รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง


วันที่ เรื่อง ดาวน์โหลด
16 ก.ค. 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทดแทน 54 ครั้ง
155.88 KB
24 พ.ค. 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จ้างพัฒนาระบบการทดสอบออนไลน์เพื่อพัฒนาการเรียนการสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) 69 ครั้ง
264.39 KB
25 ม.ค. 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จัดจ้างบรรจุแบบทดสอบ และผลิตกระดาษคำตอบ O-NET ป.6 260 ครั้ง
120.16 KB
11 ม.ค. 2564 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการองค์กร (E-Office) 217 ครั้ง
1.23 MB
30 พ.ย. 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จัดจ้างสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ สทศ. 322 ครั้ง
129.19 KB
18 พ.ย. 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จัดจ้างขนส่งวีดิทัศน์ คู่มือ O-NET ป.6 ม.3 ปีการศึกษา 2563 และปฏิทิน พ.ศ. 2564 331 ครั้ง
135.47 KB
12 พ.ย. 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จ้างจัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบและออกเลขที่นั่งสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2563 174 ครั้ง
137.68 KB
11 พ.ย. 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จัดจ้างพิมพ์และบรรจุคู่มือการจัดสอบ O-NET ป.6 ม.3 สนามสอบและกรรมการกลาง 337 ครั้ง
116.64 KB
5 พ.ย. 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จ้างจัดทำฐานข้อมูลผู้มีสิทธิ์สอบและออกเลขที่นั่งสอบ GAT/PAT และวิชาสามัญ ปีการศึกษา 2564 188 ครั้ง
134.06 KB
30 ต.ค. 2563 เผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 : จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมติดตั้งโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็ดพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ 55 ครั้ง
308.13 KB