ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 44 ครั้ง
64.37 KB
20 มิ.ย. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างทำและจัดส่งแผ่นพับประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรฯ 82 ครั้ง
76.27 KB
27 ก.พ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบรอบพิเศษกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยในการทดสอบฯ O-NET ป.6 และม.3 ปีการศึกษา 2561 338 ครั้ง
88.67 KB
26 ก.พ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการตรวจกระดาษคำตอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2562 326 ครั้ง
17.81 KB
22 ก.พ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและอุปกรณ์สำหรับการสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 319 ครั้ง
74.23 KB
13 ก.พ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการรับประดาษคำตอบ วิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2562 กลับจากศูนย์สอบ 295 ครั้ง
20.48 KB
13 ก.พ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและอุปกรณ์ในการจัดสอบวิชาสามัญ 9 วิชา ประจำปีการศึกษา 2562 ไปยังศูนย์สอบ 18 แห่ง 235 ครั้ง
22.11 KB
12 ก.พ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจกระดาษคำตอบ การทดสอบฯ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561 273 ครั้ง
84.74 KB
11 ก.พ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างดำเนินการขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบและอุปกรณ์ในการจัดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 ไปยังศูนย์สอบ 18 แห่ง 141 ครั้ง
21.66 KB
5 ก.พ. 2562 ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างตรวจกระดาษคำตอบ การทดสอบฯ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561 195 ครั้ง
78.13 KB