แผนปฏิบัติการประจำปี


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
11 มิ.ย. 2564 แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับปรับปรุง) 346 ครั้ง
21.64 MB
5 เม.ย. 2564 แผนงานที่มีความสำคัญของ สทศ. (NIETS FLAGSHIP PROJECT) 346 ครั้ง
7.93 MB
25 ก.พ. 2564 แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 325 ครั้ง
22.19 MB
24 ก.พ. 2564 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 270 ครั้ง
2.58 MB
1 ก.ค. 2563 แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ฉบับปรับปรุง) 848 ครั้ง
19.3 MB
26 ก.พ. 2563 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 1,100 ครั้ง
1.38 MB
30 ส.ค. 2562 แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 761 ครั้ง
8.98 MB
2 ต.ค. 2561 แผนการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1,138 ครั้ง
1.18 MB
2 ต.ค. 2561 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 928 ครั้ง
1.86 MB
19 ธ.ค. 2560 แผนปฏิบัติการประจำปี ปีงบประมาณ 2561 2,149 ครั้ง
1.97 MB