ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C
แจ้งประมวลผลสอบ O-NET ใหม่
การทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล
EIT 2024
รับสมัคร TEC-W 2567
เปิดรับสมัครสอบวัดสมรรถนะครูฯ
ประกาศผลสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566
ระบบทดสอบออนไลน์
ประกาศผลสอบ N-NET 2/2566
ประกาศผล TEC-W
ระบบอบรมออนไลน์

ระบบการสอบ

ข่าวเด่น

สทศ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงบประมาณการติดตามและประเมินผล เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ

สทศ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ การบริหารงบประมาณการติดตามและประเมินผล เพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ(New)

11 มิ.ย. 2567

อ่านต่อ
สทศ. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

สทศ. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ(New)

10 มิ.ย. 2567

อ่านต่อ
สทศ. ประกาศเจตนารมณ์การจัดกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ

สทศ. ประกาศเจตนารมณ์การจัดกิจกรรม 5 ส (Big Cleaning Day) เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ(New)

7 มิ.ย. 2567

อ่านต่อ
สทศ. จัดประชุมพิจารณากำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2567

สทศ. จัดประชุมพิจารณากำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ปีการศึกษา 2567(New)

6 มิ.ย. 2567

อ่านต่อ
สทศ. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 และเตรียมการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2567

สทศ. จัดการประชุมรับฟังความคิดเห็นการจัดการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566 และเตรียมการทดสอบ O-NET ปีการศึกษา 2567

5 มิ.ย. 2567

อ่านต่อ
กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 พร้อมจัดกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

กระทรวงศึกษาธิการ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2567 พร้อมจัดกิจกรรม ศธ. จิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์

3 มิ.ย. 2567

อ่านต่อ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สทศ.

ประกาศ สทศ.

ดาวน์โหลดข้อสอบ

ดาวน์โหลดข้อสอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประชาสัมพันธ์

วิดีโอ