ทุนวิจัย


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
18 ธ.ค. 2563 ประกาศขยายเวลาการรับข้อเสนอขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 1,372 ครั้ง
699.98 KB
17 พ.ย. 2563 ประกาศขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2564 989 ครั้ง
13 ม.ค. 2563 ประกาศขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2563 1,404 ครั้ง
22 พ.ค. 2562 ประกาศขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย (เพิ่มเติม) ประจำปีงบประมาณ 2562 1,309 ครั้ง
24 ม.ค. 2562 ประกาศขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2562 1,060 ครั้ง
24 ม.ค. 2562 คู่มือการขอทุนอุดหนุนการวิจัย 3,543 ครั้ง
869.77 KB
9 ธ.ค. 2559 การยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2560 1,086 ครั้ง
7 พ.ย. 2558 เปิดรับสมัครทุนวิจัยภายใต้โครงการพัฒนาระบบการวัดและประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์รอบด้านตามมาตรฐานการศึกษาแห่งชาติ 1,645 ครั้ง
163.06 KB
27 ต.ค. 2558 การยื่นเสนอขอรับทุนสนับสนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ 2559(ครั้งที่ 1) 3,679 ครั้ง
194.53 KB
27 ต.ค. 2558 แบบฟอร์มข้อเสนอโครงการวิจัย (Research Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2559 3,541 ครั้ง
104 KB