ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

จัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง
8 ก.พ. 2566 ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 3/2566 การจ้างรื้อถอนและซ่อมแซมพื้นที่เช่าอาคาร ชั้น 38 โซน CDE ที่มีการต่อเติมและการกั้นห้องเพิ่มเติม
31 ต.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์ข้อมูลหลัก (Data Center site) ประจำปีงบปมาณ 2566
25 ต.ค. 2565 ประกวดราคาจ้างพิมพ์และจัดส่งปฏิทิน สทศ. พ.ศ. 2566
19 ต.ค. 2565 (ร่าง) ประกวดราคาจ้างบำรุงรักษาระบบเครือข่ายและระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์หลัก (Data Center Site) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
1 ต.ค. 2565 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
3 ธ.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างขนส่งคู่มือการจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 สำหรับหัวหน้าสนามสอบ กรรมการกลางและกรรมการคุมสอบฯ ปีงบประมาณ 2565
17 พ.ย. 2564 ประกวดราคาจ้างผลิตดินสอ 2B และยางลบดินสอ สำหรับการทดสอบ O-NET ป.6 ปีงบประมาณ 2565
30 ก.ย. 2564 ประกวดราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายของศูนย์ข้อมูล Data Center Site และศูนย์สำรองข้อมูลสำหรับภัยพิบัติ Disaster recovery site ปีงบประมาณ 2563 (ครั้งที่ 2)
30 ก.ย. 2564 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564
31 ส.ค. 2564 ประกวดราคาจัดซื้อโครงการปรับปรุงระบบเครือข่ายของศูนย์ข้อมูล และศูนย์สำรองข้อมูลสำหรับภัยพิบัติ ปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 2