ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
15 ต.ค. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์และจัดส่ง NIETS News ปีงบประมาณ 2564 90 ครั้ง
68.52 KB
30 ก.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงาน ปีงบประมาณ 2564 97 ครั้ง
71.31 KB
30 ก.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศสำนักงาน ปีงบประมาณ 2564 125 ครั้ง
76.6 KB
30 ก.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2564 92 ครั้ง
82.85 KB
30 ก.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการสัญญาณฯ เครือข่ายอินเทอร์เน็ต ปีงบประมาณ 2564 94 ครั้ง
84.08 KB
30 ก.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ปีงบประมาณ 2564 89 ครั้ง
76.39 KB
30 ก.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 และ 38 ปีงบประมาณ 2564 88 ครั้ง
77.1 KB
30 ก.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ปีงบประมาณ 2564 77 ครั้ง
122.9 KB
29 ก.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาเช่าพื้นที่ส่วนกลางของอาคารช่องลิฟท์ ชั้น35 และชั้น 36 ปีงบประมาณ 2564 49 ครั้ง
125.26 KB
28 ก.ย. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาเช่ารถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง สำหรับใช้ส่วนกลาง ปีงบประมาณ 2564 58 ครั้ง
79.25 KB