รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
29 ธ.ค. 2563 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 75 ครั้ง
4.17 MB
5 มิ.ย. 2563 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 670 ครั้ง
2.85 MB
19 ต.ค. 2561 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 867 ครั้ง
3.91 MB
15 ต.ค. 2560 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 653 ครั้ง
2.52 MB
20 ต.ค. 2559 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 1,054 ครั้ง
1.34 MB
12 ต.ค. 2558 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 610 ครั้ง
765.39 KB