ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
24 ก.ย. 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มจธ. 16 ครั้ง
3.91 MB
17 ก.ย. 2563 ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ ม.ศิลปากร (ครั้้งที่ 1) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 ต.ค. 63 70 ครั้ง
7.13 MB
24 ส.ค. 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งตรวจสอบภายใน 232 ครั้ง
2.35 MB
17 ส.ค. 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ ม.ศิลปากร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 ก.ย. 63 223 ครั้ง
7.34 MB
17 ส.ค. 2563 ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มจธ. (ครั้้งที่ 2) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 ก.ย. 63 162 ครั้ง
7.13 MB
22 ก.ค. 2563 ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มจธ. 543 ครั้ง
12.29 MB
18 มิ.ย. 2563 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการโครงการศูนย์เครือข่ายฯ ประจำ ม.เชียงใหม่ 293 ครั้ง
7.46 MB
15 มิ.ย. 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 380 ครั้ง
626.15 KB
27 พ.ค. 2563 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการโครงการศูนย์เครือข่ายฯ ประจำ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 269 ครั้ง
141.21 KB
20 พ.ค. 2563 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการโครงการศูนย์เครือข่ายฯ ประจำ มจธ. 323 ครั้ง
93.79 KB