รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
25 ม.ค. 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จัดจ้างบรรจุแบบทดสอบ และผลิตกระดาษคำตอบ O-NET ป.6 139 ครั้ง
120.16 KB
11 ม.ค. 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (E-Office) 112 ครั้ง
1.23 MB
30 พ.ย. 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จัดจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ. 232 ครั้ง
129.19 KB
18 พ.ย. 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จัดจ้างขนส่งวีดิทัศน์ คู่มือ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2563 และปฏิทิน พ.ศ. 2564 241 ครั้ง
135.47 KB
12 พ.ย. 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จ้างจัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบและออกเลขที่นั่งสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 85 ครั้ง
137.68 KB
11 พ.ย. 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จัดจ้างพิมพ์และบรรจุคู่มือการจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 สนามสอบและกรรมการกลาง 228 ครั้ง
116.64 KB
5 พ.ย. 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จ้างจัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบและออกเลขที่นั่งสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 89 ครั้ง
134.06 KB
30 ต.ค. 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จ้างผลิตดินสอดำ 2B และยางลบดินสอ สำหรับการสอบ O-NET ป.6 และ I-NET ตอนต้น 228 ครั้ง
111.43 KB
30 ต.ค. 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จัดซื้อซองพลาสติกพร้อมคลิปหนีบใส่บัตรประจำตัวคณะกรรมการระดับสนามสอบฯ 235 ครั้ง
107.66 KB
20 ต.ค. 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จ้างบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายของศูนย์ข้อมูล Data Center Site และศูนย์สำรองข้อมูลฯ (ต่อเนื่อง) 87 ครั้ง
150.3 KB