รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
29 ธ.ค. 2563 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 300 ครั้ง
4.17 MB
5 มิ.ย. 2563 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 800 ครั้ง
2.85 MB
19 ต.ค. 2561 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 955 ครั้ง
3.91 MB
15 ต.ค. 2560 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 746 ครั้ง
2.52 MB
20 ต.ค. 2559 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 1,186 ครั้ง
1.34 MB
12 ต.ค. 2558 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 679 ครั้ง
765.39 KB