ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

การจัดสอบ

สอบวัดสมรรถนะฯ

ประจำปีงบประมาณ 2567

ภาพ สอบวัดสมรรถนะฯ

 

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ นิสิต นักศึกษา ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจ
กำหนดการรับสมัครสอบ ผู้สมัครสอบสามารถเข้ามาสมัครสอบทางเว็บไซต์ www.niets.or.th ตามกำหนดการ
การชำระเงินค่าสมัครสอบ ค่าสมัครสอบ 200 บาทต่อครั้งการสอบ

 

กำหนดการรับสมัคร

กิจกรรม/ครั้งการสอบ ครั้งที่ 1/2567 ครั้งที่ 2/2567
รับสมัครสอบ 16 ต.ค. – 14 พ.ย. 66 1 เม.ย. - 15 พ.ค. 67
ชำระเงิน 16 ต.ค. – 15 พ.ย. 66 1 เม.ย. - 16 พ.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 27 พ.ย. 66 27 พ.ค. 67
กำหนดการสอบด้วยระบบดิจิทัล

วันเสาร์ที่ 16 ธ.ค. 66
เวลา 10.00 - 12.00 น.

วันเสาร์ที่ 22 มิ.ย. 67
เวลา 10.00 - 12.00 น.
ประกาศผลสอบ 29 ธ.ค. 66 12 ก.ค. 67
หมายเหตุ - กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 

การเปิด-ปิดระบบรับสมัครสอบ

            สทศ. จะเปิดระบบการรับสมัครสอบ  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดรับสมัครสอบ

            และปิดระบบการรับสมัครสอบ  ในเวลา  16.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบการรับสมัครสอบ

 

การเปิด-ปิดระบบการชำระเงิน

***ชำระเงินได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารออมสิน ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ  
***ชำระผ่านแอปพลิเคชั่น Mobile Banking ได้ทุกธนาคาร (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)
***ชำระเงินผ่านแอปพลิเคชั่น True Money Wallet (ไม่เสียค่าธรรมเนียม)

            สทศ. จะเปิดระบบการชำระเงิน  ตั้งแต่เวลา  09.00  น.  ของวันแรกที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน

            และปิดระบบการรับชำระเงินในเวลา  23.59.00  น.  ของวันสุดท้ายที่มีการเปิดระบบรับชำระเงิน