ข่าวประชาสัมพันธ์


สทศ. จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ณ สนามสอบทั่วประเทศ ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด

10 ตุลาคม 2564 สทศ. จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 อย่างเคร่งครัด

10 ต.ค. 2564 11:15 น.     568 ครั้ง อ่านต่อ

สทศ. จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

27 กันยายน 2564 สทศ. จัดอบรมสัมมนาพัฒนาศักยภาพบุคลากรของ สทศ. ในวันที่ 27 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting ณ ห้องประชุม 3501

27 ก.ย. 2564 15:22 น.     339 ครั้ง อ่านต่อ

สทศ. มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) จำนวน 120 ชุด และหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 200 ชุด ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปีของการจัดตั้ง สทศ.

3 กันยายน 2564 เนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปี สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) (สทศ.) ได้มอบชุด PPE จำนวน 120 ชุด และหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 200 ชุด ให้แก่ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์

3 ก.ย. 2564 11:22 น.     533 ครั้ง อ่านต่อ

สทศ. จัดการประชุมเสวนา เรื่อง "ทิศทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน"

16 สิงหาคม 2564 สทศ. จัดการประชุมเสวนา เรื่อง "ทิศทางการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขึ้นพื้นฐาน" โดย รศ.ดร.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ , ศ.กิตติคุณ ดร.สมหวัง พิธิยานุวัฒน์ , ผศ.อรรถพล อนันตวรสกุล และ ผศ. ดร.อดิศร เนาวนนท์ ผู้ดำเนินการเสวนา

16 ส.ค. 2564 16:14 น.     1,056 ครั้ง อ่านต่อ