ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

การจัดสอบ

ระดับชั้น ป.6

ข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับการสอบ O-NET ปีการศึกษา 2566

 

ภาพ ระดับชั้น ป.6