รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
13 พ.ค. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม พ.ศ. 2564) 20 ครั้ง
164.42 KB
31 มี.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2564 77 ครั้ง
141.48 KB
28 ก.พ. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2564 60 ครั้ง
130.87 KB
24 ก.พ. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2564 164 ครั้ง
175.3 KB
2 ก.พ. 2564 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2563) 101 ครั้ง
162.93 KB
20 ม.ค. 2564 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2563 185 ครั้ง
126.28 KB
24 ธ.ค. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน พฤศจิกายน 2563 185 ครั้ง
187.88 KB
23 ธ.ค. 2563 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจําปีงบประมาณ 2563 10 ครั้ง
118.51 KB
23 พ.ย. 2563 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ในรอบเดือน ตุลาคม 2563 158 ครั้ง
145.12 KB
30 ต.ค. 2563 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (ก.ค. - ก.ย. 2563) 255 ครั้ง
169.87 KB