ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C
การทดสอบสมรรถนะเทคโนโลยีดิจิทัล
เปิดรับสมัครสอบวัดสมรรถนะครูฯ
อบรมครูผู้ตรวจอัตนัย ม.3
ระบบอบรมออนไลน์
ระบบทดสอบออนไลน์
เปิดรับงานวิจัย
No gift policy

ระบบการสอบ

ข่าวเด่น

สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูรการตรวจข้อสอบอัตนัย สำรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ม.3” รุ่นที่ 1 ภาคกลาง

สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “หลักสูรการตรวจข้อสอบอัตนัย สำรับครูผู้สอนวิชาภาษาไทย ม.3” รุ่นที่ 1 ภาคกลาง(New)

26 พ.ย. 2566

อ่านต่อ
องคมนตรี (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย) ประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบ O-NET

องคมนตรี (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย) ประธานพิธีเปิดโครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนในการทดสอบ O-NET(New)

23 พ.ย. 2566

อ่านต่อ
สทศ. ประชุมศูนย์ประสานงานการจัดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

สทศ. ประชุมศูนย์ประสานงานการจัดสอบ V-NET ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

16 พ.ย. 2566

อ่านต่อ
สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประชุมหารือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ประชุมหารือแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้

14 พ.ย. 2566

อ่านต่อ
สทศ. จัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สทศ. และเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทิศทางและอำนาจหน้าที่ของ สทศ. กับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ”

สทศ. จัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการ สทศ. และเสวนาวิชาการ เรื่อง “ทิศทางและอำนาจหน้าที่ของ สทศ. กับ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ”

13 พ.ย. 2566

อ่านต่อ
สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

สทศ. จัดการประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2566

2 พ.ย. 2566

อ่านต่อ

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศ สทศ.

ประกาศ สทศ.

ดาวน์โหลดข้อสอบ

ดาวน์โหลดข้อสอบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

วิดีโอ

เอกสารประชาสัมพันธ์