ข่าวประชาสัมพันธ์


สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดนครราชสีมา

21 สิงหาคม 2563 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา

21 ส.ค. 2563 14:15 น.     565 ครั้ง อ่านต่อ

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดอุดรธานี

19 สิงหาคม 2563 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

19 ส.ค. 2563 16:43 น.     351 ครั้ง อ่านต่อ

กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” 12 สิงหาคม 2563

11 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

11 ส.ค. 2563 13:30 น.     255 ครั้ง อ่านต่อ

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนบุญร่มไทร

10 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่แจกถุงยังชีพให้แก่ประชาชนในชุมชนบุญร่มไทร (ริมรางรถไฟ) เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

10 ส.ค. 2563 16:36 น.     96 ครั้ง อ่านต่อ

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดเชียงใหม่

6 สิงหาคม 2563 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

6 ส.ค. 2563 15:08 น.     267 ครั้ง อ่านต่อ

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดพิษณุโลก

4 สิงหาคม 2563 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 เน้นย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ และกรรมการคุมสอบปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบและระเบียบสถาบันทดสอบฯ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ. 2557 อย่างเคร่งครัด

5 ส.ค. 2563 09:30 น.     136 ครั้ง อ่านต่อ

สทศ. ทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะริมทางรถไฟในชุมชนซอยแดงบุหงา

30 กรกฎาคม 2563 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ลงพื้นที่ทำกิจกรรมจิตอาสาเก็บขยะริมทางรถไฟในชุมชนซอยแดงบุหงา (เขตพญาไท)

31 ก.ค. 2563 10:45 น.     99 ครั้ง อ่านต่อ

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2563

30 กรกฎาคม 2563 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ) และผู้แทนจากศูนย์สอบ V-NET เข้าร่วมประชุม

31 ก.ค. 2563 09:30 น.     204 ครั้ง อ่านต่อ