ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
26 ก.พ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบกระดาษคำตอบการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีงบประมาณ 2563 1,124 ครั้ง
167.41 KB
20 ก.พ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบ และกระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2562 216 ครั้ง
77.88 KB
19 ก.พ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรถตู้ฯ รับกระดาษคำตอบและเอกสารอื่นๆ การทดสอบ GAT/PAT ปีงบประมาณ 2563 201 ครั้ง
83.46 KB
19 ก.พ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างเหมาบริการรถตู้ฯ รับกระดาษคำตอบและเอกสารอื่นๆ การทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีงบประมาณ 2563 212 ครั้ง
82.73 KB
17 ก.พ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 216 ครั้ง
20.25 KB
17 ก.พ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563 78 ครั้ง
21.14 KB
13 ก.พ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างขนส่งแบบทดสอบกระดาษคำตอบ GAT-PAT ปีการศึกษา 2563 576 ครั้ง
64.72 KB
13 ก.พ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบการจัดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ 2563 206 ครั้ง
81.71 KB
5 ก.พ. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบการจัดสอบการทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีงบประมาณ 2563 221 ครั้ง
78.9 KB
28 ม.ค. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตแบบทดสอบเบรลล์การทดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีการศึกษา 2563 196 ครั้ง
76.84 KB