จัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง วันที่ยื่นซอง ดาวน์โหลด
26 พ.ย. 2561 ประกวดราคาซื้อคอมพิวเตอร์และระบบที่เกี่ยวข้อง สำหรับโครงการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัลฯ 13 ธ.ค. 2561 282 ครั้ง
195.11 KB
15 พ.ย. 2561 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อ และ TOR ระบบคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ โครงการพัฒนาระบบการทดสอบแบบดิจิทัลฯ - 323 ครั้ง
1.67 MB
9 พ.ย. 2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์และบรรจุคู่มือจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2561 สำหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง 19 พ.ย. 2561 308 ครั้ง
807.35 KB
9 พ.ย. 2561 ประกวดราคาจ้างพิมพ์และบรรจุคู่มือจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2561 สำหรับกรรมการคุมสอบ 19 พ.ย. 2561 286 ครั้ง
879.88 KB
29 ต.ค. 2561 ประกวดราคาซื้อดินสอดำ 2B และยางลบดินสอ สำหรับการทดสอบฯ O-NET ชั้น ป.6 และ I-NET ระดับตอนต้น ปีการศึกษา 2561 9 พ.ย. 2561 252 ครั้ง
165.73 KB
12 ต.ค. 2561 ยกเลิกประกาศจ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมพนักงานขับรถ สำหรับใช้ส่วนกลางของ สทศ. ปีงบประมาณ 2562 - 311 ครั้ง
70.98 KB
8 ต.ค. 2561 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ Load Balance สำหรับโครงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 17 ต.ค. 2561 324 ครั้ง
202.57 KB
3 ต.ค. 2561 ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถ สำหรับส่วนกลางของ สทศ. ประจำปีงบประมาณ 2562 12 ต.ค. 2561 308 ครั้ง
309.55 KB
20 ก.ย. 2561 จ้างเหมาบริการรถตู้พร้อมพนักงานขับรถ ปีงบประมาณ 2562 9 ต.ค. 2561 347 ครั้ง
198.59 KB
18 ม.ค. 2561 ยกเลิกการจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2560 - 586 ครั้ง
67.79 KB