ข่าวประชาสัมพันธ์


สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ.

4 มีนาคม 2564 สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จัดการประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้น ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของศูนย์สอบ สทศ. จำนวน 21 สนามสอบ

4 มี.ค. 2564 16:13 น.     115 ครั้ง อ่านต่อ

เปลี่ยนแปลงวันสอบ O-NET ม.6 และวิชาสามัญ รายวิชา 99 วิทยาศาสตร์ทั่วไป

เปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบ O-NET ม.6 จากเดิมสอบวันที่ 27 – 28 มี.ค. 64 เป็นสอบวันที่ 27 และ 29 มีนาคม 64 แทน โดยเวลาสอบ รหัสวิชา รายวิชา และระยะเวลา ให้เป็นไปตามตารางสอบเดิม

3 มี.ค. 2564 16:42 น.     11,304 ครั้ง อ่านต่อ

สทศ. จัดสอบ B-NET และ I-NET ปีการศึกษา 2563 การจัดสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

27 กุมภาพันธ์ 2564 สทศ. ได้ดำเนินการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET) และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET) ปีการศึกษา 2563 การจัดสอบเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษา

27 ก.พ. 2564 18:05 น.     146 ครั้ง อ่านต่อ

การขอเพิ่มรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563

การขอเพิ่มรายชื่อนักเรียนเข้าสอบ O-NET ป.6 ม.3 และ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 (*เฉพาะนักเรียนที่โรงเรียนยังไม่ได้ส่งรายชื่อเมื่อเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2563 หรือ นักเรียนที่เพิ่งย้ายเข้ามาและประสงค์ยืนยันสอบ)

26 ม.ค. 2564 09:11 น.     27,423 ครั้ง อ่านต่อ