จัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง วันที่ยื่นซอง ดาวน์โหลด
18 ต.ค. 2562 ประกวดราคาซื้อซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับการตรวจข้อสอบอัตนัยด้วยคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 - 16 ครั้ง
1.68 MB
9 ต.ค. 2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับการตรวจข้อสอบอัตนัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ - 35 ครั้ง
63.17 KB
3 ต.ค. 2562 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Data center ประจำปีงบประมาณ 2562 (ครั้งที่ 2) - 67 ครั้ง
2.78 MB
27 ก.ย. 2562 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Data Center ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 - 86 ครั้ง
66.59 KB
23 ก.ย. 2562 ประกวดราคาจ้างพิมพ์และจัดส่ง NIETS News ปีงบประมาณ 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 57 ครั้ง
2 MB
19 ก.ย. 2562 ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับการตรวจข้อสอบอัตนัยด้วยคอมพิวเตอร์ - 102 ครั้ง
1.72 MB
6 ก.ย. 2562 (ร่าง) ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) และอุปกรณ์สำหรับการตรวจข้อสอบอัตนัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 99 ครั้ง
1.86 MB
6 ก.ย. 2562 ประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ สำหรับโครงการจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 89 ครั้ง
2.97 MB
4 ก.ย. 2562 ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์โครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Data center ประจำปีงบประมาณ 2562 - 512 ครั้ง
2.06 MB
28 ส.ค. 2562 (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อและขอบเขตงาน (TOR) จัดซื้อซอฟต์แวร์ โครงการจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อการดำเนินการด้านระบบสารสนเทศฯ - ครั้งที่ 2 - 131 ครั้ง
1.73 MB