ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
17 พ.ย. 2563 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร 93 ครั้ง
1.42 MB
27 ต.ค. 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่ายฯ ประจำมหาวิทยาลัยศิลปากร 151 ครั้ง
3.23 MB
15 ต.ค. 2563 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่ายฯ ประจำ มจธ. 167 ครั้ง
3.15 MB
24 ก.ย. 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มจธ. 202 ครั้ง
3.91 MB
17 ก.ย. 2563 ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ ม.ศิลปากร (ครั้้งที่ 1) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 19 ต.ค. 63 267 ครั้ง
7.13 MB
24 ส.ค. 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ตำแหน่งตรวจสอบภายใน 358 ครั้ง
2.35 MB
17 ส.ค. 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ ม.ศิลปากร รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 16 ก.ย. 63 323 ครั้ง
7.34 MB
17 ส.ค. 2563 ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มจธ. (ครั้้งที่ 2) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 17 ก.ย. 63 256 ครั้ง
7.13 MB
22 ก.ค. 2563 ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มจธ. 633 ครั้ง
12.29 MB
18 มิ.ย. 2563 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการโครงการศูนย์เครือข่ายฯ ประจำ ม.เชียงใหม่ 391 ครั้ง
7.46 MB