จัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง วันที่ยื่นซอง ดาวน์โหลด
30 ก.ย. 2564 ประกวดราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายของศูนย์ข้อมูล Data Center Site และศูนย์สำรองข้อมูลสำหรับภัยพิบัติ Disaster recovery site ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2) - 110 ครั้ง
4.43 MB
31 ส.ค. 2564 ประกวดราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายของศูนย์ข้อมูล และศูนย์สำรองข้อมูลสำหรับภัยพิบัติ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2 - 175 ครั้ง
5.37 MB
31 ส.ค. 2564 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล ปีงบประมาณ 2564 - 247 ครั้ง
1.38 MB
30 ส.ค. 2564 ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 - 155 ครั้ง
3.09 MB
27 ส.ค. 2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจัดซื้อชุดควบคุมพร้อมไมโครโฟนสำหรับห้องประชุม (แบบไร้สาย รับส่งสัญญาณด้วย Wifi) - 144 ครั้ง
736.94 KB
23 ส.ค. 2564 ร่างขอบเขตของงาน หรือ คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ พร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล (National Digital Testing Platform) - 158 ครั้ง
6.56 MB
20 ส.ค. 2564 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกร์ต่อพ่วงทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2564 - 148 ครั้ง
129.63 KB
2 ส.ค. 2564 ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน ปีงบประมาณ 2564 9 ส.ค. 2564 273 ครั้ง
2.93 MB
21 ก.ค. 2564 ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2564 - 308 ครั้ง
3.69 MB
2 ก.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (E-Office) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 301 ครั้ง
1.94 MB