ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง
25 ม.ค. 2566 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566: จ้างพัฒนาระบบบริหารจัดการทดสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2565
11 ม.ค. 2566 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566: จ้างพัฒนาระบบควบคุมการทดสอบด้วยรูปแบบดิจิทัล ปีงบประมาณ 2566
19 ต.ค. 2565 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566: จ้างพิมพ์และจัดส่งปฏิทิน สทศ. พ.ศ. 2566
28 ก.ย. 2565 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566: การเช่ารถตู้ TOYOTA COMMUTER จำนวน 2 คัน
28 ก.ย. 2565 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566: การเช่าพื้นที่อาคารพญาไท พลาซ่า ชั้น 38 ยูนิต CDE
23 ก.ย. 2565 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566: จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดพื้นที่ภายใน สทศ.
23 ก.ย. 2565 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566: จ้างเหมาบุคคลธรรมดา เพื่อปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถส่วนกลาง สทศ. จำนวน 1 คน
21 ก.ย. 2565 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566: จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักงาน (ต่อเนื่อง)
21 ก.ย. 2565 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566: การเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 1 เครื่อง
21 ก.ย. 2565 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566: จ้างเหมาบริการสัญญาณการสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต Leased Line สำหรับใช้ภายในสำนักงาน