จัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง วันที่ยื่นซอง ดาวน์โหลด
21 ก.ค. 2564 ประกวดราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน ประจำปีงบประมาณ 2564 - 46 ครั้ง
3.69 MB
2 ก.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (E-Office) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 84 ครั้ง
1.94 MB
24 มิ.ย. 2564 (ร่าง) ประกวดราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายของศูนย์ข้อมูล Data Center Site และศูนย์สำรองข้อมูลสำหรับภัยพิบัติ Disaster Recover Site (ครั้งที่ 2) - 110 ครั้ง
4.28 MB
27 เม.ย. 2564 (ร่าง) ประกวดราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายของศูนย์ข้อมูล Data Center Site และศูนย์สำรองข้อมูลสำหรับภัยพิบัติ Disaster Recover Site (ครั้งที่ 2) - 64 ครั้ง
600.44 KB
8 มี.ค. 2564 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (E-Office) ครั้งที่ 2 - 118 ครั้ง
4.83 MB
25 ก.พ. 2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 15 มี.ค. 2564 310 ครั้ง
5.79 MB
9 ก.พ. 2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ - 48 ครั้ง
6.25 MB
28 ม.ค. 2564 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (E-Office) - 411 ครั้ง
5.02 MB
25 ม.ค. 2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ - 318 ครั้ง
5.79 MB
13 ม.ค. 2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ - 325 ครั้ง
5.53 MB