รายการกิจกรรม

วันที่รายละเอียด

ข่าวเด่น

วิดีโอ

ดูทั้งหมด
ประกาศ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) จากต้นสังกัด (กระทรวงศึกษาธิการ / สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ / มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ / กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน / กรุงเทพมหานคร / เมืองพัทยา)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอิสลามศึกษา (I-NET)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET)
ประกาศสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติด้านพระพุทธศาสนา (B-NET)
ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง นโยบายการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET)
ประกาศจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังและรักษาความปลอดภัยของ สทศ.
ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
คณะทำงานติดตามแผนงานและงบประมาณรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช) ตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินงานของ สทศ.
สทศ. จัดสอบ B-NET และ I-NET ประจำปีการศึกษา 2562 การจัดการทดสอบดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ
สทศ. ประชุมคณะกรรมการระดับสนามสอบ I-NET ที่อยู่ภายใต้ศูนย์สอบ สทศ.
สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “สทศ. ก้าวสู่ปีที่ 3 องค์การมหาชนคุณธรรมต้นแบบ”
สทศ. จัดประชุมโครงการตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2562
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ
สทศ. ร่วมตักบาตรเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาาคำตอบ และเอกสารจัดสอบ สำหรับการทดสอบ GAT/PAT ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบสำหรับการทดสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2562 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีคัดเลือก
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งแบบทดสอบและกระดาษคำตอบ การจัดสอบ I-NET ปีงบประมาณ 63
ประกวดราคาเช่าคอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งระบบเครือข่าย LAN และอุปกรณ์เครือข่ายต่างๆ เพื่อรองรับดำเนินการตรวจข้อสอบ O-NET ป.6 ภาษาไทย ด้วยรูปแบบอัตนัย ปีการศึกษา ด้วยวิธคีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างขนส่งเอกสารและอุปกรณ์การจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีงบประมาณ 2563
ผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างผลิตแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และเอกสารการจัดสอบ V-NET ปีการศึกษา 2562
ผู้ชนะการเสนอราคาจ้างขนส่งวีดิทัศน์ คู่มือการจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 (สำหรับสนามสอบและกรรมการคุมสอบ) ปีการศึกษา 2562 และปฏิทิน พ.ศ. 2563 ให้กับศูนย์สอบ
รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งนิติกร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ ม.ศิลปากร
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มจธ.
ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สทศ. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 3) รับสมัครตั้งแต่บัตนี้ ถึง 6 ก.พ. 2563
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่ง นิติกร
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย ประจำ ม.ศิลปากร (ครั้งที่ 1)
ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ ม.วลัยลักษณ์

ระบบการสอบ

ดูทั้งหมด

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

128 อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36
แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

+66 2-217-3800  
02-219-2996 , 02-129-3866-67
webmaster@niets.or.th

Network

สร้างพันธมิตรเครือข่ายการทดสอบและการนำผลไปใช้

Innovation, Integrity

พัฒนานวัตกรรมที่ทันสมัย ยึดมั่นในคุณธรรม

Efficiency, Excellence

มุ่งประสิทธิภาพ
และความเป็นเลิศ

Transparency, Trust

ผลที่โปร่งใส่ เชื่อถือได้
และมีความศรัทธา

Standard & Service Mind

มั่งคงในมาตรฐาน
และให้บริการด้วยใจ