ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
11 ก.ย. 2562 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสถาบันฯ 148 ครั้ง
244.09 KB
9 ก.ย. 2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนิติกร รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 7 ต.ค. 2562
6 ก.ย. 2562 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 177 ครั้ง
133.05 KB
2 ก.ย. 2562 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน 180 ครั้ง
141.62 KB
29 ส.ค. 2562 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่ง นักวิชาการวัดและประเมินผล 240 ครั้ง
148.04 KB
9 ส.ค. 2562 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 371 ครั้ง
156.14 KB
9 ส.ค. 2562 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ตำแหน่ง พนักงานรับโทรศัพท์ 237 ครั้ง
137.61 KB
8 ส.ค. 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน (เพิ่มเติม) 258 ครั้ง
147.05 KB
6 ส.ค. 2562 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 1) รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 5 ก.ย. 2562 452 ครั้ง
431.12 KB
5 ส.ค. 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล 327 ครั้ง
209.04 KB