รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
29 ธ.ค. 2563 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 746 ครั้ง
4.17 MB
5 มิ.ย. 2563 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 1,007 ครั้ง
2.85 MB
19 ต.ค. 2561 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 1,130 ครั้ง
3.91 MB
15 ต.ค. 2560 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 935 ครั้ง
2.52 MB
20 ต.ค. 2559 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 1,406 ครั้ง
1.34 MB
12 ต.ค. 2558 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 846 ครั้ง
765.39 KB