ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

แบบฟอร์มใบสมัครงาน

วันที่ เรื่อง
1 พ.ค. 2566 แบบฟอร์มใบสมัครงาน (.doc)
12 เม.ย. 2566 ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างของสถาบันฯ
3 ส.ค. 2565 แบบฟอร์มใบสมัครงาน
15 มิ.ย. 2563 ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศูนย์เครือข่าย สทศ. ประจำมหาวิทยาลัย
18 เม.ย. 2562 ใบสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติงาน
23 ก.พ. 2561 แบบฟอร์มใบสมัครงานตำแหน่ง ผู้ตรวจสอบภายใน
16 ต.ค. 2558 แบบฟอร์มใบสมัครงาน ตำแหน่งนิติกร