ข่าวประชาสัมพันธ์


พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

4 พฤษภาคม 2563 นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล

4 พ.ค. 2563 12:55 น.     353 ครั้ง อ่านต่อ

ผอ.สทศ. ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ณ สนามสอบโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย จ.สงขลา

1 มีนาคม 2563 ผู้อำนวยการ สทศ. ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ณ สนามสอบโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

2 มี.ค. 2563 14:55 น.     189 ครั้ง อ่านต่อ

ผอ.สทศ. และ เลขา กพฐ. ร่วมตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ณ สนามสอบโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

29 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ., นายอำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการ กพฐ., ดร.สุชาติ กลัดสุข ผู้อำนวยการ สพม. เขต 2, ผศ.ดร.วิชุดา กิจธรธรรม ประธานศูนย์สอบ O-NET ม.6 ประจำมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร และคณะ ได้เดินทางตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562

29 ก.พ. 2563 13:40 น.     394 ครั้ง อ่านต่อ

ผู้อำนวยการ สทศ. เปิดศูนย์ตรวจอัตนัย O-NET ป.6 วิชาภาษาไทย ประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

17 กุมภาพันธ์ 2563 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การตรวจข้อสอบอัตนัยวิชาภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2562" ณ ศูนย์ตรวจอัตนัยมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

18 ก.พ. 2563 09:30 น.     334 ครั้ง อ่านต่อ

รมช.ศธ. (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) และคณะ ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต

1 กุมภาพันธ์ 2563 รมช.ศธ.(คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ผู้อำนวยการ สทศ. (ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ) รองเลขาธิการ กพฐ. (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) และคณะ ได้ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 ณ สนามสอบโรงเรียนราชวินิต โดยมีคณะผู้บริหารและคณะครูโรงเรียนราชวินิตให้การต้อนรับ

1 ก.พ. 2563 13:49 น.     1,653 ครั้ง อ่านต่อ