รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
14 มิ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 92 ครั้ง
129.07 KB
22 พ.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 83 ครั้ง
87.89 KB
18 เม.ย. 2562 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562) 205 ครั้ง
189.05 KB
11 เม.ย. 2562 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อและจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 283 ครั้ง
128.93 KB
13 มี.ค. 2562 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อและจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ 2562 229 ครั้ง
104.45 KB
13 ก.พ. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2562 291 ครั้ง
163.08 KB
30 ม.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2561 207 ครั้ง
149.48 KB
24 ธ.ค. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2561 172 ครั้ง
154.96 KB
20 พ.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2561 183 ครั้ง
135.99 KB
12 ต.ค. 2561 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561 22 ครั้ง
265.31 KB