ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

ประกาศรับสมัครงาน

วันที่ เรื่อง
23 พ.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสถาบันฯ
16 พ.ค. 2566 ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 13 มิถุนายน 2566
1 พ.ค. 2566 ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบัน ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 31 พ.ค. 66
12 เม.ย. 2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของสถาบันฯ จำนวน 7 ตำแหน่ง 14 อัตรา
5 เม.ย. 2566 ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ฯ ตำแหน่งผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ - 30 เม.ย. 66
17 ก.พ. 2566 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างสถาบัน เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่บัญชี
30 ม.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคล ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชี
12 ม.ค. 2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างของสถาบัน
23 ธ.ค. 2565 ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่งนักวิชาการวัดและประเมินผล
13 ธ.ค. 2565 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน 3 ตำแหน่ง 3 อัตรา รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 5 ม.ค. 66