ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สอบราคาจ้างพิมพ์พร้อมบรรจุปฎิทินตั้งโต๊ะ ประจำ พ.ศ. 2558

21 ต.ค. 2557 10:43 น.

ผู้อ่าน

สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพิมพ์พร้อมบรรจุปฎิทินตั้งโต๊ะประจำปี พ.ศ 2558 จำนวน 43,000 ชุด

กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2557 ระหว่างเวลา 9.00-16.00น. ณ งานพัสดุ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) และกำหนดเปิดซองสอบราคา ในวันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ.2557 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป
 
ผู้สนใจติดต่อขอแบบและเอกสารสอบราคาได้ที่งานพัสดุ สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน) เลขที่ 128 อาคารพญาไทพลาซ่า ชั้น 36 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ตั้งแต่บัดนี้-30 ตุลาคม พ.ศ.2557 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-2217-3800 ต่อ 107-108 ระหว่างเวลา 9.00-16.00 น. ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ