ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง
22 พ.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2566
28 เม.ย. 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2566)
10 เม.ย. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2566
31 มี.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2566
16 มี.ค. 2566 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
20 ก.พ. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2566
13 ม.ค. 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2565)
11 ม.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2565
8 ธ.ค. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2565
14 พ.ย. 2565 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2565