รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 76 ครั้ง
129.07 KB
22 พ.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 67 ครั้ง
87.89 KB
18 เม.ย. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562) 190 ครั้ง
189.05 KB
11 เม.ย. 2562 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อและจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 269 ครั้ง
128.93 KB
13 มี.ค. 2562 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อและจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 215 ครั้ง
104.45 KB
13 ก.พ. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 284 ครั้ง
163.08 KB
30 ม.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 200 ครั้ง
149.48 KB
24 ธ.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 167 ครั้ง
154.96 KB
20 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 176 ครั้ง
135.99 KB
12 ต.ค. 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 16 ครั้ง
265.31 KB