ข่าวประชาสัมพันธ์ /th/rss/feed สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) th /th/rss/feed คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนบุญร่มไทร /th/content/view/19369 Mon, 10 Aug 2020 16:36:06 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 19369 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดเชียงใหม่ /th/content/view/19357 6 สิงหาคม 2563 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา… Thu, 06 Aug 2020 15:08:07 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 19357 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดพิษณุโลก /th/content/view/19345 4 สิงหาคม 2563 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 เน้นย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และกรรมการคุมสอบปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบและระเบียบสถาบันทดสอบฯ… Wed, 05 Aug 2020 09:30:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 19345 at http://www.niets.or.th สทศ. ทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะริมทางรถไฟในชุมชนซอยแดงบุหงา /th/content/view/19321 30 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะริมทางรถไฟในชุมชนซอยแดงบุหงา… Fri, 31 Jul 2020 10:45:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 19321 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 /th/content/view/19333 30 กรกฎาคม 2563 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ)… Fri, 31 Jul 2020 09:30:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 19333 at http://www.niets.or.th กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” /th/content/view/19309 Wed, 29 Jul 2020 14:30:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 19309 at http://www.niets.or.th สทศ. ร่วมคาราวานจิตอาสา “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ลงพื้นที่ในชุมชนซอยแดงบุหงา /th/content/view/19297 28 กรกฎาคม 2563 สทศ. ร่วมคาราวานจิตอาสา “เสมารวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ลงพื้นที่ในชุมชนซอยแดงบุหงา (เขตพญาไท) โดยมี… Wed, 29 Jul 2020 09:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 19297 at http://www.niets.or.th พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว /th/content/view/19285 Fri, 24 Jul 2020 16:39:09 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 19285 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 /th/content/view/19261 21 และ 22 กรกฎาคม 2563 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา… Wed, 22 Jul 2020 15:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 19261 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช /th/content/view/19081 16 กรกฎาคม 2563 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2563 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด… Fri, 17 Jul 2020 10:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 19081 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดนครศรีธรรมราช /th/content/view/19105 17 กรกฎาคม 2563 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัด สนง.เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา… Fri, 17 Jul 2020 09:45:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 19105 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2563 /th/content/view/19045 14 กรกฎาคม 2563 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2563 ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้แทนจากสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและศูนย์สอบสำนักงานกลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม… Wed, 15 Jul 2020 10:50:54 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 19045 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2563 /th/content/view/18937 2 กรกฎาคม 2563 สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET โดยมีผู้แทนจากสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดในภาคกลาง… Thu, 02 Jul 2020 16:08:13 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 18937 at http://www.niets.or.th สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2563 ย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบ ปฏิบัติตามระเบียบและคู่มือการจัดสอบอย่างเคร่งครัด /th/content/view/18877 30 มิถุนายน 2563 สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ N-NET ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี Tue, 30 Jun 2020 16:30:16 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 18877 at http://www.niets.or.th พิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี /th/content/view/18493 3 มิถุนายน 2563 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา… Thu, 04 Jun 2020 10:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 18493 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 เพื่อยกร่างแนวทางประเมินเพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์ และประเมินผลผู้เรียน /th/content/view/18481 28 พฤษภาคม 2563 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ ครั้งที่ 2 เพื่อยกร่างแนวทางประเมินเพื่อพัฒนาระบบการวิเคราะห์และประเมินผลผู้เรียน… Tue, 02 Jun 2020 13:40:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 18481 at http://www.niets.or.th พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล /th/content/view/18241 4 พฤษภาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล… Mon, 04 May 2020 12:55:59 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 18241 at http://www.niets.or.th สทศ. สพฐ. ทปอ. ร่วมหารือแนวทางการปรับเปลี่ยนระบบการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ในสถาบันอุดมศึกษา (TCAS) ปีการศึกษา 2564 - 2566 /th/content/view/18157 Fri, 24 Apr 2020 15:00:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 18157 at http://www.niets.or.th สทศ. เปิดระบบยื่นคำร้องขอตรวจสอบผลคะแนน O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562, GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชาปีการศึกษา 2563 /th/content/view/18061 Fri, 03 Apr 2020 14:19:07 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 18061 at http://www.niets.or.th สทศ. เน้นย้ำให้ผู้เข้าสอบศึกษาและปฏิบัติตามระเบียบการเข้าห้องสอบ และ ระเบียบ สทศ. ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 อย่างเคร่งครัด /th/content/view/17713 Fri, 06 Mar 2020 15:19:34 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 17713 at http://www.niets.or.th ผอ.สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ณ สนามสอบโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา /th/content/view/17689 1 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการ สทศ. ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ณ สนามสอบโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ Mon, 02 Mar 2020 14:55:33 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 17689 at http://www.niets.or.th ผอ.สทศ. และ เลขา กพฐ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ณ สนามสอบโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี /th/content/view/17677 29 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ., นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ., ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการ… Sat, 29 Feb 2020 13:40:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 17677 at http://www.niets.or.th สทศ. ออกมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในสนามสอบ O-NET /th/content/view/17653 Thu, 27 Feb 2020 15:31:34 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 17653 at http://www.niets.or.th สทศ. จัดเวทีอภิปรายด้านการวัดและประเมินผลทางการศึกษา เรื่อง “A Brief Discussion of Competency-Based Assessment and Related Topics” /th/content/view/17557 Tue, 18 Feb 2020 10:30:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 17557 at http://www.niets.or.th ผู้อำนวยการ สทศ. เปิดศูนย์ตรวจอัตนัย O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช /th/content/view/17569 17 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย… Tue, 18 Feb 2020 09:30:00 +0700 ข่าวประชาสัมพันธ์ 17569 at http://www.niets.or.th