รายงานผลการดำเนินงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
28 มิ.ย. 2562 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 237 ครั้ง
101.76 KB
10 เม.ย. 2562 รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2 ( ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 271 ครั้ง
233.54 KB
9 เม.ย. 2562 รายงานการประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 512 ครั้ง
468.54 KB
23 ม.ค. 2562 รายงานผลการดำเนินงานของแผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 146 ครั้ง
68.95 KB
9 ม.ค. 2562 รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 151 ครั้ง
236.59 KB
17 ต.ค. 2561 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 270 ครั้ง
5.32 MB
16 ต.ค. 2561 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2561 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 กันยายน 2561) 161 ครั้ง
254.83 KB
12 ต.ค. 2561 รายงานผลการดำเนินงานของแผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2561 198 ครั้ง
62.1 KB
30 เม.ย. 2561 รายงานผลการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 838 ครั้ง
375.39 KB
2 ต.ค. 2560 รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 1087 ครั้ง
2.23 MB