบรางวัล “คนดีศรี สทศ. ประจำไตรมาส 3/2562” /th/content/view/14677 31 กรกฎาคม 2562 สทศ. ได้จัดกิจกรรมมอบรางวัลให้แก่บุคลากรที่ปฏิบัติตามคุณธรรมหลัก 3 ประการ “คนดีศรี สทศ.” ประจำไตรมาส… Tue, 06 Aug 2019 14:53:46 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14677 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดอยุธยา /th/content/view/14581 1 สิงหาคม 2562 สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดชัยนาท นครนายก… Thu, 01 Aug 2019 16:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14581 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนนทบุรี /th/content/view/14569 31 กรกฎาคม 2562 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี Wed, 31 Jul 2019 14:58:55 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14569 at http://www.niets.or.th รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ของ สทศ. /th/content/view/14557 29 กรกฎาคม 2562 ดร.คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติของ… Tue, 30 Jul 2019 11:30:26 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14557 at http://www.niets.or.th รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ) เยี่ยมชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ของ สทศ. ภายในงาน “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ณ กระทรวงศึกษาธิการ /th/content/view/14545 28 กรกฎาคม 2562 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมนิทรรศการของ สทศ. โดยมี ผศ.ดร.ศิริดา… Tue, 30 Jul 2019 11:19:04 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14545 at http://www.niets.or.th สทศ. กับ สคช. ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการการส่งเสริม และพัฒนาการประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานอาชีพ และมาตรฐานสมรรถนะ /th/content/view/14533 Fri, 26 Jul 2019 16:48:07 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14533 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน /th/content/view/14485 26 กรกฎาคม 2562 สทศ. จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดินเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว… Fri, 26 Jul 2019 11:25:24 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14485 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดเชียงใหม่ /th/content/view/14473 25 กรกฎาคม 2562 สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ Thu, 25 Jul 2019 15:17:56 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14473 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดพิษณุโลก /th/content/view/14449 23 กรกฎาคม 2562 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุมจากจังหวัดกำแพงเพชร ตาก นครสวรรค์… Tue, 23 Jul 2019 15:29:44 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14449 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครราชสีมา /th/content/view/14329 11 กรกฎาคม 2562 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ… Thu, 11 Jul 2019 15:49:46 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14329 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดกิจกรรม “ปันความสุข...เพื่อน้องๆ ผู้บกพร่องทางการมองเห็น” ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ /th/content/view/14293 8 กรกฎาคม 2562 สทศ. จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมการศึกษา ชื่อกิจกรรม “ปันความสุข..เพื่อน้องๆ… Tue, 09 Jul 2019 15:21:33 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14293 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดอุบลราชธานี /th/content/view/14281 9 กรกฎาคม 2562 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 5 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร… Tue, 09 Jul 2019 13:36:24 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14281 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี /th/content/view/14269 4 กรกฎาคม 2562 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุม… Fri, 05 Jul 2019 16:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14269 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี /th/content/view/14257 4 กรกฎาคม 2562 สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 7 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร… Fri, 05 Jul 2019 10:45:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 14257 at http://www.niets.or.th