ข่าวประชาสัมพันธ์


สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดนครราชสีมา

11 กรกฎาคม 2562 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 4 จังหวัด ได้แก่ ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์

11 ก.ค. 2562 15:49 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดกิจกรรม “ปันความสุข...เพื่อน้องๆ ผู้บกพร่องทางการมองเห็น” ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์

8 กรกฎาคม 2562 สทศ. จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ มุ่งเน้นการส่งเสริมการศึกษา ชื่อกิจกรรม “ปันความสุข..เพื่อน้องๆ ผู้บกพร่องทางการมองเห็น” โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. เข้าร่วมกิจกรรม

9 ก.ค. 2562 15:21 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดอุบลราชธานี

9 กรกฎาคม 2562 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 5 จังหวัด ได้แก่ มุกดาหาร ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราชธานี ณ โรงแรมสุนีย์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จังหวัดอุบลราชธานี

9 ก.ค. 2562 13:36 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4 กรกฎาคม 2562 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุม 22 คน ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5 ก.ค. 2562 16:00 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสุราษฎร์ธานี

4 กรกฎาคม 2562 สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 7 จังหวัด ได้แก่ กระบี่ ชุมพร นครศรีธรรมราช พังงา ภูเก็ต ระนอง และสุราษฎร์ธานี ณ โรงแรมไดมอนด์ พลาซ่า จังหวัดสุราษฎร์ธานี

5 ก.ค. 2562 10:45 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดสงขลา

2 กรกฎาคม 2562 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

3 ก.ค. 2562 11:51 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดขอนแก่น

26 มิถุนายน 2562 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารการทดสอบ O-NET

26 มิ.ย. 2562 16:21 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 จังหวัดอุดรธานี

25 มิถุนายน 2562 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562 มีผู้เข้าร่วมประชุมจาก 7 จังหวัด ได้แก่ นครพนม บึงกาฬ เลย สกลนคร หนองคาย หนองบัวลำภู อุดรธานี

25 มิ.ย. 2562 15:15 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบและสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562

18 มิถุนายน 2562 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบและสถานศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการทดสอบ I-NET ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม สทศ. ชั้น 35

19 มิ.ย. 2562 15:11 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ V-NET ปีการศึกษา 2562

14 มิถุนายน 2562 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ปีการศึกษา 2562 ณ โรงแรมริชมอนด์ จังหวัดนนทบุรี

17 มิ.ย. 2562 10:30 น. อ่านต่อ