ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

วิดีทัศน์อื่นๆ

บทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

บทเรียนออนไลน์เพื่อพัฒนาบุคลากร ด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้

22 ธ.ค. 2566

ระบบการทดสอบออนไลน์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

ระบบการทดสอบออนไลน์ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้

22 ธ.ค. 2566

คลิปพิธีเปิดงานครบรอบ 18 ปี สทศ. โดยองคมนตรี (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)

คลิปพิธีเปิดงานครบรอบ 18 ปี สทศ. โดยองคมนตรี (ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย)

11 ก.ย. 2566

พิธีมอบโล่รางวัลแก่โรงเรียนและนักเรียนที่มีพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูงสุด และยอดเยี่ยม

พิธีมอบโล่รางวัลแก่โรงเรียนและนักเรียนที่มีพัฒนาการผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติสูงสุด และยอดเยี่ยม

5 ก.ย. 2566

เปิดศูนย์ตรวจอัตนัย O-NET วิชาภาษาไทย ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2565

เปิดศูนย์ตรวจอัตนัย O-NET วิชาภาษาไทย ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2565

8 มี.ค. 2566

เยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ร.ร. สายน้ำทิพย์ ปีการศึกษา 2565 (ETC MAC)

เยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ร.ร. สายน้ำทิพย์ ปีการศึกษา 2565 (ETC MAC)

13 ก.พ. 2566

คลิปงานครบรอบ 17 ปี สทศ. (ETV MAC)

คลิปงานครบรอบ 17 ปี สทศ. (ETV MAC)

5 ก.ย. 2565

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 สนามสอบ ร.ร. อนุราชประสิทธิ์ (คลิปข่าว ETV MAC)

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2563 สนามสอบ ร.ร. อนุราชประสิทธิ์ (คลิปข่าว ETV MAC)

14 มี.ค. 2564

เยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2562 สนามสอบโรงเรียนราชวินิต

เยี่ยมสนามสอบ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2562 สนามสอบโรงเรียนราชวินิต

3 ก.พ. 2563