ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง
3 เม.ย. 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2567
3 เม.ย. 2567 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม- มีนาคม พ.ศ. 2567)
12 มี.ค. 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกุมภาพันธ์ 2567
28 ก.พ. 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมกราคม 2567
16 ม.ค. 2567 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม พ.ศ. 2566)
10 ม.ค. 2567 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2566
25 ธ.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนพฤศจิกายน 2566
13 พ.ย. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนตุลาคม 2566
6 ต.ค. 2566 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกฯ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม - กันยายน พ.ศ. 2566)
6 ต.ค. 2566 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566