รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
29 ต.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562 61 ครั้ง
134 KB
29 ต.ค. 2562 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือนกรกฎาคม 2562 ถึง เดือนกันยายน 2562) 55 ครั้ง
163 KB
23 ก.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562 151 ครั้ง
128.54 KB
13 ส.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อและจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562 119 ครั้ง
128.2 KB
31 ก.ค. 2562 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562) 141 ครั้ง
180.71 KB
11 ก.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562 153 ครั้ง
136.05 KB
14 มิ.ย. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2562 224 ครั้ง
129.07 KB
22 พ.ค. 2562 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2562 196 ครั้ง
87.89 KB
18 เม.ย. 2562 ผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม 2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562) 334 ครั้ง
189.05 KB
11 เม.ย. 2562 สรุปผลการดําเนินการจัดซื้อและจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม 2562 399 ครั้ง
128.93 KB