ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
20 พ.ค. 2563 ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการโครงการศูนย์เครือข่ายฯ ประจำ มจธ. 73 ครั้ง
93.79 KB
15 พ.ค. 2563 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ ม.เชียงใหม่ 88 ครั้ง
225.06 KB
1 พ.ค. 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นผู้ปฏิบัติงานฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่ายฯ ประจำ มจธ. 296 ครั้ง
195.33 KB
21 เม.ย. 2563 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกฯ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่ายฯ ประจำมหาวิยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 298 ครั้ง
169.25 KB
8 เม.ย. 2563 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สทศ. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ ม.เชียงใหม่ รับสมัครตั้งแต่บัตนี้ ถึง 7 พ.ค. 2563 325 ครั้ง
607.35 KB
25 มี.ค. 2563 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สทศ. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มจธ. รับสมัครตั้งแต่บัตนี้ ถึง 23 เม.ย. 2563 421 ครั้ง
716.68 KB
11 มี.ค. 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 9 เม.ย. 63 360 ครั้ง
645.3 KB
9 มี.ค. 2563 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของ สทศ. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครตั้งแต่บัตนี้ ถึง 7 เม.ย. 2563 401 ครั้ง
614.41 KB
3 มี.ค. 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานของสถาบันฯ ตำแหน่งเจ้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 24 มี.ค. 63 206 ครั้ง
12 ก.พ. 2563 ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ในตำแหน่ง นิติกร สังกัดกลุ่มงานอำนวยการ 384 ครั้ง
126.41 KB