ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
19 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ GAT-PAT ปีงบประมาณ 2564 32 ครั้ง
72.57 KB
19 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ เอกสารจัดสอบ การทดสอบวิชาสามัญ ปีงบประมาณ 2564 26 ครั้ง
88.63 KB
15 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ การทดสอบฯ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2563 ปีงบประมาณ 2564 84 ครั้ง
78.61 KB
11 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก 92 ครั้ง
79.88 KB
11 ก.พ. 2564 ประกาศยกเลิกผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคางานจ้างพิมพ์และบรรจุคู่มือการจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2563 สำหรับสนามสอบและกรรมการกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 60 ครั้ง
83.95 KB
11 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารจัดสอบ GAT/PAT ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีคัดเลือก 61 ครั้ง
75.5 KB
10 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างพิมพ์และบรรจุคู่มือการทดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2563 สำหรับสนามสอบและกรรมการกลางประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 54 ครั้ง
78.67 KB
4 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบการทดสอบและประเมินสมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพครู ด้านความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ปีงบประมาณ 2564 34 ครั้ง
73.32 KB
3 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งเอกสารจัดสอบ วีดิทัศน์และคู่มือการจัดสอบ GAT-PAT ปีงบประมาณ 2564 34 ครั้ง
70.84 KB
3 ก.พ. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งเอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีงบประมาณ 2564 43 ครั้ง
78.04 KB