ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
6 พ.ย. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562 31 ครั้ง
75.06 KB
24 ต.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพฯ Data Center ปีงบประมาณ 2562 54 ครั้ง
84.79 KB
22 ต.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตแบบทดสอบเบรลล์ O-NET ชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2562 44 ครั้ง
63.49 KB
21 ต.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์และจัดส่งปฎิทิน สทศ. ประจำปีงบประมาณ 63 76 ครั้ง
70.27 KB
16 ต.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์และจัดส่ง NIETS News ประจำปีงบประมาณ 2563 72 ครั้ง
73.1 KB
3 ต.ค. 2562 ผู้ชนะการประกวดราคาซื้อซอฟต์แวร์ สำหรับโครงการจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อการดำเนินงานด้านระบบสรสนเทศ ปีงบประมาณ 2562 124 ครั้ง
81.86 KB
16 ก.ย. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงระบบปรับอากาศควบคุมอุณหภูมิภายในสำหรับห้องจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) 101 ครั้ง
87.93 KB
26 ส.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจกระดาษคำตอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีคัดเลือก 115 ครั้ง
68.88 KB
19 ส.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 118 ครั้ง
77.11 KB
13 ส.ค. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งเอกสารจัดสอบ วีดิทัศน์การจัดสอบ และคู่มือการจัดสอบฯ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2562 88 ครั้ง
84.33 KB