ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

เอกสารประชาสัมพันธ์

เตรียมพร้อมสอบ I-NET 2557

เตรียมพร้อมสอบ I-NET 2557

1 ม.ค. 2557

1,598 ครั้ง 34 MB
สอบวัดสมรรถนะครู ปีงบประมาณ 2557

สอบวัดสมรรถนะครู ปีงบประมาณ 2557

18 ก.ย. 2556

1,424 ครั้ง 4 MB
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบ V-NET ปีการศึกษา 2556

18 ก.ย. 2556

1,981 ครั้ง 12 MB
เอกสารสัมพันธ์หน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)

เอกสารสัมพันธ์หน่วยงาน (ภาษาอังกฤษ)

13 ส.ค. 2556

1,834 ครั้ง 2 MB
แผ่นพับประชาสัมพันธ์มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

แผ่นพับประชาสัมพันธ์มาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ

27 มิ.ย. 2556

3,912 ครั้ง 358 KB
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 4/2556

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ฯ ครั้งที่ 4/2556

27 มิ.ย. 2556

1,498 ครั้ง 664 KB
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบ N-NET ปีการศึกษา 2556 และการทดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษษขั้นพื้นฐาน (จบ ม.6 ใน 8 เดือน) ปีการศึกษา 2556

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบ N-NET ปีการศึกษา 2556 และการทดสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษษขั้นพื้นฐาน (จบ ม.6 ใน 8 เดือน) ปีการศึกษา 2556

27 มิ.ย. 2556

2,380 ครั้ง 462 KB
แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556

แผ่นพับประชาสัมพันธ์การสอบ O-NET ปีการศึกษา 2556

27 มิ.ย. 2556

3,076 ครั้ง 591 KB
เตรียมพร้อมสอบ I-NET ปีการศึกษา 2556

เตรียมพร้อมสอบ I-NET ปีการศึกษา 2556

1 ม.ค. 2556

1,653 ครั้ง 20 MB