รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
30 ต.ค. 2563 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2563) 24 ครั้ง
169.87 KB
26 ต.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2563 70 ครั้ง
134.45 KB
15 ก.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 119 ครั้ง
118.37 KB
17 ส.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 77 ครั้ง
128.9 KB
17 ก.ค. 2563 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2563) 204 ครั้ง
141.39 KB
17 ก.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 180 ครั้ง
140.35 KB
15 มิ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 151 ครั้ง
99.08 KB
15 มิ.ย. 2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 238 ครั้ง
430.65 KB
21 พ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 203 ครั้ง
105.96 KB
28 เม.ย. 2563 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (ม.ค. - มี.ค. 2563) 451 ครั้ง
166.43 KB