ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
26 ส.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจกระดาษคำตอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีคัดเลือก 57 ครั้ง
68.88 KB
19 ส.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 69 ครั้ง
77.11 KB
13 ส.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งเอกสารจัดสอบ วีดิทัศน์การจัดสอบ และคู่มือการจัดสอบฯ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 44 ครั้ง
84.33 KB
13 ส.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งเอกสารจัดสอบ วีดิทัศน์และคู่มือการจัดสอบ (สนามสอบและกรรมการคุมสอบ) N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 50 ครั้ง
84.33 KB
5 ส.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบฯ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 90 ครั้ง
66.91 KB
31 ก.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์คู่มือฯ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 71 ครั้ง
80.44 KB
26 ก.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำฐานข้อมูลฯ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 98 ครั้ง
85.69 KB
28 มิ.ย. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 123 ครั้ง
64.37 KB
20 มิ.ย. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำและจัดส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรฯ 147 ครั้ง
76.27 KB
27 ก.พ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบฯ O-NET ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2561 379 ครั้ง
88.67 KB