รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
20 ม.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 59 ครั้ง
126.28 KB
24 ธ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 104 ครั้ง
187.88 KB
23 พ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563 73 ครั้ง
145.12 KB
30 ต.ค. 2563 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2563) 155 ครั้ง
169.87 KB
26 ต.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กันยายน 2563 199 ครั้ง
134.45 KB
15 ก.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน สิงหาคม 2563 231 ครั้ง
118.37 KB
17 ส.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน กรกฎาคม 2563 200 ครั้ง
128.9 KB
17 ก.ค. 2563 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เม.ย. - มิ.ย. 2563) 335 ครั้ง
141.39 KB
17 ก.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2563 312 ครั้ง
140.35 KB
15 มิ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2563 288 ครั้ง
99.08 KB