ผลการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
29 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอน O-NET ครั้งที่ 3 21 ครั้ง
157.84 KB
29 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพัฒนาเว็บไซต์ สทศ. 21 ครั้ง
60.91 KB
23 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะเสอราคาจ้างจัดทำคลังสื่อดิจิทัล ประจำปีงบประมาณ 2564 24 ครั้ง
112.04 KB
20 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์ บรรจุ และขนส่งคู่มือการจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2564 36 ครั้ง
71.8 KB
14 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบและออกเลขที่นั่งสอบ N-NET ครั้งที่ 1/2564 44 ครั้ง
164.53 KB
6 ก.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างสอบบัญชี สทศ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 66 ครั้ง
75 KB
16 มิ.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างบันทึกเสียงสำหรับแบบทดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ 111 ครั้ง
125.27 KB
24 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้ง โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 89 ครั้ง
163.87 KB
24 พ.ค. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 110 ครั้ง
177.43 KB
7 เม.ย. 2564 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตรวจกระดาษคำตอบการทดสอบวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 77 ครั้ง
129.55 KB