ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
30 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าพื้นที่อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 และชั้น 38 ปีงบประมาณ 2565 91 ครั้ง
81.72 KB
30 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาบริการสัญญาณการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนตฯ ปีงบประมาณ 2565 92 ครั้ง
85.45 KB
30 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง ปีงบประมาณ 2565 92 ครั้ง
74.6 KB
30 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการเช่าพื้นที่อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 35 ยูนิต CDE ปีงบประมาณ 2565 90 ครั้ง
71.46 KB
30 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการพนักงานทำความสะอาดพื้นที่ภายใน สทศ. ปีงบประมาณ 2565 90 ครั้ง
73.34 KB
30 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักงาน ปีงบประมาณ 2565 89 ครั้ง
75 KB
30 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบำรุงรักษาระบบบริหารจัดการสารสนเทศและเทคโนโลยีภายในสถาบัน ปีงบประมาณ 2565 63 ครั้ง
156.96 KB
17 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน ปีงบประมาณ 2564 ครั้งที่ 2 126 ครั้ง
155.69 KB
10 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับโครงการพัฒนาระบบห้องประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference) 135 ครั้ง
146.87 KB
2 ก.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (E-Office) 182 ครั้ง
26.58 KB