ประกาศรับสมัครงาน


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
25 ก.พ. 2564 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ มจธ. และ มทส. 96 ครั้ง
1.34 MB
24 ก.พ. 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา 243 ครั้ง
726.69 KB
5 ก.พ. 2564 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา 308 ครั้ง
1.31 MB
1 ก.พ. 2564 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ ม.เทคโนโลยีสุรนารี จำนวน 1 อัตรา 275 ครั้ง
1.36 MB
19 ม.ค. 2564 รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน 8 ตำแหน่ง 10 อัตรา 611 ครั้ง
1.19 MB
7 ม.ค. 2564 ประกาศขยายเวลาการรับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา 366 ครั้ง
1.43 MB
30 ธ.ค. 2563 ประกาศขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบัน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และม.เทคโนโลยีสุรนารี (ครั้้งที่ 1) รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 29 ม.ค. 64 260 ครั้ง
652.62 KB
7 ธ.ค. 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ จำนวน 10 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 ม.ค. 2564 1,645 ครั้ง
3 ธ.ค. 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ของสถาบันฯ ในตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา 218 ครั้ง
751.5 KB
27 พ.ย. 2563 รับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นผู้ปฏิบัติงานของสถาบันฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารโครงการศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำ ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี และ ม.เทคโนโลยีสุรนารี 321 ครั้ง
2.73 MB