ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศรับสมัครงาน

วันที่ เรื่อง
9 เม.ย. 2567 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของสถาบันฯ ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล(New)
27 มี.ค. 2567 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล / นักวิชาการคอมพิวเตอร์
23 ก.พ. 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล และตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
7 ก.พ. 2567 ประกาศผลการคัดเลือก ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
1 ก.พ. 2567 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน
16 ม.ค. 2567 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฎิบัติงานเป็นลูกจ้างของสถาบัน (สายงานวิชาการ จำนวน 2 ตำแหน่ง 5 อัตรา) ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2567
15 ม.ค. 2567 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ สทศ. ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน
15 ธ.ค. 2566 ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของสถาบัน ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 ม.ค. 2567
8 ธ.ค. 2566 ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 9 ม.ค. 67
14 พ.ย. 2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างสถาบันฯ จำนวน 6 อัตรา รับสมัครบัดนี้ ถึง 15 ธ.ค. 66