ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
15 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาาคำตอบ และเอกสารจัดสอบ สำหรับการทดสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก 22 ครั้ง
71.08 KB
14 ม.ค. 2563 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบสำหรับการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก 23 ครั้ง
77.98 KB
3 ม.ค. 2563 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การจัดสอบ I-NET ปีงบประมาณ 63 50 ครั้ง
78.74 KB
27 ธ.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างขนส่งเอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีงบประมาณ 2563 52 ครั้ง
70.14 KB
26 ธ.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2562 67 ครั้ง
73.53 KB
25 ธ.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งวีดิทัศน์ คู่มือการจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 (สำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ) ปีการศึกษา 2562 และปฏิทิน พ.ศ. 2563 ให้กับศูนย์สอบ 53 ครั้ง
87.39 KB
24 ธ.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างขนส่งอุปกรณ์และเอกสารการจัดสอบ I-NET ประจำปีงบประมาณ 2563 59 ครั้ง
76.88 KB
24 ธ.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างขนส่งอุปกรณ์และเอกสารการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563 61 ครั้ง
78.32 KB
24 ธ.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ B-NET ประจำปีงบประมาณ 2563 61 ครั้ง
77.73 KB
24 ธ.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ I-NET ประจำปีงบประมาณ 2563 54 ครั้ง
80.22 KB