ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
13 พ.ค. 2564 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มจธ. 48 ครั้ง
258.15 KB
12 พ.ค. 2564 ประกาศเลื่อนการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มทส. 30 ครั้ง
284.09 KB
21 เม.ย. 2564 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 208 ครั้ง
240.24 KB
9 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มจธ. และ มทส. 205 ครั้ง
339.2 KB
7 เม.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนของสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ในตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน 183 ครั้ง
235.16 KB
25 มี.ค. 2564 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา 539 ครั้ง
209.78 KB
11 มี.ค. 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ฯ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 348 ครั้ง
212.06 KB
25 ก.พ. 2564 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มจธ. และ มทส. 400 ครั้ง
1.34 MB
24 ก.พ. 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา 560 ครั้ง
726.69 KB
5 ก.พ. 2564 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา 473 ครั้ง
1.31 MB