ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C
เปิดรับสมัคร TEC-W
เปิดรับสมัครสอบสมรรถนะครู 2/2566
ขอเชิญผู้รับบริการร่วมประเมินคุณธรรมความโปร่งใส สทศ.
No gift policy
ประกาศผลสอบ ม.6 ปีการศึกษา 2565
ระบบทดสอบออนไลน์

ระบบการสอบ

ข่าวเด่น

สทศ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566

สทศ. ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566(New)

2 มิ.ย. 2566

อ่านต่อ
สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน” รุ่นที่ 3

สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน” รุ่นที่ 3(New)

1 มิ.ย. 2566

อ่านต่อ
สทศ. รับรางวัล “หน่วยงานที่พัฒนาเว็บไซต์ผ่านเกณฑ์เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ Thailand Digital Accessibility Award 2023”

สทศ. รับรางวัล “หน่วยงานที่พัฒนาเว็บไซต์ผ่านเกณฑ์เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้ Thailand Digital Accessibility Award 2023”(New)

29 พ.ค. 2566

อ่านต่อ
สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง

สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง "การนำผลการทดสอบ O-NET ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน" รุ่นที่ 2

24 พ.ค. 2566

อ่านต่อ
สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน”

สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบออนไลน์ เรื่อง “การนำผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน”

22 พ.ค. 2566

อ่านต่อ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี

19 พ.ค. 2566

อ่านต่อ

วิดีโอ

แนะนำการทำแบบทดสอบ TEC-W ด้วยระบบดิจิทัล

แนะนำการทำแบบทดสอบ TEC-W ด้วยระบบดิจิทัล

วีดิทัศน์การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

วีดิทัศน์การจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ

วีดิทัศน์การทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

วีดิทัศน์การทดสอบด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing)

วีดิทัศน์แนะนำ สทศ. (2564)

วีดิทัศน์แนะนำ สทศ. (2564)

คลิปงานครบรอบ 17 ปี สทศ. (ETV MAC)

คลิปงานครบรอบ 17 ปี สทศ. (ETV MAC)

การบริหารการทดสอบ V-NET

การบริหารการทดสอบ V-NET

แบบทดสอบ V-NET

แบบทดสอบ V-NET

“ความสำคัญของการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอย่างยั่งยืน” โดย รศ. นราพร จันทร์โอชา

“ความสำคัญของการพัฒนาความสามารถด้านภาษาอังกฤษต่อการยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยอย่างยั่งยืน” โดย รศ. นราพร จันทร์โอชา

“ความเป็นมาของการพัฒนาแบบทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” โดย ผศ.ดร.ศิริดา  บุรชาติ ผอ.สทศ.

“ความเป็นมาของการพัฒนาแบบทดสอบความสามารถภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร” โดย ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผอ.สทศ.

“การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W)  โดย ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์  อธิการบดี มรภ.นครราชสีมา และ ผศ.ดร.จิรดา วุฑฒยากร  ผอ.สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“การทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในการทำงาน (TEC-W) โดย ผศ.ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดี มรภ.นครราชสีมา และ ผศ.ดร.จิรดา วุฑฒยากร ผอ.สถาบันภาษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สทศ.

ประกาศ สทศ.

ดาวน์โหลดข้อสอบ

ดาวน์โหลดข้อสอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เอกสารประชาสัมพันธ์

แผ่นพับแนะนำ สทศ.

แผ่นพับแนะนำ สทศ.

10 เม.ย. 2566

อ่านต่อ
ฉบับที่ 91 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)

ฉบับที่ 91 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2566)

5 เม.ย. 2566

อ่านต่อ
การทดสอบ TEC-W (สถานที่สอบ สทศ.)

การทดสอบ TEC-W (สถานที่สอบ สทศ.)

17 มี.ค. 2566

อ่านต่อ
การสอบ TEC-W

การสอบ TEC-W

1 ธ.ค. 2565

อ่านต่อ
การทดสอบวัดสมรรถนะครูฯ ปีงบประมาณ 2566

การทดสอบวัดสมรรถนะครูฯ ปีงบประมาณ 2566

24 พ.ย. 2565

อ่านต่อ
รายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ O-NET ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย การใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564

รายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ O-NET ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย การใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ป.6 ปีการศึกษา 2564

18 ก.ค. 2565

อ่านต่อ
รายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ O-NET ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย การใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564

รายงานข้อค้นพบจากการทดสอบ O-NET ด้วยรูปแบบข้อสอบอัตนัย การใช้ภาษาไทยของนักเรียนชั้น ม.3 ปีการศึกษา 2564

18 ก.ค. 2565

อ่านต่อ
ฉบับที่ 90 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)

ฉบับที่ 90 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2565)

14 พ.ย. 2565

อ่านต่อ
เตรียมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2565

เตรียมสอบ V-NET ปีการศึกษา 2565

21 ก.ย. 2565

อ่านต่อ
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบ TEC-W

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบ TEC-W

26 ส.ค. 2565

อ่านต่อ