จัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง วันที่ยื่นซอง ดาวน์โหลด
2 ส.ค. 2562 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อซอฟต์เเวร์ โครงการจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศฯ - 183 ครั้ง
2.62 MB
26 ก.ค. 2562 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อและขอบเขตงาน(TOR) โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฯ Data center ประจำปีงบประมาณ 2562 - 889 ครั้ง
2.16 MB
26 พ.ย. 2561 ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และระบบที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัลฯ 13 ธ.ค. 2561 306 ครั้ง
195.11 KB
15 พ.ย. 2561 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ และ TOR ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ โครงการพัฒนาระบบการทดสอบแบบดิจิทัลฯ - 358 ครั้ง
1.67 MB
9 พ.ย. 2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์และบรรจุคู่มือจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2561 สำหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง 19 พ.ย. 2561 330 ครั้ง
807.35 KB
9 พ.ย. 2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์และบรรจุคู่มือจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2561 สำหรับกรรมการคุมสอบ 19 พ.ย. 2561 307 ครั้ง
879.88 KB
29 ต.ค. 2561 ประกวดราคาซื้อดินสอดำ 2B และยางลบดินสอ สำหรับการทดสอบฯ O-NET ชั้น ป.6 และ I-NET ระดับตอนต้น ปีการศึกษา 2561 9 พ.ย. 2561 274 ครั้ง
165.73 KB
12 ต.ค. 2561 ยกเลิกประกาศจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมพนักงานขับรถ สำหรับใช้ส่วนกลางของ สทศ. ปีงบประมาณ 2562 - 332 ครั้ง
70.98 KB
8 ต.ค. 2561 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Load Balance สำหรับโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17 ต.ค. 2561 349 ครั้ง
202.57 KB
3 ต.ค. 2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ สำหรับส่วนกลางของ สทศ. ประจำปีงบประมาณ 2562 12 ต.ค. 2561 327 ครั้ง
309.55 KB