ข่าวประชาสัมพันธ์


ผู้อำนวยการ สทศ. เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกไม้ ปลูกชีวิต ปลุกจิตอนุรักษ์” และ พิธีปล่อยคาราวานแจกกล้าไม้ 47,000 กล้า เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักป่าให้กับเยาวชน

16 พฤศจิกายน 2563 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. เข้าร่วมกิจกรรม “ปลูกไม้ ปลูกชีวิต ปลุกจิตอนุรักษ์” และพิธีปล่อยคาราวานแจกกล้าไม้ 47,000 กล้า ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงศึกษาธิการ โดยความร่วมมือกับมูลนิธิสถาบันราชพฤกษ์

16 พ.ย. 2563 16:00 น.     1,982 ครั้ง อ่านต่อ

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 GAT/PAT และวิชาสามัญ

12 พฤศจิกายน 2563 สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 GAT/PAT และวิชาสามัญ มีผู้เข้าร่วมประชุม 49 คน ประกอบด้วย ประธานและคณะทำงานระดับศูนย์สอบ 18 แห่ง การประชุมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม 3501 สทศ. ชั้น 35

12 พ.ย. 2563 15:34 น.     846 ครั้ง อ่านต่อ

พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

12 ตุลาคม 2563 ผู้อำนวยการ สทศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

12 ต.ค. 2563 13:52 น.     225 ครั้ง อ่านต่อ

การจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2563

11 ตุลาคม 2563 สทศ. ดำเนินการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน หรือ N-NET (Non-Formal National Educational Test) ครั้งที่ 1/2563 การจัดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

12 ต.ค. 2563 10:15 น.     357 ครั้ง อ่านต่อ

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดนครราชสีมา

21 สิงหาคม 2563 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมแคนทารี โคราช จังหวัดนครราชสีมา

21 ส.ค. 2563 14:15 น.     646 ครั้ง อ่านต่อ

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 จังหวัดอุดรธานี

19 สิงหาคม 2563 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้แทนจากศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา จากจังหวัดกาฬสินธุ์ ขอนแก่น นครพนม บึงกาฬ มหาสารคาม ร้อยเอ็ด เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมเซ็นทารา คอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ จังหวัดอุดรธานี

19 ส.ค. 2563 16:43 น.     374 ครั้ง อ่านต่อ

กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ “สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง” 12 สิงหาคม 2563

11 สิงหาคม 2563 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

11 ส.ค. 2563 13:30 น.     261 ครั้ง อ่านต่อ