ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

สทศ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

สทศ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566(New)

2 มิ.ย. 2566

87 ครั้ง อ่านต่อ
สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน” รุ่นที่ 3

สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน” รุ่นที่ 3(New)

1 มิ.ย. 2566

63 ครั้ง อ่านต่อ
สทศ. รับรางวัล “หน่วยงานที่พัฒนาเว็บไซต์ผ่านเกณฑ์เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ Thailand Digital Accessibility Award 2023”

สทศ. รับรางวัล “หน่วยงานที่พัฒนาเว็บไซต์ผ่านเกณฑ์เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ Thailand Digital Accessibility Award 2023”(New)

29 พ.ค. 2566

138 ครั้ง อ่านต่อ
สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง

สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง "การนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน" รุ่นที่ 2

24 พ.ค. 2566

94 ครั้ง อ่านต่อ
สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน”

สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน”

22 พ.ค. 2566

135 ครั้ง อ่านต่อ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

19 พ.ค. 2566

141 ครั้ง อ่านต่อ
สทศ. และ ม.ราชภัฎราชนครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)

สทศ. และ ม.ราชภัฎราชนครินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการให้บริการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)

18 พ.ค. 2566

123 ครั้ง อ่านต่อ
สทศ. เข้าร่วมพิธีเปิด “สถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน” Grand Opening Ceremony of Human Rights Development Institute

สทศ. เข้าร่วมพิธีเปิด “สถาบันพัฒนาสิทธิมนุษยชน” Grand Opening Ceremony of Human Rights Development Institute

18 พ.ค. 2566

98 ครั้ง อ่านต่อ
สทศ. จัดการประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านวัดและประเมินการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สทศ. จัดการประชุมแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการทดสอบสมรรถนะครูทางด้านวัดและประเมินการเรียนรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

16 พ.ค. 2566

133 ครั้ง อ่านต่อ