ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

จัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง
15 พ.ย. 2566 (ร่าง) ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาบริการระบบ Cloud Service ภายในประเทศ สำหรับการทดสอบด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ต.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างพิมพ์และจัดส่งปฏิทิน สทศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
9 ต.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีภายในสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
30 ส.ค. 2566 ประกาศประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center Site) ประจำปีงบประมาณ 2567
24 ส.ค. 2566 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center Site) ประจำปีงบประมาณ 2567
28 เม.ย. 2566 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาอุปกรณ์ป้องกันการบุกรุก (DDos Protection) อุปกรณ์กระจายข้อมูล (Load Balance) และอุปกรณ์เครือข่าย (Switch) ปีงบประมาณ 2566
8 ก.พ. 2566 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2566 การจ้างรื้อถอนและซ่อมแซมพื้นที่เช่าอาคาร ชั้น 38 โซน CDE ที่มีการต่อเติมและการกั้นห้องเพิ่มเติม
31 ต.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center site) ประจำปีงบปมาณ 2566
25 ต.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างพิมพ์และจัดส่งปฏิทิน สทศ. พ.ศ. 2566
19 ต.ค. 2565 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์หลัก (Data Center Site) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)