รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
13 ส.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 58 ครั้ง
128.2 KB
31 ก.ค. 2562 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562) 79 ครั้ง
180.71 KB
11 ก.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 107 ครั้ง
136.05 KB
14 มิ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 174 ครั้ง
129.07 KB
22 พ.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 158 ครั้ง
87.89 KB
18 เม.ย. 2562 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562) 290 ครั้ง
189.05 KB
11 เม.ย. 2562 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อและจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 352 ครั้ง
128.93 KB
13 มี.ค. 2562 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อและจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 294 ครั้ง
104.45 KB
13 ก.พ. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 341 ครั้ง
163.08 KB
30 ม.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 265 ครั้ง
149.48 KB