รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
16 ก.ย. 2563 เผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการรถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมพนักงานขับรถ สทศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 13 ครั้ง
134.35 KB
16 ก.ย. 2563 เผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการฯ อินเทอร์เน็ต สำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 13 ครั้ง
139.78 KB
16 ก.ย. 2563 เผยแพร่แผนจ้างเหมาบริการทำความสะอาด สทศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 12 ครั้ง
132.14 KB
9 ก.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : เช่าพื้นที่อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 และ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 18 ครั้ง
128.32 KB
9 ก.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : เช่าพื้นที่อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 20 ครั้ง
130.47 KB
25 มิ.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จ้างพัฒนาระบบการบริการจัดการบทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ 87 ครั้ง
111.49 KB
10 ม.ค. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ GAT-PAT ปีงบประมาณ 2563 234 ครั้ง
122.19 KB
10 ม.ค. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบวิชาสามัญ 9 วิชา ปีงบประมาณ 2563 364 ครั้ง
139.76 KB
10 ม.ค. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จ้างขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ O-NET ม.6 ปีงบประมาณ 2563 367 ครั้ง
142.99 KB
29 พ.ย. 2562 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : ซื้อซองพลาสติกพร้อมคลิปหนีบใส่บัตรประจำตัวคณะกรรมการระดับสนามสอบ ปีการศึกษา 2562 271 ครั้ง
122.1 KB