รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
18 พ.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2564 : จัดจ้างขนส่งวีดิทัศน์ คู่มือ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2563 และปฏิทิน พ.ศ. 2564 20 ครั้ง
135.47 KB
11 พ.ย. 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จัดจ้างพิมพ์และบรรจุคู่มือการจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 สนามสอบและกรรมการกลาง 12 ครั้ง
116.64 KB
30 ต.ค. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จ้างผลิตดินสอดำ 2B และยางลบดินสอ สำหรับการสอบ O-NET ป.6 และ I-NET ตอนต้น 23 ครั้ง
111.43 KB
30 ต.ค. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จัดซื้อซองพลาสติกพร้อมคลิปหนีบใส่บัตรประจำตัวคณะกรรมการระดับสนามสอบฯ 22 ครั้ง
107.66 KB
20 ต.ค. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จัดพิมพ์และจัดส่งปฏิทิน สทศ. ประจำปีงบประมาณ 2564 25 ครั้ง
133.15 KB
16 ก.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จ้างเหมาบริการรถยนต์ส่วนบุคคลพร้อมพนักงานขับรถ สทศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 68 ครั้ง
134.35 KB
16 ก.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จ้างเหมาบริการฯ อินเทอร์เน็ต สำนักงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 55 ครั้ง
139.78 KB
16 ก.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สทศ. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 56 ครั้ง
132.14 KB
9 ก.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : เช่าพื้นที่อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 36 และ 38 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 75 ครั้ง
128.32 KB
9 ก.ย. 2563 เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : เช่าพื้นที่อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 35 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 65 ครั้ง
130.47 KB