ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
24 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การทดสอบวิชาสามัญ ปีงบประมาณ 2564 237 ครั้ง
74.63 KB
23 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตเอกสารจัดสอบการทดสอบฯ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ปีงบประมาณ 2564 145 ครั้ง
78.62 KB
22 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการวิจัย เรื่อง การศึกษาผลกระทบและแนวทางการปรับการทดสอบ O-NET ที่สอดคล้องกับแนวโน้มการจัดการเรียนรู้และการพัฒนาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 160 ครั้ง
82.93 KB
16 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งกระดาษคำตอบ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สอบ การทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 153 ครั้ง
69.76 KB
16 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งกระดาษคำตอบ และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้องจากศูนย์สอบ การทดสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2564 150 ครั้ง
71.71 KB
4 มี.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบรรจุแบบทดสอบ ผลิตกระดาษคำตอบเพิ่มเติม การจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีงบประมาณ 2564 135 ครั้ง
88.32 KB
23 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีงบประมาณ 2564 149 ครั้ง
80.23 KB
19 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ GAT-PAT ปีงบประมาณ 2564 134 ครั้ง
72.57 KB
19 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ การทดสอบวิชาสามัญ ปีงบประมาณ 2564 135 ครั้ง
88.63 KB
15 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ การทดสอบฯ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564 224 ครั้ง
78.61 KB