รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
17 ก.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2564 37 ครั้ง
124.15 KB
17 ส.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2564 27 ครั้ง
84.04 KB
15 ก.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 279 ครั้ง
78.66 KB
15 ก.ค. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564) 448 ครั้ง
143.39 KB
17 มิ.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 310 ครั้ง
68.88 KB
18 พ.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 397 ครั้ง
128.88 KB
13 พ.ค. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2564) 534 ครั้ง
164.42 KB
31 มี.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 485 ครั้ง
141.48 KB
28 ก.พ. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 400 ครั้ง
130.87 KB
24 ก.พ. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 446 ครั้ง
175.3 KB