รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
28 เม.ย. 2563 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2563 ถึง เดือนมีนาคม 2563) 188 ครั้ง
166.43 KB
16 มี.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2563 260 ครั้ง
123.04 KB
17 ก.พ. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2563 67 ครั้ง
280.95 KB
24 ม.ค. 2563 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2562 ถึง เดือนธันวาคม 2562) 450 ครั้ง
190.83 KB
22 ม.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562 150 ครั้ง
186.44 KB
8 ม.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2562 144 ครั้ง
110.69 KB
25 พ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2562 586 ครั้ง
134.35 KB
29 ต.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 295 ครั้ง
134 KB
29 ต.ค. 2562 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562) 287 ครั้ง
163 KB
23 ก.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 346 ครั้ง
128.54 KB