ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
10 ก.ค. 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และตำแหน่งพนักงานรับโทรศัพท์ 203 ครั้ง
232.76 KB
27 มิ.ย. 2562 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล (ครั้งที่ 4)
21 มิ.ย. 2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งนักวิชาการนโยบายและแผน และเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 5 ส.ค. 2562
14 มิ.ย. 2562 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน (ครั้งที่ 1) ตั้งแต่ 15 มิ.ย. - 26 ก.ค. 62 326 ครั้ง
766.67 KB
30 พ.ค. 2562 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่ง นิติกร 441 ครั้ง
89.74 KB
17 พ.ค. 2562 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ (ครั้งที่ 3)
13 พ.ค. 2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 1 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13 พ.ค. - 14 มิ.ย. 62 463 ครั้ง
810.01 KB
1 พ.ค. 2562 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา 681 ครั้ง
180.45 KB
18 เม.ย. 2562 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ (ครั้งที่ 2) 831 ครั้ง
1.46 MB
2 เม.ย. 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 4 ตำแหน่ง 4 อัตรา 1124 ครั้ง
403.39 KB