ข่าวประชาสัมพันธ์

สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2562

11 มิถุนายน 2562 สทศ. จัดประชุมศูนย์สอบ B-NET ปีการศึกษา 2562 ให้แก่คณะทำงานศูนย์สอบ 12 แห่ง และสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ ณ โรงแรม เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท จังหวัดนครปฐม

12 มิ.ย. 2562 09:00 น. อ่านต่อ

สทศ. ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

3 มิถุนายน 2562 ผศ.ดร.ศิริดา บุรชาติ ผู้อำนวยการ สทศ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทศ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

4 มิ.ย. 2562 14:30 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสมรรถนะครูด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้” ให้แก่ สพม.เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด

31 พฤษภาคม 2562 สพม.เขต 27 จังหวัดร้อยเอ็ด เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาสมรรถนะครูทางด้านการวัดและประเมินผล โดยสนับสนุนครู อาจารย์ ในสังกัดจาก ร.ร.สตรีศึกษา ร.ร.ร้อยเอ็ดวิทยาลัย และร.ร.เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการร้อยเอ็ด จำนวน 386 คน เข้ารับการทดสอบฯ

31 พ.ค. 2562 16:00 น. อ่านต่อ

สทศ. ประชุมชี้แจงศูนย์สอบ N-NET ปีการศึกษา 2562 ย้ำให้ศูนย์สอบ สนามสอบ กรรมการคุมสอบ ปฏิบัติตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติอย่างเคร่งครัด

28 พฤษภาคม 2562 สทศ. จัดประชุมชี้แจงศูนย์สอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ประจำปีการศึกษา 2562

30 พ.ค. 2562 11:19 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดประชุมคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ ให้แก่คณะทำงานระดับศูนย์สอบใน 5 จังหวัดภาคใต้

23 พฤษภาคม 2562 สทศ.จัดการประชุมคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ และทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ฯ ให้แก่คณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบในพื้นที่ 5 จังหวัดภาคใต้

23 พ.ค. 2562 16:55 น. อ่านต่อ

สทศ. จัดประชุมคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ และทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์ฯ

21 พฤษภาคม 2562 สทศ. จัดประชุมคณะทำงานบริหารโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดสอบ ระดับศูนย์สอบ และทดลองใช้บทเรียนอิเล็กทรอนิกส์สำหรับบุคลากรระดับสนามสอบ O-NET

22 พ.ค. 2562 09:16 น. อ่านต่อ

เชิญชวนตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

เชิญชวนตอบแบบสำรวจวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ

13 พ.ค. 2562 16:31 น. อ่านต่อ

วันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี

1 เม.ย. 2562 กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จัดงานวันคล้ายวันสถาปนากระทรวงศึกษาธิการ ครบรอบ 127 ปี เพื่อเป็นการรำลึกถึงผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่กระทรวงศึกษาธิการที่ล่วงลับไปแล้ว และประกาศเกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์

1 เม.ย. 2562 16:20 น. อ่านต่อ

ตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ม.6 ปีการศึกษา 2561

"หมออุดม" ตรวจสนามสอบโอเน็ตระดับ ม.6 ไร้เหตุวุ่นวาย วางระบบรักษาความปลอดภัยเข้ม หวั่นซ้ำรอยสนามสอบมัธยมวัดสิงห์ เผยในอนาคตจะลดการทดสอบต่างๆ ให้เหลือ 2 ครั้ง เพราะขั้นตอนมีความซ้ำซ้อนเกินไป

2 มี.ค. 2562 11:57 น. อ่านต่อ