ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

แนะนำ สทศ.

ตราสัญลักษณ์

ผู้อ่าน

ตราสัญลักษณ์ ของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) อยู่บนพื้นสีขาว ประกอบด้วย 2 ส่วน

ภาพ ตราสัญลักษณ์

  1. อักษร "สทศ." สีแดง ย่อมาจาก "สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)" และอักษรภาษาอังกฤษ "NIETS" สีน้ำเงิน ย่อมาจาก "National Institute of Educational Testing Service(Public Organization)" ส่วนด้านล่างเป็นชื่อเต็มของสถาบันสีน้ำเงินในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
  2. ภาพหนังสือสีแดงสองเล่มวางซ้อนกัน หมายความถึง คลังความรู้ ที่สอดรับกับเส้นวงแหวนสีแดง และครึ่งวงกลมสีแดง สีแดง ขาว น้ำเงิน สื่อถึงความเป็นสถาบันระดับชาติ

*** บุคคลใดใช้ ปลอม เลียน ซึ่งตราสัญลักษณ์ของสถาบันไม่ว่าจะทำเป็นสีใด หรือทำด้วยวิธีใดๆ หรือทำให้ปรากฎที่วัตถุหรือสินค้าใดๆ โดยมิได้รับอนุญาตจากสถาบัน ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ***