รายงานผลการดำเนินงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
15 ก.ค. 2563 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 341 ครั้ง
99.41 KB
10 มิ.ย. 2563 รายงานการประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 351 ครั้ง
827.35 KB
24 เม.ย. 2563 รายงานการผลการดำเนินงาน และติดตามผลการปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2562 – มีนาคม 2563) 312 ครั้ง
450.03 KB
31 ต.ค. 2562 รายงานผลการดำเนินงานของแผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 318 ครั้ง
856.7 KB
31 ต.ค. 2562 รายงานการใช้จ่ายเงินตามแผนปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4 272 ครั้ง
314.76 KB
28 มิ.ย. 2562 รายงานข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 758 ครั้ง
101.76 KB
10 เม.ย. 2562 รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 2 ( ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 995 ครั้ง
233.54 KB
9 เม.ย. 2562 รายงานการประเมินผลการดําเนินงาน ประจําปีงบประมาณ 2562 รอบ 6 เดือน (ตุลาคม 2561 – มีนาคม 2562) 1,919 ครั้ง
468.54 KB
23 ม.ค. 2562 รายงานผลการดำเนินงานของแผนการดำเนินงานด้านทรัพยากรบุคคล พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1 497 ครั้ง
68.95 KB
9 ม.ค. 2562 รายงานผลการตรวจสอบของหน่วยตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2562 ไตรมาส 1 ( ตุลาคม – ธันวาคม 2561) 522 ครั้ง
236.59 KB