แผนปฏิบัติการประจำปี


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2564 แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง) 103 ครั้ง
21.64 MB
5 เม.ย. 2564 แผนงานที่มีความสำคัญของ สทศ. (NIETS FLAGSHIP PROJECT) 116 ครั้ง
7.93 MB
25 ก.พ. 2564 แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 125 ครั้ง
22.19 MB
24 ก.พ. 2564 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 90 ครั้ง
2.58 MB
1 ก.ค. 2563 แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง) 633 ครั้ง
19.3 MB
26 ก.พ. 2563 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 802 ครั้ง
1.38 MB
30 ส.ค. 2562 แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 535 ครั้ง
8.98 MB
2 ต.ค. 2561 แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 974 ครั้ง
1.18 MB
2 ต.ค. 2561 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 760 ครั้ง
1.86 MB
19 ธ.ค. 2560 แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2561 1,800 ครั้ง
1.97 MB