ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
14 ต.ค. 2564 ประกาศกำหนดการ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย ประจำ ม.วลัยลักษณ์ 177 ครั้ง
340.56 KB
14 ต.ค. 2564 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มจธ. 159 ครั้ง
337.91 KB
30 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล / นักวิชาการวิจัยและพัฒนา / เจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ 357 ครั้ง
599.27 KB
21 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มจธ. 349 ครั้ง
364.44 KB
13 ส.ค. 2564 ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มจธ. 887 ครั้ง
1.1 MB
2 ส.ค. 2564 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน 3 ตำแหน่ง 7 อัตรา 1,932 ครั้ง
378.42 KB
23 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 287 ครั้ง
272.14 KB
14 ก.ค. 2564 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 150 ครั้ง
935.73 KB
6 ก.ค. 2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564 876 ครั้ง
18 มิ.ย. 2564 ประกาศขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ ม.วลัยลักษณ์ (ครั้งที่ 1) 667 ครั้ง
725.55 KB