รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
15 ก.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมิถุนายน 2564 63 ครั้ง
78.66 KB
15 ก.ค. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน พ.ศ. 2564) 83 ครั้ง
143.39 KB
17 มิ.ย. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤษภาคม 2564 54 ครั้ง
68.88 KB
18 พ.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2564 192 ครั้ง
128.88 KB
13 พ.ค. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2564) 237 ครั้ง
164.42 KB
31 มี.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 294 ครั้ง
141.48 KB
28 ก.พ. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 210 ครั้ง
130.87 KB
24 ก.พ. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2564 256 ครั้ง
175.3 KB
2 ก.พ. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563) 205 ครั้ง
162.93 KB
20 ม.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 382 ครั้ง
126.28 KB