ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ

วันที่ เรื่อง
30 ก.ย. 2565 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
12 ม.ค. 2565 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
29 ธ.ค. 2563 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
5 มิ.ย. 2563 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
19 ต.ค. 2561 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
15 ต.ค. 2560 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
20 ต.ค. 2559 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
12 ต.ค. 2558 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558