รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
24 ก.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จ้างพิมพ์และจัดส่งปฏิทิน สทศ. 89 ครั้ง
122.86 KB
17 ก.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 : จ้างพิมพ์และจัดส่ง NIETS News 23 ครั้ง
126.91 KB
2 ก.ย. 2562 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่ายและอุปกรณ์สำหรับการตรวจข้อสอบอัตนัยด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ 63 ครั้ง
101.51 KB
22 ก.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจัดซื้อซอฟต์แวร์ โครงการจัดหาซอฟต์แวร์เพื่อการดำเนินงานด้านระบบสารสนเทศ 98 ครั้ง
106.42 KB
15 ก.ค. 2562 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย Data center ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 99 ครั้ง
114.09 KB
12 ก.พ. 2562 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการขนส่งแบบทดสอบ กระดาษคำตอบ และอุปกรณ์สำหรับการสอบ O-NET ชั้น ม.6 ปีการศึกษา 2561 194 ครั้ง
115.35 KB
13 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฯ โครงการพัฒนาระบบการทดสอบทางการศึกษาแบบดิจิทัลฯ 293 ครั้ง
129.15 KB
13 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างจัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบ และออกเลขที่นั่งสอบการทดสอบ GAT/PAT ประจำปีการศึกษา 2562 268 ครั้ง
175.12 KB
8 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างพิมพ์คู่มือ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 สำหรับกรรมการคุมสอบ 339 ครั้ง
135.08 KB
8 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผน โครงการจ้างพิมพ์คู่มือ O-NET ป.6 และ ม.3 ปีการศึกษา 2561 สำหรับหัวหน้าสนามสอบและกรรมการกลาง 307 ครั้ง
136.11 KB