ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

วันที่ เรื่อง
26 เม.ย. 2561 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม 2560
13 ธ.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อและเช่า ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)
13 ธ.ค. 2560 สรุปผลการดำเนินการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2560)
27 เม.ย. 2560 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2560 (ตุลาคม 2559 - มีนาคม 2560)
25 ต.ค. 2559 สรุปผลการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (เมษายน - กันยายน 2559)
25 ต.ค. 2559 สรุปผลการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2559 (เมษายน - กันยายน 2559)
28 มิ.ย. 2559 รายงานผลปฎิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559)
28 มิ.ย. 2559 รายงานผลปฎิบัติการจัดซื้อ ปีงบประมาณ 2559 (ตุลาคม 2558 - มีนาคม 2559)
27 ต.ค. 2558 รายงานผลปฎิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - กันยายน 2558)
20 เม.ย. 2558 รายงานผลปฎิบัติการจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2558 (ตุลาคม 2557 - มีนาคม 2558)