ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
23 ก.ค. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 63 ครั้ง
272.14 KB
14 ก.ค. 2564 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 31 ครั้ง
935.73 KB
6 ก.ค. 2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน 7 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ก.ค. 2564 701 ครั้ง
18 มิ.ย. 2564 ประกาศขยายการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ ม.วลัยลักษณ์ (ครั้งที่ 1) 313 ครั้ง
725.55 KB
16 มิ.ย. 2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มจธ. 283 ครั้ง
259.49 KB
31 พ.ค. 2564 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ ม.วลัยลักษณ์ 285 ครั้ง
737.46 KB
27 พ.ค. 2564 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือขาย สทศ. ประจำ มจธ. 234 ครั้ง
201.84 KB
13 พ.ค. 2564 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มจธ. 381 ครั้ง
258.15 KB
12 พ.ค. 2564 ประกาศเลื่อนการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มทส. 307 ครั้ง
284.09 KB
21 เม.ย. 2564 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน 417 ครั้ง
240.24 KB