ไทย​ English   การแสดงผล
C
C
C

ข้อมูลข่าวสาร

สกอ.ชี้ผลประเมิน สมศ.ไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษา

28 ต.ค. 2557 10:20 น.

ผู้อ่าน

สกอ. ชี้การประเมินของ สมศ. ไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษา ด้าน ผอ.สมศ. ระบุพร้อมปรับปรุงจ่อนำเรืองหารือบอร์ด สมศ.
 
รศ.นพ. กำจร ตติยกวี
คลิกที่ภาพเพื่อดูขนาดใหญ่ขึ้น
ภาพ สกอ.ชี้ผลประเมิน สมศ.ไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษา
ภาพ สกอ.ชี้ผลประเมิน สมศ.ไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษา
ภาพ สกอ.ชี้ผลประเมิน สมศ.ไม่สะท้อนคุณภาพการศึกษา
รศ.นพ.กำจร ตติยกวี เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา (กกอ.) เปิดเผยว่า ตามที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 67 ถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ระบุว่า สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ตรวจสอบระบบการประเมินคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาสถาบันการอุดมศึกษา ของสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ตามที่มีข้อร้องเรียนว่าการประเมินไม่สะท้อนผลงานที่แท้จริง ซึ่ง คสช. ได้เห็นชอบให้ สกอ. ตั้งคณะทำงานขึ้นมา เพื่อทำการวิจัยและประเมินบริบทการทำงานของ สมศ. โดยเฉพาะเรื่องการกำหนดตัวบ่งชี้ในการประเมินที่หลายฝ่ายเห็นว่าเป็นปัญหานั้น ขณะนี้คณะกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก และซึ่งไม่มีความเกี่ยวข้องกับมหาวิทยาลัย ได้รายงานผลการตรวจสอบการประเมินของ สมศ. มายัง สกอ. แล้ว โดยตนได้รายงานสรุปผลทั้งหมดให้
       
       พล.ร.อ.ณรงค์ พิพัฒนาศัย
รมว.ศึกษาธิการ รับทราบแล้ว ซึ่งในภาพรวม เห็นว่าการประกันคุณภาพการศึกษาภายนอกยังมีความจำเป็น แต่หน่วยงานผู้ประเมินจะต้องเป็น สมศ. เช่นเดิมหรือไม่นั้น ขึ้นกับการพิจารณาของรมว.ศึกษาธิการ   ทั้งนี้ จากการตรวจสอบพบว่า ผลการประเมินของสมศ. ยังไม่สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาที่แท้จริง ส่วนรายละเอียดข้อสรุปของการตรวจสอบต่างๆ รวมถึงข้อเสนอต่างๆ นั้น ไม่สามารถบอกได้ ต้องรอให้รัฐมนตรีว่าการ ศธ. พิจารณารายละเอียดก่อน 
       
        ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ผู้อำนวยการ สมศ. กล่าวว่า ตนยังไม่ทราบผลการตรวจสอบจาก สกอ. แต่ไม่ว่าผลประเมินจะออกมาอย่างไร สมศ. ก็พร้อมจะแก้ไขปรับปรุง โดยจะนำเรื่องดังกล่าวหารือที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมศ. เพื่อพิจารณาหาแนวทางแก้ไข ปรับปรุงพัฒนาตัวบ่งชี้ต่างๆ ให้มีคุณภาพ ส่วนที่ สกอ. บอกว่าการประเมินของ สมศ. ยังไม่สะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาที่แท้จริงนั้น สมศ. พร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น แต่คงต้องดูรายละเอียดว่าตัวบ่งชี้ หรือการประเมินรูปแบบไหน ที่ยังไม่สามารถสะท้อนคุณภาพการศึกษา ซึ่งหากเป็นเรื่องตัวบ่งชี้การประเมินระดับอุดมศึกษา เช่น ตัวบ่งชี้เรื่องศิษย์เก่า สมศ. ก็ได้ปรับปรุงแก้ไขโดย ไม่ได้คำนึงถึงตัวเงินในการบริจาคเป็นหลัก หรือเรื่องที่มหาวิทยาลัยท้วงติงว่า สมศ. ใช้เกณฑ์มาตรฐานเดียววัดทุกมหาวิทยาลัยนั้น สมศ. ก็กำลังรอการจัดแบ่งแยกมหาวิทยาลัยอยู่ เพราะ สมศ. เข้าใจว่าธรรมชาติและอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแต่ละประเภทมีความแตกต่างกัน

 

เครดิต ผู้จัดการออนไลน์