รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
15 ก.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 33 ครั้ง
118.37 KB
17 ส.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 20 ครั้ง
128.9 KB
17 ก.ค. 2563 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2563) 140 ครั้ง
141.39 KB
17 ก.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 130 ครั้ง
140.35 KB
15 มิ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 95 ครั้ง
99.08 KB
15 มิ.ย. 2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 173 ครั้ง
430.65 KB
21 พ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2563 129 ครั้ง
105.96 KB
28 เม.ย. 2563 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563) 372 ครั้ง
166.43 KB
14 เม.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2563 106 ครั้ง
130.52 KB
16 มี.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 398 ครั้ง
123.04 KB