ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
16 ม.ค. 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มจธ. 75 ครั้ง
175.09 KB
10 ม.ค. 2563 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สทศ. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 3) รับสมัครตั้งแต่บัตนี้ ถึง 6 ก.พ. 2563 197 ครั้ง
599.82 KB
16 ธ.ค. 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่ง นิติกร 267 ครั้ง
163.28 KB
12 ธ.ค. 2562 ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย ประจำ ม.ศิลปากร (ครั้งที่ 1)
11 ธ.ค. 2562 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่และลูกจ้างของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ ม.วลัยลักษณ์ 210 ครั้ง
113.73 KB
9 ธ.ค. 2562 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สทศ. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 2) 379 ครั้ง
500.97 KB
9 ธ.ค. 2562 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติ 227 ครั้ง
234.12 KB
15 พ.ย. 2562 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ ม.วลัยลักษณ์ 377 ครั้ง
173.1 KB
11 พ.ย. 2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 11 ธ.ค. 62
11 พ.ย. 2562 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้บัติงานของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1) จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 ธ.ค. 62