ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
11 พ.ย. 2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 11 ธ.ค. 62
11 พ.ย. 2562 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้บัติงานของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย (ครั้งที่ 1) จำนวน 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 ธ.ค. 62
6 พ.ย. 2562 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนิติกร (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 3 ธ.ค. 2562
6 พ.ย. 2562 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ / ตำแหน่งนักวิชาการวิเคราะห์นโยบายและแผน 128 ครั้ง
159.57 KB
8 ต.ค. 2562 รายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและปฏิบัติ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ / ตำแหน่งนักวิชาการนโยบายและแผน 422 ครั้ง
150.12 KB
8 ต.ค. 2562 ขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนิติกร จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 พ.ย. 2562
4 ต.ค. 2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 8 พ.ย. 2562
30 ก.ย. 2562 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกลำดับสำรองเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ 355 ครั้ง
111.26 KB
11 ก.ย. 2562 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ และลูกจ้างของสถาบันฯ 665 ครั้ง
244.09 KB
9 ก.ย. 2562 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งนิติกร รับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ ถึง 7 ต.ค. 2562