จัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง วันที่ยื่นซอง ดาวน์โหลด
25 ม.ค. 2564 ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (E-Office) - 203 ครั้ง
9.42 MB
7 ธ.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างขนส่งวีดิทัศ์ คู่มือการจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 สำหรับกรรมการกลางและกรรมการคุุมสอบฯ (e-bidding) - 222 ครั้ง
941.2 KB
4 ธ.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการสถาบันทดสอบฯ ปีงบฯ 64 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 280 ครั้ง
913.56 KB
13 พ.ย. 2563 ประกวดราคาจ้างพิมพ์คู่มือการจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2563 สำหรับสนามสอบและกรรมการกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564 25 พ.ย. 2563 315 ครั้ง
932.53 KB
12 พ.ย. 2563 ประกวดราคาซื้อซองพลาสติกพร้อมคลีปหนีบใส่บัตรประจำตัวคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2563 25 พ.ย. 2563 273 ครั้ง
922.4 KB
12 พ.ย. 2563 ประกวดราคาจ้างผลิตดินสอ 2B และยางลบ สำหรับการสอบ O-NET ป.6 และ I-NET ตอนต้น 25 พ.ย. 2563 251 ครั้ง
958.58 KB
30 ต.ค. 2563 ประกวดราคาจ้างจัดพิมพ์และจัดส่งปฏิทิน สทศ. ประจำปีงบประมาณ 2564 ด้วยวิธีประกวดราคา e-bidding - 317 ครั้ง
2.34 MB
3 ม.ค. 2563 ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย LAN และอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ เพื่อรองรับดำเนินการตรวจข้อสอบ O-NET ป.6 ภาษาไทย ด้วยรูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา ด้วยวิธคีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) - 633 ครั้ง
171.52 KB
2 ธ.ค. 2562 ประกวดราคาซื้อซองพลาสติกพร้อมคลิปหนีบใส่บัตรประจำตัวคณะกรรมการระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2562 - 639 ครั้ง
1.22 MB
18 ต.ค. 2562 ประกวดราคาซื้อซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับการตรวจข้อสอบอัตนัยด้วยคอมพิวเตอร์ ครั้งที่ 2 - 640 ครั้ง
1.68 MB