ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง
13 พ.ย. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566
6 ต.ค. 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2566)
6 ต.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566
12 ก.ย. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนสิงหาคม 2566
11 ส.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกรกฎาคม 2566
11 ส.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2566
11 ส.ค. 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2566)
3 ก.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2566
22 พ.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566
28 เม.ย. 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2566)