ข่าวประชาสัมพันธ์


สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing เป็นครั้งแรก

สทศ. จัดสอบ V-NET ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) สอบวันที่ 4 - 6 เมษายน 2564 ) ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 37,945 คน

4 เม.ย. 2564 14:00 น.     4,674 ครั้ง อ่านต่อ

สทศ. จัดการทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 สอบวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 เน้นย้ำผู้เข้าสอบให้ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ และมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด

สทศ. จัดการทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 สอบวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 มีสนามสอบ 177 แห่งทั่วประเทศ ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 175,002 คน

3 เม.ย. 2564 10:34 น.     1,679 ครั้ง อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

2 เม.ย. 2564 10:00 น.     39 ครั้ง อ่านต่อ

พิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการและรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น

1 เมษายน 2564 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี และ รศ.ดร.อารยา จาติเสถียร ที่ได้รับมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตร ให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

1 เม.ย. 2564 15:34 น.     399 ครั้ง อ่านต่อ

ผู้อำนวยการ สทศ. มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

1 เมษายน 2564 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

1 เม.ย. 2564 15:04 น.     609 ครั้ง อ่านต่อ