ข่าวประชาสัมพันธ์


สทศ. จัดสอบ V-NET ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบ Digital Testing เป็นครั้งแรก

สทศ. จัดสอบ V-NET ระดับ ปวช.3 ปีการศึกษา 2563 ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) เพื่อวัดความรู้และความคิดของนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช. 3) สอบวันที่ 4 - 6 เมษายน 2564 ) ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 37,945 คน

4 เม.ย. 2564 14:00 น.     4,552 ครั้ง อ่านต่อ

สทศ. จัดการทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 สอบวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 เน้นย้ำผู้เข้าสอบให้ปฏิบัติตามระเบียบการสอบ และมาตรการป้องกันฯ อย่างเคร่งครัด

สทศ. จัดการทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 สอบวันที่ 3 – 4 เมษายน 2564 มีสนามสอบ 177 แห่งทั่วประเทศ ผู้มีสิทธิ์สอบทั้งหมด 175,002 คน

3 เม.ย. 2564 10:34 น.     1,612 ครั้ง อ่านต่อ

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

ขอเชิญร่วมตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการตามคู่มือสำหรับประชาชน

2 เม.ย. 2564 10:00 น.     34 ครั้ง อ่านต่อ

พิธีมอบรางวัลผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการและรางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น

1 เมษายน 2564 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. ร่วมแสดงความยินดีกับ นายกิตติรัตน์ มังคละคีรี และ รศ.ดร.อารยา จาติเสถียร ที่ได้รับมอบเข็ม “เสมาคุณูปการ” และประกาศเกียรติคุณบัตร ให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี 2564

1 เม.ย. 2564 15:34 น.     384 ครั้ง อ่านต่อ

ผู้อำนวยการ สทศ. มอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ นางสาวตรีนุช เทียนทอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

1 เมษายน 2564 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. มอบดอกไม้แสดงความยินดีแก่ นางสาวตรีนุช เทียนทอง เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

1 เม.ย. 2564 15:04 น.     585 ครั้ง อ่านต่อ

คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัย O-NET ป.6 ปีการศึกษา 2563 พร้อมให้กำลังใจครูผู้ตรวจข้อสอบอัตนัย ณ ศูนย์ตรวจมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

29 มีนาคม 2564 รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) กรรมการ สทศ. (ศ.ดร.กฤษมันต์ วัฒนาณรงค์) ผู้อำนวยการ สทศ. (ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ) ตรวจเยี่ยมศูนย์ตรวจข้อสอบอัตนัยประจำมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช โดยมีรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (รศ.ดร.ปราณี สังขะตะวรรธน์) ให้การต้อนรับ

29 มี.ค. 2564 16:01 น.     619 ครั้ง อ่านต่อ

สทศ. จัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 การจัดสอบวันแรกเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สทศ. จัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2563 สอบวันที่ 27 และ 29 มีนาคม 2564 มีสนามสอบทั่วประเทศ 395 แห่ง ผู้มีสิทธิ์สอบ 387,137 คน

27 มี.ค. 2564 14:41 น.     1,139 ครั้ง อ่านต่อ