ข่าวประชาสัมพันธ์


สทศ. ประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET จำนวน 7 สนาม ที่อยู่ในความดูแลของศูนย์สอบ สทศ.

7 มกราคม 2563 สทศ. จัดประชุมชี้แจงคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET และเน้นย้ำให้ศูนย์สอบและคณะกรรมการระดับสนามสอบปฏิบัติตามคู่มือการจัดสอบ และระเบียบฯ ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการทดสอบ พ.ศ.2557 อย่างเคร่งครัด

7 ม.ค. 2563 16:10 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 3 องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ”

25 ธันวาคม 2562 สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 3 องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ” ให้แก่ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. โดยมี อาจารย์ณัฐพงศ์ สุโกมล เป็นวิทยากร

26 ธ.ค. 2562 16:21 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดประชุมโครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562

19 ธันวาคม 2562 สทศ. จัดประชุมโครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562

19 ธ.ค. 2562 15:17 น. อ่านต่อ

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ

19 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2563

19 ธ.ค. 2562 15:07 น. อ่านต่อ

สทศ. ร่วมตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562

ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

5 ธ.ค. 2562 12:00 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562 การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563

21 พฤศจิกายน 2562 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562 การทดสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ประธานและคณะทำงานจากศูนย์สอบ 18 ศูนย์

21 พ.ย. 2562 17:16 น. อ่านต่อ

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

22 ตุลาคม 2562 ได้มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินการจัดการทดสอบเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ระหว่าง สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา กับ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

22 ต.ค. 2562 15:14 น. อ่านต่อ